Přejít k hlavnímu obsahu
Kobylky Tune-o-matic jsou spojeny především s kytarami Les Paul | Foto: Zdeněk Lev
Kobylky Tune-o-matic jsou spojeny především s kytarami Les Paul | Foto: Zdeněk Lev
Zdeněk Lev -

Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách #1: Tune-o-matic

Kobylky u elektrických kytar vyžadují přesné a detailní nastavení, aby na kytaře vše fungovalo správně. Díky nim můžeme nastavit nejen dohmat strun nad hmatníkem, oktávy, ale také například charakter zvuku či různé způsoby ovládání tremola. Spolu s optimálním nastavením průhybu krku a nultého pražce tvoří nastavení kobylky nejdůležitější část kytarového servisu v oblasti hratelnosti a funkčnosti kytary. Právě kobylkám jsem se proto rozhodl věnovat ve svém novém seriálu, kde se pokusím přiblížit a popsat druhy a rozdíly kobylek na elektrických kytarách a jejich následné seřízení.

Existuje mnoho různých typů elektrických kytar, které se liší tvarem, konstrukcí, velikostí, zvukem nebo hardwarem. Aby toho nebylo málo, použité komponenty se liší i u jedné značky a záleží na konkrétní sérii kytar. Takže pokud vybíráte kytaru, budete mít vždy z čeho vybírat. Pokud chcete kytary seřizovat, je nutné se naučit, jak fungují a jak se nastavují jednotlivé kytary a na nich použitý hardware. K tomu bych ještě rád dodal, že i když budete seřizovat dvě stejné kytary, i tak v nich budou rozdíly a při servisu je nutné ke každé z nich přistupovat individuálně a jemné nastavení přizpůsobit stavu a charakteru každé kytary.

Kobylka s širokým pivotem

Kobylka Tune-o-matic

Kytary typu Les Paul jsou charakteristické svým zvukem, tvarem i hardwarem. Vzhledem k oblíbenosti a osvědčenosti těchto kytar na nich není dle mého názoru moc co měnit. Typický je pro ně i používaný hardware, zejména kobylka se struníkem. U většiny Les Paulů najdete kobylku typu Tune-o-matic, která se liší v některých detailech a má více provedení.

U těchto kobylek jsou struny ukotveny ve struníku a jdou dále přes kobylku k nultému pražci. Struna se opírá o tři body, tedy o struník, kobylkový kámen a nultý pražec. Tyto body musí být vždy perfektně nastavené, aby vše dobře fungovalo. U některých kytar tohoto typu je kobylka zároveň struníkem.

Kobylku s úzkým pivotem můžete nastavit pomocí příslušného nářadí

Radius kobylky

Důležité je, aby radius kobylky co nejlépe kopíroval radius hmatníku. Kameny na Fenderech můžete nastavit vždy do radiusu podle potřeby, avšak kobylky tune-o-matic mají radius daný z výroby a nelze jej měnit. Proto při každé výměně kobylky zkontrolujte, zda radius nové kobylky sedí s hmatníkem.

Pokud by byl radius kobylky jiný než radius hmatníku, hraní by nebylo pohodlné a některé struny by byly nad hmatníkem výše než ostatní. To může značně ovlivnit kvalitu hry, například při hraní baré akordů, kdy byste každou strunu museli mačkat jinou silou než struny ostatní.

Pokud by kobylka měla například plošší radius než hmatník, nešel by správně nastavit dohmat. Ten byste si optimálně nastavili na krajních strunách, ovšem struny blíže středu by byly níže, než by měly být a docházelo by při hraní k jejich drnčení.

Výšku kobylky s širokým pivotem můžete nastavit pomocí šroubováku

Dva druhy nastavení kobylky

Existují dva typy konstrukce této kobylky. Jeden je ukotven v těle kytary na širokých pivotech, které se nastavují pomocí plochého šroubováku. Druhý typ je fixován ve dřevě tenkým pivotem a výšku kobylky lze nastavit pomocí zoubkových kleští nebo přímo k tomu určeným kytarovým nářadím.

Při nastavení dohmatu doporučuji pořídit si měrku, podle které snadno změříte i ty nejmenší odchylky. Dohmat strun se nastavuje velice jemně, podrobná měrka se tedy určitě hodí. Pokud ho potřebujete upravit, použijte buď plochý velký šroubovák nebo příslušné nářadí, podle typu kobylky. Pro zvýšení dohmatu točte proti směru hodinových ručiček, kobylka bude díky otáčení pivotu stoupat výše. Při snižování dohmatu otáčejte pivoty po směru hodinových ručiček, kobylka začne klesat.

Obě strany kobylky nastavujte podobně, aby se nestalo, že jedna strana bude hodně vysoko a druhá naopak příliš nízko. Po každém pootočení pivotu je nutné struny doladit. Při zvyšování dohmatu, kdy kobylka stoupá výše, se struny více napínají a po přenastavení budou nadladěné, je třeba je poté podladit. Naopak při snižování dohmatu, kdy kobylka klesá, se délka strun zkracuje a po přenastavení budou podladěné. Budete je muset opět doladit.

Přenastavení dohmatu se není třeba obávat. Pro jistotu si před začátkem seřizování změřte, jaký máte na obou krajních strunách dohmat, abyste se k němu případně mohli vždy vrátit, kdybyste s přenastavením nebyli spokojení. Při otáčení pivotů stačí čtvrt nebo půl otáčky. Poté kytaru dolaďte, zkontrolujte měrkou, jak se dohmat změnil a celou kytaru důkladně přehrajte. Vnímejte rozdíl v pohodlnosti hry, ve zvuku kytary, v sustainu a případně dohmat dále upravujte.

Neexistuje nic jako univerzální dohmat. Každý kytarista si časem přijde sám na svoje ideální nastavení. Existují pouze doporučení, jak mít dohmat nastaven. Od těchto nastavení je dobré se odpíchnout a hledat svoji vlastní cestu. Na první pohled se to nevypadá, ale i nepatrná změna nastavení dohmatu dělá z kytary zcela jiný nástroj.

Struna se zde opírá o hranu kobylky mezi kamenem a struníkem, což negativně ovlivňuje vlastnosti zvuku

Nastavení struníku

Po nastavení dohmatu na kobylce si mnoho kytaristů říká, že je hotovo. Bohužel je to častá chyba, která je na škodu samotnému zvuku a sustainu kytary. Důležité je i nastavení výšky struníku. To, pod jakým úhlem struna vede ze struníku na kobylku, ovlivňuje charakter zvuku.

Výška struníku ovlivňuje přítlak strun na kobylkových kamenech. Pokud je struník velmi nízko a kobylka naopak vysoko, struny na kobylkové kameny vytvářejí silný přítlak. To se ve zvuku projeví ostřejším charakterem. Pokud byste nastavili struník výše, kdy bude s kobylkou například téměř rovnoběžně, struny na kobylkové kameny nebudou vytvářet tak velký tlak a zvuk kytary se změní z ostrého na jemnější a teplý.

Pokud chcete ovlivňovat i tyto aspekty zvukového charakteru vaší kytary, zkuste měnit nastavení výšky struníku oproti kobylce.

Dále je dobré výšku struníku nastavit tak, aby se struny neopíraly o hranu kobylky. Pokud by byl struník posazen příliš nízko, struna by se mohla dotýkat hrany kobylky a pak až teprve kobylkového kamene. Tím, že by se struna opírala o tento bod, narušil by se sustain.

Při nastavení výšky struníku je dobré povolit struny. Je na něj od strun silný tlak a při nastavování by se mohla poškodit drážka nebo závit pivotu. Takže stačí povolit struny, struník přenastavit, doladit, zkontrolovat a popřípadě opakovat.

Struna by se neměla opírat o hranu kobylky - v tomto případě je těsně nad ní, což je správně

Rozdíl mezi nekvalitní a kvalitní kobylkou

U méně kvalitních kobylek tohoto typu dochází k tomu, že jsou kobylkové kameny volné a při kmitání strun se kývou. To způsobuje nepříjemné drnčení a chrastění během brnkání na jednotlivé struny. Kvalitní kameny jsou fixovány v kobylce tak, aby se nehýbaly. Dále u méně kvalitních výrobků dochází k rychlejšímu opotřebení, zejména k prořezání hrany kamene strunou. Pokud se struna prořeže hlouběji do kamene, může tím být narušen její zvuk a také radius strun, protože by jedna struna byla podstatně níže než ostatní.

U některých typů kobylek jsou kameny fixovány tenkým drátkem, který je přikrývá z vrchu a tlačí je dolů, aby se nehýbaly. Toto řešení je nešťastné obzvláště u levných kobylek, kdy drátek kameny téměř nedrží. Pokud při hraní a brnkání dochází k chrastivému zvuku odněkud od kobylky, zkontrolujte kameny, zda nejsou uvolněné.

Kobylka s tenkým drátkem, který tlačí na kameny z vrchu a tím je fixuje

Doladění oktáv

Ladění oktáv je u této kobylky snadné, každý kámen jde ladit zvlášť obvykle pomocí malého plochého nebo křížového šroubováku. Oktávy je dobré seřizovat při výměně nových strun. Některé kameny bývají hůře přístupné, takže můžete strunu povolit, přesunout pryč z kamene, abyste se k němu snadněji dostali.

Údržba kobylky

Vzhledem k tomu, že se ruka kytaristy běžně o kobylku při hraní opírá, dochází při kontaktu potu s materiálem kobylky k chemickým reakcím. Po nějakém čase se tím povrch kobylky může poškodit. Často tyto případy bývají kytaristy posuzovány jako vadný výrobek, ovšem pravdou obvykle je právě zanedbaná údržba.

Na údržbu je možné používat kytarovou kosmetiku, například metal cleaner, který dokáže části kobylky ošetřit.

Dále doporučuji kontrolovat drážky od strun na kamenech kobylky a v případě potřeby speciálními pilníčky upravit jejich tvar a hladkost. Pokud by vznikla příliš ostrá hrana, o kterou se struna opírá, mohlo by v tomto místě docházet k praskání strun.

Doladění oktáv pomocí plochého šroubováku

Výměna kobylky za novou

Při výměně kobylky za novou doporučuji vybírat kvalitní výrobky ověřených výrobců. Kobylka je zásadní částí kytary a je vhodné jí mít spolehlivou. Výrobci levnějších kytar samozřejmě šetří na každém detailu, a proto na kytary dávají především levnější hardware, který se rychle opotřebí a nefunguje tak jak by měl.

Ušetřit můžete na váze, jelikož některé materiály jsou lehké, jiné naopak těžké. Kobylka společně se struníkem tedy může kytaru zatížit o hezkých pár gramů a naopak. U těžkých Les Paulů je pak každý gram navíc znát.

Některé kobylky se prodávají bez drážek v kamenech. Je vhodné tyto drážky udělat nové až po instalaci kobylky na kytaru. Je důležité vzít v úvahu rozteč strun, která může být u každé kytary jiná a drážky pro struny udělat na míru. Existují i názory, že si struny drážky udělají sami, ovšem při tomto postupu je vysoké riziko, že si struna prořeže drážku na kameni o kousíček vedle, než je optimum a v té chvíli nebude sedět rozteč strun a struny budou od sebe každá v jiné vzdálenosti. Proto je důležité nové drážky přesně vyměřit a provést kvalitním nářadím, aby struna měla v drážce přesně tolik místa, kolik potřebuje a aby nedocházelo k nepříjemným rezonancím.

Závěrem

Při podrobnějším rozboru je vidět, kolik detailů a potenciálních problémů se skrývá v každé části kytary. U kobylky, její kvality a při jejím nastavení to platí obzvlášť. Výhoda nastavení kobylky je v tom, že se dá donekonečna měnit. Pokud se přenastavení nepovede podle představ, vše jde jednoduše vrátit do optimálního stavu. Možností, jak nastavit dohmat a charakter zvuku existuje mnoho a každý kytarista si časem najde svoje optimální varianty.

Tagy Jak seřídit kobylku na elektrických kytarách Péče o kytaru

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY