Přejít k hlavnímu obsahu
Pokud spojíte dobrou kondici strun, kvalitní hardware a precizní servis, výsledkem je kytara, která vás nezklame a která vám dá možnost vaši hru razantně vylepšit.
Pokud spojíte dobrou kondici strun, kvalitní hardware a precizní servis, výsledkem je kytara, která vás nezklame a která vám dá možnost vaši hru razantně vylepšit.
Zdeněk Lev -

Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách #5: Floyd Rose

Asi nejvíce dokáže kytaristy potrápit tremolo Floyd Rose. Vibráto systém od Fenderu nebo Bigsby je stabilnější, ale nenabízí tolik možností, jak s ním pracovat. Floyd Rose je systém, o který je třeba se neustále starat a kontrolovat ho. Zároveň je propojený s ostatními částmi kytary, takže pokud nastavení některé části pokulhává, projeví se to zejména sníženou stabilitou ladění. V tomto dalším článku z našeho seriálu bych vám rád přiblížil, jak Floyd Rose funguje, čím ho udržíte stabilní a jak se seřizuje.

Floyd Rose funguje principiálně stejně jako v minulých dílech popsaná vibrata od Fenderu či Bigsby. Všechna se ovládají pákou, která struny podladí či nadladí. Proti tahu strun působí několik pružin (Fender, Floyd Rose), nebo jedna silná pružina (Bigsby), díky kterým jsou kobylky pohyblivé. Floyd Rose je systém, který je nejcitlivější – vyžaduje precizní seřízení, které se musí kontrolovat s každou výměnou strun.

Citlivost Floyd Rose mnohdy vede ke snížené stabilitě ladění. Mnoho kytaristů se celé věky snaží přijít na nejlepší způsob seřízení, aby bylo ladění co nejstabilnější. Eddie Van Halen a jemu podobní si našli své vlastní způsoby seřízení. Každému kytaristovi funguje něco jiného, protože záleží na stylu hry, na kvalitě kytary atd. Van Halen pak pyšně tvrdil, že se mu Floyd Rose již nerozlaďuje, ale své triky si samozřejmě nechal pro sebe.

Poloha kobylky se nastavuje pomocí tahu pružin

Jak funguje Floyd Rose

Kobylka je umístěna na dvou pivotech, které jsou fixovány v těle kytary. Kobylka se o ně volně ohýbá dopředu i dozadu. Struny jsou pevně uzamčeny v kobylkovém kameni a v nultém pražci. A to je právě ta inovace, která celý systém proslavila. Zamykací nultý pražec umožňuje získat struně stabilitu. V běžném nultém pražci struna při použití páky prokluzuje. Pokud je v nultém pražci uzamčena, její délka je fixována v kobylce i na nultém pražci. Po použití páky se pak struna přesněji vrací do původní polohy.

Tah strun vyvažují pružiny. Pokud s pákou nehýbete, kobylka zůstává stabilní. Při použití páky se tah strun na okamžik rapidně změní. Při puštění páky dochází k okamžitému vyrovnávání tahu mezi strunami a pružinami. V tomto okamžiku je důležité, aby byl celý systém citlivě vyvážen. Díky tomu se struny vrátí do původního ladění. Pokud by byl tah pružin nastaven nesprávně, po použití páky by se některé struny jemně rozladily, což byste okamžitě poznali během dalších pár akordů.

Citlivost je dána tím, že se blok kobylky při nastavení na dvojzvrat opírá pouze o dva pivoty. Nemá možnost se opřít o tělo kytary. Může se volně pohybovat do obou směrů.

Pokud je kobylka takto spadlá dozadu, je třeba pružiny povolit, aby se více vyrovnal tah strun

Čím pomůžete stabilitě ladění

Zásadní pro stabilitu ladění je kondice strun, kvalita tremola, uzamknutí strun a precizní seřízení.

Začněme kondicí strun. To je zásadní věc u každé kytary. Pokud máte na kytaře struny, které jsou opotřebené, pak nejenže trpí kvalita zvuku, ale také stabilita ladění. Nová struna perfektně ladí, má dlouhý dozvuk (sustain), zní čistě, zvukově má mnoho detailů, na povrchu je hladká a na pohled čistá, leskne se. Opotřebená struna se vykazuje pravým opakem všeho výše napsaného. Opotřebení tedy snadno poznáte hmatem, uchem i okem. Pozná to i vaše ladička při kontrole oktáv. Z vlastní zkušenosti říkám, že pravidelnou kontrolou a výměnou strun předejdete mnoha problémům a kytara se vám zvukově odmění. Je to ta nejjednodušší věc, kterou může kytarista dělat, a přitom to tolik kytaristů zanedbává.

Mnoho kytaristů o svých kytarách říká, že jsou špatné, že tenhle kousek je nic moc, že neladí, že nehraje dobře atd. Ve většině případů to s kytarou nemá nic společného. Zakopaný pes je právě ve strunách a v seřízení. Díky tomu můžete obstojně hrát i na levnou kytaru. Samozřejmě se ale může stát, že je kytara nekvalitní.

Pro Floyd Rose jsou struny zcela zásadní. Nové struny jsou pružné, odolávají změnám v tahu při používání páky, jsou stabilní. Opotřebená struna ztrácí pružnost a při změně napětí se nevrací do výchozího ladění a má i tendenci praskat. Snadno se to dá vyzkoušet. Zkuste si někdy vyměnit pět nových strun a jednu strunu zanechte na kytaře opotřebenou. Vše seřiďte a vylaďte oktávy. Poté pozorujte, jak jsou nové struny stabilní a jak opotřebená struna neladí. Budete ji častěji dolaďovat a na pohled rozdíl poznáte okamžitě.

Pokud se kobylka takto zvedá, je třeba pružiny více napnout, aby měly vyšší tah oproti strunám

Další důležitou roli hraje kvalita kobylky. Kvalitní Floyd Rose stojí k deseti tisícům. Jakou bude mít asi kvalitu na kytaře, která stojí deset tisíc celkově i s tímto systémem. Pak vám moc nepomůže ani dobré seřízení. Pokud to s Floyd Rose myslíte vážně, je zapotřebí si připlatit, aby to mělo kýžený efekt. Kvalita použitých součástek u neoriginálních kobylek, jako jsou dolaďovače nebo kobylkové kameny a jejich uchycení, není valná.

Nekvalitní kobylka se rychleji opotřebí, rychleji se strhnou závity dolaďovačů a šroubů fixujících kobylkové kameny. Struny se rychleji prořežou do vrcholků kobylkových kamenů. Mohou pak praskat či neprokluzují po ploše kamenů plynule, což brání stabilitě ladění a v neposlední řadě je tím narušen radius strun na kobylce.

Třetím důležitým kritériem je kvalita zámků nultého pražce. Struny musí být po dotažení zámků fixovány, nesmí prokluzovat. Levné zámky jsou mnohdy nedostatečné, brzy se unaví závit šroubu nebo se struna prořeže níže nultým pražcem a zámek pak ke struně nepřiléhá těsně. Struna pak prokluzuje i po utažení zámku.

To vše zastřešuje precizní seřízení. Aby byla zaručena stabilita ladění, musí být seřízený průhyb krku, dohmat, tah pružin, řádně dotažené šrouby zamykající struny v kobylce a na nultém pražci a poloha celé kobylky.

Pokud spojíte dobrou kondici strun, kvalitní hardware a precizní servis, výsledkem je kytara, která vás nezklame a která vám dá možnost vaši hru razantně vylepšit.

Seřízené tremolo by mělo být vodorovně s linií hmatníku, většinou je to také s linií těla kytary

Jak seřídit Floyd Rose

Způsobů, jak Floyd Rose seřídit, je celá řada. Mnoho kytarových techniků si časem osvojilo své vlastní postupy. Pokud je výsledkem stabilní tremolo a vyhovující nastavení, je zcela jedno, jakým postupem toho bylo dosaženo. Inspirujte se návody. Zkoumejte, jak Floyd Rose funguje, pozorujte jednotlivé části, jak na sebe navazují – co která dělá a jak se chová, když změníte tah strun, tah pružin, ladění či dohmat. Pokud se do toho pustíte a výsledek bude špatný, nezoufejte. Kytarový technik dá vše do pořádku. Možná pod vousy utrousí poznámku, že se v tom nemáte vrat, když tomu nerozumíte. Můj pohled je takový, že stojí zato to zkoušet. Jednou se to povede. Není moc kytarových techniků, kteří se s vámi podělí o know-how, jak seřídit Floyd Rose. Takže vám zbývá buď zajít do servisu, nebo to občas zkoušet doma. Naučíte se tím spoustu věcí o fungování kytary. Nabízím jeden ze způsobů, jak Floyd Rose seřizovat.

Důležité je nastavení tahu pružin oproti tahu strun. Musíte mít rozmyšleno, jaké ladění budete používat. Systém je tak citlivý, že pokud struny po nastavení tremola podladíte, budete muset vše seřídit znovu na nový tah strun. Pokud tedy chcete používat současně i jiná ladění, je třeba si pořídit více kytar. Získáte tak další argument, když se vás někdo bude ptát, proč zase potřebujete novou kytaru.

Zámky nultého pražce musí vždy těsně přilnout ke struně, aby nemohla prokluzovat

Po výměně strun kytaru nalaďte. Po každém doladění zahýbejte s pákou a znovu dolaďte. Po pár opakováních se ladění postupně ustálí. U ladění pozorujte polohu kobylky. V ideálním případě by se měla vznášet vodorovně s hmatníkem. Pokud musíte struny stále dolaďovat a kobylka se zvedá, musíte přitáhnout pružiny na zadní straně kytary (je třeba zvýšit tah pružin, více je napnout). Pokud kobylka naopak při dolaďování strun stále klesá, tah pružin je proti tahu strun moc velký a musíte pružiny povolit. O tom to celé je – hledejte vyváženost.

Po každé změně tahu pružin zahýbejte jemně s pákou a opět ji pusťte. Zatím není uzamčen nultý pražec, takže se struny neustálí úplně. V tuhle chvíli jde jen o to, abyste podle pohybu kobylky mohli určit, jestli je třeba pružiny dále dotahovat, nebo povolovat. Následně dolaďujte struny. Hýbáním páky donutíte kobylku k pohybu a přesněji poznáte, kterým směrem má tendenci se naklánět.

Až se vám podaří dostat kobylku do vodorovné polohy, zkontrolujte dohmat strun. Pokud nevyhovuje, nastavíte výšku strun pomocí otočení dvou pivotů, na kterých je kobylka uchycená. Otočením po směru hodinových ručiček bude kobylka a dohmat klesat. Při otočení proti směru ručiček bude stoupat. Při změně dohmatu se mění úhel strun vůči krku. Tím se jemně mění tlak na kobylku a tudíž i na její náklon. Po nastavení dohmatu tedy přichází další kolo hýbání s pákou a nastavování tahu pružin.

Dolaďovač struny E je v této poloze použitelný už pouze pro podladění struny. Aby fungoval na obě strany, je nutné ho vyšroubovat přibližně do poloviny, abyste mohli struny dolaďovat i podlaďovat (jako je tomu u ostatních dolaďovačů na obrázku).

Po nastavení dohmatu a opětovném vyrovnání kobylky do vodorovné polohy je třeba doladit oktávy. To je trošku oříšek a chce to do začátku pevné nervy. Oktávy se u Floyd Rose ladí bohužel tak, že musíte strunu povolit, imbusem uvolnit kobylkový kámen a podle potřeby kámen posunout dále od hmatníku nebo naopak. Před doladěním oktávy si podle ladičky ověřte, jestli je struna nadladěná nebo podladěná, a podle toho kámen posouvejte jedním nebo druhým směrem. Vždy kámen posouvejte například o 1 mm. Možná podle jeho polohy a polohy ostatních kamenů poznáte, do jaké polohy byste ho měli přibližně posunout. Kámen imbusem zafixujte, strunu dolaďte a zkontrolujte, zda oktáva ladí. Pokud ladí, hurá. Pokud neladí, musíte proces opakovat, dokud se to nepodaří. Každou strunu je třeba doladit zvlášť, proces tedy může trvat poněkud dlouho.

Po doladění oktáv se může opět nepatrně změnit tah strun, takže bude možná potřeba opakovat jemné nastavení pružin, aby byla kobylka ve vodorovné poloze.

Po nastavení pružin, strun, dohmatu a oktáv je třeba nastavit polohu dolaďovačů za kobylkovými kameny. Těmi budete po uzamčení strun v nultém pražci dolaďovat struny. Dolaďovač tedy musí mít potřebnou vůli, abyste s ním mohli otáčet na obě strany. Nastavte jeho polohu ještě před uzamčením nultého pražce. Po nastavení dolaďovače dolaďte struny ještě mechanikami a poté uzamkněte nultý pražec. Po zamčení strun můžete celé nastavení zkontrolovat zahýbáním páky a zahráním pár akordů. Pokud je vše nastaveno správně, ladění se bude vracet vždy do výchozí polohy. Jemné rozdíly doladíte právě dolaďovači. Ty nezapomeňte nastavit vždy po výměně a před uzamčením strun.

Tagy Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY