Přejít k hlavnímu obsahu
Anna Mašátová - Po, 12.02.2018 - 12:00

Jste hudebním profesionálem? Go and see.

Požádejte o finanční příspěvek na cestu do zahraničí s cílem profesního růstu. Program Krátkodobá mobilita, který vyhlásil Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU), podporuje umělce, teoretiky a kulturní manažery. Deadline 1. kola je 23. února. Na výběrové řízení je pro rok 2018 vyčleněna celková částka ve výši 1,2 milionu korun.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky:

a) Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
b) Cesta musí mít nekomerční charakter.
c) Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec a nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu)
d) Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.
f) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.
g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2018.

Více informací najdete na www.idu.cz. O dalších příležitostech, rezidencích a grantech se dozvíte na www.culturenet.cz

Tagy jak na to; vzdělání

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

anna
Hudební publicistka, manažerka a historička umění. Je zástupkyní šéfredaktora kulturního magazínu Uni, její články naleznete také v Harmonii, Full Moon Magazinu, Lidových novinách, na Frontman.cz aj. Vede vlastní agenturu AMPromotions, která zastupuje Beatu Hlavenkovou, teepee…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY