Přejít k hlavnímu obsahu
Důležité je umět poznat, kdy se struna blíží k hranici životnosti a struny ve správnou chvíli vyměnit za nové
Důležité je umět poznat, kdy se struna blíží k hranici životnosti a struny ve správnou chvíli vyměnit za nové
Zdeněk Lev - Pá, 01.01.2021 - 08:00

Péče o kytaru #19: jak zabránit praskání strun na kytaře

Praskání strun je pro každého kytaristu nepříjemná věc, zejména pokud se tak stane během koncertu. Důvodů, proč struny praskají, je hned několik, ale všem můžete snadno předcházet a vyhnout se tak mnoha nepříjemnostem. Stačí, abyste kytaře věnovali trochu času například při výměně strun a vše bude v pořádku.

Diagnostika příčiny, proč struna praská, je velmi důležitá. Díky tomu můžete snadno odhalit důvod nebo místo, kde je struna nadměrně zatěžovaná a příčinu pro příště odstranit. Také je dobré pro všechny případy mít vždy po ruce náhradní sadu strun a případné nezbytné nářadí pro samotnou výměnu (například u kytar s tremolem typu Floyd Rose) nebo rovnou náhradní kytaru. Ne každý si může na koncertu dovolit vlastního kytarového technika, který mu strunu okamžitě vymění.

Drážky nultého pražce se efektivně upravují a čistí pilníčky přímo k tomu určenými

Špatné drážky nultého pražce

Častou příčinou praskání strun bývá nultý pražec. Drážky, kterými struny vedou, se časem zanášejí nečistotami od materiálu samotných strun. Ty mohou struně bránit v plynulém prokluzování drážkou a vytvářejí hrubou třecí plochu. Struna je tedy více namáhána a například při používání tremola nebo bendingu má díky špatné třecí ploše tendenci praskat.

Druhá příčina praskání strun na nultém pražci bývá prořezávající se struna dnem drážky. U nekvalitních plastových materiálů, které bývají měkké, se struna svým tlakem a posouváním v drážce nepatrně prořezává. Tím ale drážka ztrácí svůj optimální tvar a rozměr a struna je tak z obou stran v drážce utěsněná. Opět při používání tremola nebo bendingu neprokluzuje správně a má tendenci se v drážce zasekávat a tudíž i praskat.

Tyto příčiny můžete snadno odstranit pravidelným čištěním a kontrolováním drážek nultého pražce. Při každé výměně strun postačí drážky zlehka projet pilníčkem určeným pro nulté pražce a nečistoty tím efektivně zmizí. Dále můžete používat speciální lubrikant, který strunám umožní plynulé prokluzování. Stejně tak můžete použít k promazání drážek obyčejnou tužku (drážky budou od tužky tmavé, ovšem v optimální kondici).

Kobylkové kameny mají od strun prořezané drážky a struny mohou kvůli špatné třecí ploše praskat

Ostrá hrana kobylkového kamene a sedlového pražce

Mezi nejčastější příčiny praskání strun dále patří u akustických kytar sedlový pražec a u elektrických kytar kobylkové kameny. Na kobylku je strunou vyvíjen silný přítlak, který může být umocněn úhlem struny vedoucí od bridge pinů nebo ze struníku. Struna je mírně přes sedlo přelomená a tudíž může být v tomto místě náchylná k praskání.

Plocha sedla nebo kamene musí být co nejmenší, ale zároveň nesmí být příliš ostrá. Struna se časem začne svým přítlakem do kobylky zařezávat, stejně jako je tomu u nultého pražce. Pokud je plocha příliš ostrá, struna může praskat.

Při výměně strun kontrolujte stav sedlového pražce popřípadě kobylkových kamenů. Pokud jsou od strun vytvořené zářezy, můžete si v servisu nechat díly upravit nebo vyměnit za nové. Plochy, kde se struny na kobylce dotýkají, můžete ošetřovat stejně jako nultý pražec. Pilníky k tomu určenými se plocha očistí a zahladí, popřípadě zjemní pokud je hrana příliš ostrá. Sedlový pražec můžete upravit i běžným hladkým pilníkem nebo brusným papírem. Důležité je, aby struny po úpravě na kobylce stále přesně kopírovaly radius hmatníku a aby byly stejně a rovnoměrně vysoko. Kobylkové kameny můžete opět ošetřit lubrikantem pro plynulé prokluzování strun.

Plocha srážeče strun je sice malá, ale i tak musí být čistá a hladká

Plocha srážeče strun

U mnoha typů elektrických kytar jsou na hlavici mezi nultým pražcem a mechanikami srážeče strun, které upravují úhel a přítlak strun na nultém pražci. Struny pod srážečem prokluzují stejně jako v nultém pražci a proto je důležité tyto plochy udržovat čisté a hladké.

Od materiálu strun a od samotného prokluzování se plocha srážeče zanáší nečistotami a může i lehce korodovat. To pak struně ztěžuje plynulé prokluzování a dochází k jejímu přílišnému namáhání, které může mít za následek praskání.

Při výměně strun věnujte pár chvil i údržbě srážečů strun. Plochy můžete ošetřit a zahladit brusným papírem nebo jemným pilníkem na nulté pražce. Plochu je dobré promazat lubrikantem nebo obyčejnou tužkou aby struna optimálně prokluzovala. Zlepší se tím i stabilita ladění. Tyto úpravy jsou vhodné zejména pro Telecastery a Stratocastery.

Přítlak, kterým struny působí na kobylkové kameny, je dán také jejich úhlem, který můžete ovlivnit nastavením struníku

Ostrá plocha ladící mechaniky

Struny mohou praskat i v místě ovinutí na ladící mechaniky. Příčiny bývají obvykle tři. První je špatné navinutí strun na mechaniky. Pokud struny nejsou namotány plynule pod sebou, ale chaoticky jedna otáčka přes druhou a struny je ještě k tomu namotáno více než je zdrávo, dochází jednak k rozlaďování strun, ale také může docházet k jejich praskání.

Druhou příčinou bývá ostrá hrana mechaniky v místě, kde se struna láme kolem její osy. Pokud je hrana ostřejší, může struna praskat při ladění nebo při používání tremola, kdy je struna namáhána nejvíce.

Řešením je kontrola mechanik při výměně strun a případné zahlazení ostrých ploch. Při nespokojenosti s mechanikami je možná jejich výměna.

Třetí příčina je nejčastější a je jí stáří strun. Pokud jsou struny za hranou své životnosti, je jen otázkou času, kdy začnou praskat. Obvykle praskají při dolaďování a přelaďování, kdy jsou namáhány nejvíce po celé jejich délce.

Stáří strun je důležité sledovat, aby nedocházelo k jejich praskání a také k negativnímu zvuku kytary

Stáří strun

Nejčastější příčinou praskání strun je jejich stáří. Struny stárnou podle mnoha aspektů. Jednak záleží na jejich kvalitě a materiálu, a také na agresivitě potu každého kytaristy a v neposlední řadě na intenzitě hraní. Tyto proměnné ovlivňují to, za jak dlouho struny dosáhnou hranice životnosti.

Je tedy docela možné, že vám struny mohou vydržet v dobré kondici i více jak půl roku, ale také tato doba může být i pouhé dva týdny. Profesionální muzikanti mění struny i každý den nebo před každým koncertem. Opravdu záleží na mnoha aspektech.

Důležité je umět poznat, kdy se struna blíží k hranici životnosti a struny ve správnou chvíli vyměnit za nové. Předejdete tím trápení s laděním, se špatným zvukem a také s praskáním strun.

Čím je struna starší a více opotřebená, narušuje se její vlastní konstrukce. Do vinutí se dostávají mikroskopické kousky kůže a jiné drobné nečistoty jako prach nebo vlhkost. Tyto vlivy narušují přirozené kmitání struny i její výdrž a pružnost.

Opotřebená struna je poté náchylná k praskání například při přelaďování a drobném dolaďování. Praskat může ale i při agresivnějším stylu hraní nebo při používání tremola či bendingu. Struny, které mají to nejlepší za sebou, poznáte jednoduše. Projevují se negativními změnami ve zvuku, ze kterého se ztrácí drobné detaily, ztrácí se výšky, jasnost a brilantnost, zkracuje se sustain, neladí v oktávách ani v jednotlivých polohách. Na pohled tmavnou, nemají svěží barvu jako z výroby, vinutí je flekaté. Neopředené struny ztrácí svou hebkost a jsou hrbolaté a při hraní po nich prsty nekloužou hladce.

Při projevu byť jediné věci z výše uvedených je dobré struny vyměnit za nové. Vždy měňte celou sadu a ne pouze jednotlivé struny. Zvuk by poté byl nevyvážený, některé struny by ladily a zněly dobře a jiné ne. Proto se doporučuje měnit celou sadu.

Pokud jsou struny navinuty takto, je veliké riziko, že budou mít tendenci k praskání a také k rozlaďování

Přeladění kytary při navíjení nových strun

Mnohým z vás se jistě ve svých začátcích stalo, že při navíjení nových strun některá z nich praskla. Obvykle to bývá tenké éčko. Zejména začátečníci mají občas problém odhadnout, jestli už se struna blíží správnému naladění. A tak se může stát, že je struna navíjena omylem o oktávu výše a při ladění praskne. Není mnoho smutnějších věcí, než když po koupi nové sady strun musíte vyrazit zpět do hudebnin pro další sadu. Nejedná se ovšem o žádnou katastrofu, nic ojedinělého to opravdu není.

Vyvarovat se omylů při ladění nových strun můžete při důkladném seznámení se s vaší ladičkou, abyste věděli, jaký přesně tón zrovna v danou chvíli ladíte. Kytaru můžete dnes naladit snadno i podle instruktážních videí. Nelaďte zbrkle, ale pomalu a během navíjení na strunu pro jistotu brnkejte, ať víte, jestli se již blíží požadovanému tónu.

Zámek nultého pražce u kytary s tremolem typu Floyd Rose

Peripetie s laděním kytar s tremolem typu Floyd Rose

Pokud si pořizujete, půjčujete nebo někomu půjčujete kytaru s tremolem typu Floyd Rose, je důležité seznámit se s tím, jak tento sytém funguje. Kytaristé, kteří mají takovou kytaru v ruce poprvé, mají tendenci kytaru doladit standardně pomocí ladící mechaniky na hlavici. V případě, že je uzamčen zámek na nultém pražci, dojde při otočení mechanikou na hlavici k prasknutí struny.

Při uzamčení zámku na nultém pražci se kytara dolaďuje pomocí dolaďovačů na kobylce. Tento systém zaručuje stabilitu ladění. Ladící mechaniky na hlavici se v tomto případě používají pouze k navinutí strun a k nastavení kytary. Po seřízení jich není třeba a vše se děje pomocí dolaďovačů.

Pokud tedy budete někdy třeba jen zkoušet kytaru s Floyd Rose v hudebninách nebo jí budete půjčovat někomu, kdo tento systém nezná, mějte tyto zákonitosti na paměti. Výměna strun u tremola typu Floyd Rose není sice nic náročného, ale nezkušeného kytaristu může nepříjemně zaskočit.

Závěrem

Uvedené příčiny praskání strun bývají nejčastějšími a je tedy dobré, abyste jim věnovali pozornost. Péče o kytaru zde trvá jen několik minut a při pravidelné údržbě budete mít jistotu, že je s kytarou vše jak má být. Pokud jste začátečníci a nevíte si rady, neváhejte se obrátit s jakýmkoli dotazem na kytarový servis.

Tagy Péče o kytaru
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že m...
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY