Přejít k hlavnímu obsahu
Telecaster díky jeho jednoduchosti pohodlně nastavíte podle vlastních potřeb | Foto: Zdeněk Lec
Telecaster díky jeho jednoduchosti pohodlně nastavíte podle vlastních potřeb | Foto: Zdeněk Lev
Zdeněk Lev -

Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách #3: Telecaster

Na elektrických kytarách se můžete setkat s více druhy kobylek. Jedna z nejtypičtějších se nachází na Telecasterech. Vzhledem k tomu, že se jedná o hardtail kobylku, seřizuje se celkem pohodlně. Tyto kobylky byly původně se třemi kameny, po čase se začaly vyrábět se šesti. Rozdíly mezi nimi a jak je optimálně seřídit, se vám pokusím podrobněji vysvětlit.

Fender Telecaster je jedna z nejpopulárnějších kytar. To jednak pro svůj unikátní vzhled, jednoduchou konstrukci a pro svůj osobitý zvuk. Když Leo Fender vymýšlel inovace pro kytarový svět, zrodila se tato kytara, která se skládá z desítek jednotlivých komponent. Proto můžete Telecaster pohodlně upravovat, opravovat a můžete s ním libovolně experimentovat. Chce to trochu odvahy a zkušeností.

U kobylky se třemi samostatnými kameny bývá problém s vyladěním oktáv

Kobylka se třemi kameny

Jednu z prvních zásadních věcí, které Fender hodlal vyřešit, byly problémy s intonací. Světlo světa spatřila nejprve kobylka se třemi samostatnými kameny. Na jenom kameni tedy byly dvě struny. Intonace tím ovšem i nadále zůstávala problematická, protože kdo chtěl mít perfektně vyladěné oktávy, musel obvykle volit kompromisní seřízení.

Při ladění oktáv je důležitý každý milimetr a každou strunu je třeba vyladit zvlášť, aby bylo ladění co nejpřesnější. Pokud mají dvě struny společný jeden kámen, můžete skvěle vyladit jednu strunu, ovšem ta druhá bude vykazovat drobnou nepřesnost. A to je problém, se kterým se pracuje obtížně.

Ovšem na svou dobu to byla inovace kladná. Telecaster si i přes svoje prvotní neduhy získal nespočet příznivců.

V dnešní době se na nevýhodu třech kamenů pamatuje, a proto se vyrábí kameny, které jsou kompenzované. Můžete si tedy na Telecaster pořídit klasicky vypadající kobylku, kterou precizně vyladíte. Mnoho kytaristů preferuje vizuální stránku kobylky se třemi kameny. Evokuje klasický projev prvních Telecasterů.

Kobylka se šesti nastavitelnými kameny nevypadá tak hezky, ale její nastavení je přesnější

Kobylka se šesti kameny

Pokrok v nastavení oktáv znamenala kobylka se šesti samostatně nastavitelnými kameny. V tomto případě si každý může nastavit oktávy precizně podle potřeby. Dolaďují se pohodlně šroubkem na konci kobylky. Kobylka se šesti kameny někdy nepůsobí na oko tak hezky jako klasická se třemi, ale praktická stránka převažuje. Tato kobylka se celkově nastavuje přesněji, což mnoho kytaristů oceňuje.

Struny vedené skrz tělo zlepšují sustain i přítlak strun na kobylkové kamen

Struny vedené skrz tělo nebo ukotvené na kobylce

Většina kvalitních Telecasterů má struny procházející skrz tělo. To výrazně zlepšuje sustain a vibrace kytary při hraní. Má to ovšem i další nespornou výhodu. Tou je přítlak, který struny vytváří na kobylkové kameny, které se při brnkání na struny nemohou hýbat do stran.

Když je struna naladěná, je ve svých krajních bodech silně fixovaná. Pro tento příklad je důležité, že je struna ukotvená na zadní straně těla kytary a tím, že prochází dále skrz kobylku k nultému pražci, tlačí kobylkový kámen směrem dolů značnou silou. Tento efekt je důležitý i u jiných druhů kobylek, například u Tune-o-matic, kde, pokud není kámen správně fixován, vibruje do stran a struna poté drnčí a zní nepříjemně. Citelný je tento problém u kytar typu Jazzmaster nebo Jaguar, kde struny nevytváří patřičný přítlak na kameny.

U méně kvalitních modelů nevedou struny skrz tělo, ale jsou ukotveny přímo na kobylce za kobylkovým kamenem. Jak již napovídá předchozí odstavec, může to znamenat velký problém. Tím, že je struna zachycena na hraně kobylky, prochází pod kobylkovým kamenem a až poté je provlečena kamenem na jeho vrchní hranu a směřuje dále k nultému pražci. Zákonitě tedy nemůže vyvinout patřičný přítlak na kobylkový kámen. To celé vyúsťuje při hraní k nepříjemnému drnčení, jak kámen rezonuje do stran. Projevuje se to zejména u krajních strun, protože kobylkový kámen není z jedné strany opřen o další kámen a má volný prostor k pohybu.

Když k tomu přičtete mnohdy v současné době nekvalitní materiál kobylkových červíků, problém se znásobuje. Červíky nesedí pevně v závitu kamenu a při jeho vibrování během hraní mají tendenci ze závitu vyjíždět. Tím dochází k samovolnému přenastavení výšky kamene. Prvotní příčina je ovšem stále v nedostatečném přítlaku struny na kobylkový kámen. Ten je volnější a červík má více prostoru k samovolnému vykrucování závitem.

Doporučuji při výběru Telecasteru hledět na tento fakt a raději vybrat model, kde struny prochází skrz tělo.

Kameny je nutné nastavit do patřičného radiusu

Seřízení kobylky se třemi kameny

Pokud potřebujete nastavit dohmat nebo seřídit oktávy, budete potřebovat podle typu kobylky pouze šroubovák a imbus. Výška jednotlivých kamenů, tedy dohmatu, se nastavuje pomocí červíkků, které jsou vždy v každém kameni dva. Setkat se můžete s červíkem na malý plochý šroubovák nebo na malý imbus, který má buďto palcový nebo metrický závit.

Výšku kamenů je vždy nutné nastavit podle radiusu hmatníku. To proto, aby se vám hrálo co nejpohodlněji, ale také pro to, aby byl zvuk kytary skrze snímač vyvážený. Pokud by struny nekopírovaly radius hmatníku a například struna G by byla o 1 mm níže než ostatní struny, zněla by také výraznější než okolní struny, protože by byla snímači mnohem blíže než ty ostatní.

Pro nastavení radiusu doporučuji použít příslušnou měrku, podle které vše nastavíte naprosto přesně. Postupů, jak dohmat nastavit, je mnoho. Doporučit mohu jeden univerzální. Nastavte si výšku krajní tenké struny e tak, aby při bendingu neztrácela tón a zněla stále čistě. Pokud se vám to podaří, ostatní struny nastavte podle této struny pomocí měrky do tvaru příslušného radiusu. Mnoho kytarových techniků ještě po tomto nastavení nepatrně zvedne výš basovou strunu E, která má větší rozkmit a nebude tím pádem při kmitání drnčet o pražce. Radius zůstane téměř zachován, pokud jí nezvednete příliš.

U kobylky se třemi kameny je nutné všechny kameny nastavit výškově šikmo, aby struny mohly kopírovat radius.

Problém může nastat u zmiňovaného nastavení oktáv. Každý kámen má na sobě dvě struny. Pokuste se vyladit přesně jednu strunu. Poté podle ladičky změřte, jak ladí druhá struna na kameni. Pokud je odchylka v ladění značná nebo i slyšitelná pouhým uchem, pokuste se i druhou strunu v rámci možností doladit. Výsledkem obvykle bývá strav, kdy dokonale neladí ani jedna struna, ale obě struny mají kompromisní odchylku, aby zněly co nejlépe.

Tento proces vyžaduje dávku trpělivosti a zkušenosti. Pokud chcete naladit oktávy co nejpřesněji, vždy je laďte na nových strunách a s kvalitní pedálovou ladičkou.

Pomocí měrky snadno změříte radius hmatníku, podle kterého nastavíte výšku kamenů na kobylce

Seřízení kobylky se šesti kameny

Kobylka se šesti kameny se seřizuje pohodlněji a výsledek bývá přesnější. Ovšem na druhou stranu musíte nastavit dvakrát více součástek než u kobylky se třemi kameny.

Výška kamenů se nastavuje stejným způsobem jako předešlý typ kobylky. Doporučuji každý kámen nastavit tak, aby byly oba červíky stejně vysoko a aby byl kámen v rovině. Jde o to, aby nebyl nakloněný. Vždy je lepší, když oba červíky pevně stojí na dně kobylky, kámen je tak mnohem stabilnější. Šetří se tím i závit v kameni.

Opět je nutné nastavit výšku kamenů podle radiusu hmatníku. Tím, že nastavujete nyní šest kamenů, je nutné si dát větší práci s tím, aby byl radius kopírován opravdu přesně.

Ladění oktáv je zde už jen formalita, každý kámen vylaďte zvlášť a co nejpřesněji. Nebojte se věnovat nastavení větší porci času, přesné nastavení pak ocení vaše ruce i uši.

Nastavení kobylkových kamenů pomocí měrky radiusu

Přenastavení úhlu krku

Někdy se stává (a není to neobvyklé), že i po maximálním zvýšení či snížení výšky kobylkových kamenů není dohmat strun dostačující. Tedy, je stále potřeba dohmat ještě více snížit nebo naopak zvýšit. To už se nedělá dále pomocí kobylkových kamenů, ale je nutné přenastavit úhel krku.

Leo Fender byl člověk, který myslel na všechno. Kytara je ze dřeva a má tendenci neustále reagovat na okolní vlivy klimatu, tedy na sucho, vlhko, horko či chlad. Působením těchto vlivů dochází ke změnám objemu dřeva, a tím i k přenastavení celé kytary. U kytar s lepeným krkem k tělu může nastat problém, že nelze ideálně nastavit dohmat, pokud dojde ke změnám na dřevu. U kytary typu Stratocaster a Telecaster jednoduše odděláte krk od těla a pomocí podložek přenastavíte úhel krku vůči tělu, aby se vše dalo optimálně nastavit.

Samotný proces přenastavení úhlu krku vyžaduje značnou zkušenost. Musíte povolit struny, odmontovat krk a podle potřeby patku krku vypodložit podložkou, která musí být silná přesně tak, jak to konkrétní situace vyžaduje. Pokud by tloušťka podložky byla například i jen o půl mm vyšší, než je potřeba, nastavení by nebylo možné udělat optimálně.

U pozdějších modelů ve Fenderu mysleli ještě dále a vybavili zadní část patky krku imbusovým červíkem, kterým lze úhel krku přenastavit bez toho, abyste museli sundávat krk z kytary.

Do přenastavení úhlu krku se raději bez patřičných zkušeností nepouštějte a práci přenechte kytarovému technikovi, který vše udělá za vás přesně podle vašich potřeb.

Dva typy uchycení krku dávají možnost přenastavit úhel krku buďto pomocí imbusu a nebo pomocí podložek po kompletním sundání krku od těla kytary

Detaily, na které si dát pozor

Při seřizování kobylky na Telecasteru dbejte také na správné uchycení kobylky a dotahujte kotvící vruty a případně je nechtě opravit, pokud se protáčí.

Kontrolujte nastavení kobylkového snímače, který je většinou součástí celé kobylky. V případě potřeby si jej nastavte do jiné polohy a zkoušejte jaký to má celkový zvukový efekt. Nebojte se experimentovat s nastavením snímačů. Pro hledání ideálního zvuku je to naopak žádoucí.

Kobylkové kameny a zejména červíky ošetřujte například jemným štětečkem. Pokud byste po delší dobu zanedbali údržbu červíků, jejich hlavičky se obvykle zanáší špínou a rzí a následně se v nich protáčí imbus a nejde nastavit jejich výška.

Pravidelně kontrolujte nastavený radius kobylkových kamenů. Tím, jak kameny skrze struny vibrují, může docházet k nepatrnému otáčení červíků v závitech. Výška kamene se může změnit nebo může být kámen příliš nakloněn.

Po delší době má povrch kobylky tendenci korodovat. Zabránit se tomu dá pomocí pravidelné údržby kytarové kosmetiky.

Závěrem

Kobylka na Telecasteru a potažmo celý tento typ kytar se vyrábí uživatelsky přívětivě. Pokud budete experimentovat s nastavením dohmatu, oktáv či snímače, naučíte se hodně věcí a pochopíte, jak celý mechanismus funguje. Správné nastavení kobylky je pro fungování celé kytary zcela zásadní.

Tagy Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách Fender Telecaster

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY