Přejít k hlavnímu obsahu
Když k sustainu a stabilitě ladění přičteme i nekonečné možnosti, kterými lze hru díky tremolo kobylce obohatit, vychází z toho Stratocaster jako jedna z nejoblíbenějších kytar vůbec.
Když k sustainu a stabilitě ladění přičteme i nekonečné možnosti, kterými lze hru díky tremolo kobylce obohatit, vychází z toho Stratocaster jako jedna z nejoblíbenějších kytar vůbec | Foto: autor
Zdeněk Lev -

Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách #2: Stratocaster tremolo

V dalším dílu bych vám rád přiblížil tremolo kobylku u Stratocasterů. Jedná se o zásadní součást této kytary. Kytarovému světu se díky této kobylce otevřely do té doby nevídané možnosti, které byly v následujících letech a dekádách plně využity. Aby tremolo fungovalo správně a nedocházelo k rozlaďování strun, musí být precizně seřízené. Všechny části tremola jsou navzájem propojené a závisí na nich fungování celé kytary.

Leo Fender byl známý nejen svou schopností inovovat, ale také byl velmi precizní. Nebál se investovat do vývoje značné sumy peněz. V neposlední řadě mu záleželo na spokojenosti kytaristů. Když vymýšlel, co vylepšit a co jak vyrobit, nechával vždy přehrávat nástroje muzikantům a sledoval při hraní všechny detaily. Nejen to, jak s kytarou vypadají, ale také jak jí používají.

Vzhledem k tomu, že přikládal velkou váhu tomu, aby si každý kytarista mohl nástroj individuálně přizpůsobit svým možnostem a požadavkům, přišli lidé ve Fenderu s vibráto kobylkou. Leo Fender měl obecně potíže s pojmy tremolo a vibráto, proto je mu připisována záměna těchto pojmů, když svou kobylku předvedl s názvem tremolo.

Kobylka přišla na svět po spletitém vývoji v roce 1954 společně se Stratocasterem a od té doby se stala ikonickým pilířem těchto kytar. Jako alternativa se vyrábí také pevná kobylka, tzv. hardtail. Nepoužívá se příliš často, v naprosté většině jsou kytary vyráběny s tremolem.

Tato kobylka se stala pilířem Stratocasterů

V čem jsou přednosti této konstrukce kobylky

Během vývoje tremolo kobylky si Fender lámal hlavu především s rozlaďováním a větším množstvím třecích ploch, o které se struny opírají. Inovací nového systému, se kterým v roce 1954 přišel, byla konstrukce kobylky, která funguje jako jeden ucelený díl. Pružiny jsou na zadní části těla kytary uchyceny v masivním bloku, který je součástí vrchní části kobylky, na které jsou kobylkové kameny. Celým blokem prochází struny, což výrazně zkvalitňuje sustain.

To celé vyústilo ve značnou stabilitu ladění strun. Proč? Struny jsou uchyceny uvnitř bloku, ze kterého jsou nataženy přímo přes kobylkové kameny dále k nultému pražci. Při zahýbání s tremolo pákou se pohybuje kompletně celá kobylka a s ní stejně tak struny. Takže je zde eliminováno tření strun o hranu kobylkového kamene.

Když k sustainu a stabilitě ladění přičteme i nekonečné možnosti, kterými lze hru díky tremolo kobylce obohatit, vychází z toho Stratocaster jako jedna z nejoblíbenějších kytar vůbec.

Zde jsou vruty nesprávně dotažené nadoraz, což způsobuje naklonění a zvednutí tremola v zadní části

Nastavení pivotů fixujících kobylku v těle kytary

Kobylka je k tělu kytary připevněna původně šesti vruty, modernější verze je pouze s dvěma krajními pivoty. Vruty musí být nastaveny tak, aby nebránily kobylce v pohybu během užívání vibra páky. V nastavení těchto vrutů kytaristé dělají obvykle velké chyby, které pak fungování kobylky negativně ovlivňují.

Uvedu zde dva příklady, jak vruty nenastavovat a poté způsob, který je doporučen Fenderem a který se běžně používá.

První nesprávný způsob nastavení je dotažení všech šesti vrutů nadoraz. To zapříčiní přizvednutí zadního kraje kobylky, který i po přitažení pružin neklesne rovnoběžně k tělu kytary. Kobylka je zespodu v místě, kde vruty prochází skrz, mírně zaoblená. Proto, když se vruty přitáhnou nadoraz, se kobylka díky tlaku hlaviček vrutů nakloní.

Toto nastavení má další negativní důsledek. Při použití tremolo páky k povolení strun se kobylka nahne směrem ke krku, ale nadoraz zašroubované vruty nedávají kobylce prostor k pohybu a dochází k jejich postupnému vylamování.

Druhý nesprávný postup je, když jsou vruty naopak dotaženy nedostatečně. Tlak pružin tlačí kobylku směrem do těla. Pokud jsou vruty nedostatečně dotažené, kobylka se na straně vrutů zvedne a nakloní. Náklon je opačný, než v předešlém příkladu a kobylku opět nelze opřít rovnoměrně o tělo kytary.

Existuje tedy tenká hranice, jak vruty optimálně dotahovat. Pokud se chcete do nastavení pustit svépomocí, dotáhněte všechny vruty tak, aby dno jejich hlavičky bylo 1,6 mm nad kobylkou. V dalším kroku krajní vruty přitáhněte až ke kobylce a v okamžiku, kdy se vrut zastaví, jej o čtvrtinu otáčky povolte. V této chvíli je kobylka přichycena krajními pivoty. Vruty směrem ke středu zajišťují kobylce stabilitu. Tím, že nejsou pivoty dotažené nadoraz, dávají kobylce prostor, aby se mohla volně za pomoci páky hýbat.

Toto nastavení provádějte po povolení strun. Vyžaduje to jistou zkušenost. Každý dobrý kytarový technik se vám o nastavení rád postará, pokud se do toho svépomocí nechcete pouštět.

Zde jsou vruty nedostatečně dotažené, což způsobuje, že se kobylka na přední straně zvedá a zadní strana je naopak tlačena tlakem pružin k tělu

Nastavení kobylkových kamenů

Výhodou této kobylky jsou samostatně nastavitelné kameny. Výšku strun tak můžete nastavit vždy podle příslušného radiusu hmatníku a také podle vašich požadavků. V samostatně nastavitelných kamenech se plně projevil požadavek Leo Fendera, který chtěl, aby si každý kytarista mohl svou kytaru přizpůsobit jakkoli bude potřebovat.

K přesnému nastavení výšky kobylkových kamenů budete potřebovat měrku. Ideální je speciální měrka radiusu určená přímo pro kytarový servis. Díky ní snadno zjistíte, jaký radius má hmatník a následně s její pomocí nastavíte i kobylkové kameny.

Existuje mnoho způsobů, jak kameny nastavit. Můžete začít tím, že nastavíte krajní tenkou strunu e do takové výšky, kdy při bendingu zní tón čistě. Až se vám to podaří, ostatní struny nastavte podle její výšky a podle radiusu hmatníku.

Část kytarových techniků, včetně mě, po nastavení výšky všech strun ještě nepatrně přizvedne basovou strun E. To z toho důvodu, že tato struna při brnkání více kmitá. Pokud se nastaví nepatrně výš, radius zůstane téměř zachován a struna nedrnčí o pražce.

Kameny se nastavuj pomocí imbusu, který je buď metrický nebo palcový. Záleží na typu kobylky a sérii kytary. Po každé změně výšky kamene je nutno strunu doladit. Pokud se dohmat zvyšuje, délka struny se prodlužuje a tón bude nadladěný. Při snižování dohmatu se struna chová opačně.

Pružiny na zadní straně kytary umožňují citlivé nastavení celého kobylkového systému

Pružiny tremola

Aby tremolo správně fungovalo, je důležité nastavit tah pružin na zadní straně těla kytary. Po odšroubování ochranného plastového krytu se vám naskytne pohled na celý mechanismus tremola. V bloku je 5 dírek pro 5 pružin. Počet a síla použitých pružin je odvislý od tloušťky strun a od nastavení tremola, které může být buď jednozvratné nebo dvojzvratné.

Pružiny se od sebe liší tvrdostí. Některé mají menší tah, jiné naopak. Pokud byste chtěli na kytaru dát například dvanáctky nebo třináctky struny, použijte více pružin nebo pružiny s větším tahem.

Takto je kobylka správně nastavená na jednozvrat, protože se celou svou plochou dotýká těla kytary

Nastavení na jednozvrat

Při seřízení tremola na jednozvrat je důležité odhadnout, jak moc pružiny napnout. Pokud by byly napnuté moc, bylo by zapotřebí větší síly při užití páky. Na jednozvrat je tremolo nastavené, když se kobylka z vrchu celou svou plochou rovnoměrně opírá o tělo kytary. Proti pružinám působí tah naladěných strun.

Pro zjištění, jestli nejsou pružiny napnuté příliš stačí vruty s pružinami o půl otáčky povolit a případně opakovat. Pokud je kobylka stále celou plochou opřená o tělo, můžete pružiny ještě drobně povolit, dokud se kobylka nezačne zvedat na dvojzvrat. Ve chvíli, kdy se kobylka začne zvedat na dvojzvrat, pružiny poté zpět drobně napněte, zahýbejte s vibra pákou a dolaďte struny. Opakujte, dokud se kobylka opět celou plochou nedotkne těla. V tu chvíli získáte jemnou rovnováhu mezi pružinami a strunami a použití tremolo páky bude snadné a nevyžádá si moc námahy. Ve chvíli, kdy páku používáte několikrát během jednoho songu, toto nastavení velmi oceníte.

Nastaveno na dvojzvrat a krajní pivot je zašroubován níže než vnitřní vruty, které u kobylky zajišťují stabilitu

Nastavení na dvojzvrat

Nastavení na dvojzvrat je zvláště citlivé. Fender doporučuje mít zadní hranu kobylky zvednutou 3,2 mm od těla kytary. Toto je pouze doporučené a každý kytarista si může nastavení přizpůsobit.

Nastavení dvojzvratu můžete začít tím, že pružiny napnete tak, jako v předchozím postupu, tedy v nastavení na jednozvrat. Až bude kobylka celou plochou sedět na těle, začněte pružiny povolovat, vždy například o půl otáčky šroubovákem. Poté zahýbejte s pákou a dolaďte struny. Opakujte, dokud se kobylka nezačne zvedat od těla. Vždy dodržujte postup: povolení pružin - zahýbání s pákou - doladění strun. Tímto postupem po několika opakováních docílíte nastavení dvojzvratu na vámi požadovanou variantu.

Pružinka fixující tremolo páku

Tremolo páka se do bloku šroubuje, má na svém konci závit. Pokud chcete mít páku nastavenou v určité pozici, která je vám nejpohodlnější, vložte pod páku malou, k tomu určenou pružinku. Ta svým tahem působí proti závitu a páku fixuje v libovolné poloze, kterou si zvolíte.

Tuto pružinku kytaristé běžně ztrácejí, mnozí ani nevědí, k čemu tam je. Po odšroubování páky se na ní snadno zapomene a při pohybu kytary z otvoru pro páku vypadne. Nové kytary mají většinou pružinku vloženou v bloku tremola a vše je přelepeno páskou, aby nevypadla. Při ztrátě se dá pružinka dokoupit v našem servisu.

Můžete zespodu potřít vazelínou díry pro vruty, aby se kobylka, které je o vruty opřená, snadno o jejich hranu ohýbala

Údržba

Aby tremolo optimálně fungovalo a aby se při použití vibra páky nerozlaďovaly, doporučuji ošetřovat všechny body, kterých se struna dotýká.

Jedná se o vrcholky kobylkových kamenů, které je třeba časem zabrušovat, když do nich struna udělá zářez. Vršek kamenů můžete potřít lubrikačním gelem nebo obyčejnou tužkou, stejně tak i drážky v nultém pražci. To zajistí plynulé prokluzování strun, což je u nultého pražce žádoucí, protože používáním vibra páky se zkracuje nebo prodlužuje délka strun. Pokud budou tyto body špatně prostupné, struna se po navrácení kobylky na své místo rozladí.

Promazat vazelínou můžete také zespodu kobylky otvory pro vruty, aby se v těchto v bodech kobylka po pivotech plynule ohýbala.

Důležité je zkontrolovat po doladění oktáv délku pružinek, které tlačí kobylkový kámen směrem ke snímačům. Pokud by byla pružinka krátká, při hře by rezonovala a chrastila.

Tip na závěr

Fender doporučuje užívání strun Bullet-end. Zakončení těchto strun perfektně padne do tremolo bloku, což je žádoucí při užívání páky. Tím je zaručena větší stabilita ladění, protože běžné struny s kuličkovým zakončením nezapadnou svým tvarem zcela do bloku tremola a vytváří se drobná mezírka mezi kuličkou a koncem bloku, který je tvarově přizpůsoben právě Bullet-end strunám.

Tagy Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách Péče o kytaru Stratocaster

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY