Přejít k hlavnímu obsahu
Anna Mašátová - Út, 11.04.2017 - 13:00

Werichova vila se otevírá hudebníkům

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen Museum Kampa) vyhlašuje otevřenou výzvu, která se týká především původních, ale také již existujících komorních divadelních a hudebních projektů pro nově vznikající kulturní instituci Werichova vila, jíž je provozovatelem.

1. Technické parametry prostoru

Projekty budou realizovány v multifunkčním sále v půdních prostorách Werichovy vily, který má – dle uspořádání – kapacitu 40 až 60 sedících diváků. Disponuje jednoduchou jevištní technikou a vzhledem k množství v něm realizovaných aktivit nemá parametry běžného divadelního sálu. Klavír v prostoru není k dispozici. V letních měsících lze představení / hudební produkce uvádět ve venkovním prostředí zahrady Werichovy vily.

2. Harmonogram otevřené výzvy a realizace vybraných projektů
Termín vyhlášení výzvy: 27. března 2017
Termín uzávěrky pro přihlášení projektů: 5. května 2017 (platí datum poštovního odeslání)
Rozhodnutí o výsledcích výzvy: do 21. května 2017

Vybrané projekty by měly mít premiéru nebo své první uvedení ve Werichově vile od září do prosince 2017, přičemž výzva počítá s možností pravidelného reprízování projektu. Prostor pro zkoušení bude poskytnut v době letních prázdnin a během podzimních měsíců na základě společné domluvy.

3. Podmínky výzvy

Museum Kampa hledá zejména takové projekty, které budou uváděny výhradně v prostoru Werichovy vily. Projekty tak získají svoji domovskou scénu. Museum Kampa produkčně i finančně podpoří vznik nových divadelních a hudebních projektů formou koprodukce s vybranými tuzemskými i zahraničními subjekty. Podmínkou je realizace v českém jazyce. Takovými subjekty mohou být stávající divadelní a hudební uskupení, ale též uskupení nově zřízená nebo teprve pro potřeby zamýšleného projektu vznikající. Výzva se vztahuje nejen na profesionální soubory, ale i na uskupení z oblasti nezávislého a amatérského divadla a na studenty divadelních a hudebních oborů.

Pro výběr projektu je podstatná jeho originální koncepce, která bude vhodná i atraktivní pro prostor Werichovy vily v návaznosti na podstatu jejího využití a směřování (Příloha č. 1), ale také odhad uměleckých kvalit předložených projektů i realizovatelnost projektu ze strany přihlášeného subjektu.

3.1 Financování projektů

Projekty budou realizovány koprodukčně, za finanční spoluúčasti zapojených subjektů. Museum Kampa nabízí: technickou podporu, poskytnutí prostoru ke zkoušení, honorář, propagaci.

3.2 Dramaturgické zaměření komorních projektů
Museum Kampa hledá v prvé řadě projekty, jež se svým námětem budou konkrétně, ale i volněji dotýkat témat spjatých s objektem Werichovy vily.

DIVADLO
Tematické okruhy:
A) Původní projekty inspirované dílem nebo životem osobností, které obývaly Werichovu vilu
1. V+W a (nejen) Osvobozené: Projekty reflektující osudy a celoživotní tvorbu Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Jaroslava Ježka (nejenom Osvobozené divadlo, ale i pozdější etapy), zvláště pak v kontextu české i světové avantgardy nebo historie (týká se také adaptací jejich původních děl), projekty hledající souvislosti se současností.
2. Poezie a divadlo: Projekty zkoumající vztah divadla a poezie, zaměřené na scénickou prezentaci poezie. Tato dramaturgická linie je věnována někdejšímu obyvateli vily básníku Vladimíru Holanovi (ale projekty se nemusí vztahovat konkrétně k jeho dílu) a hledání spojitostí a rozlišností divadla a poezie.
3. Podoby klaunství: Projekty z oblasti nonverbálního divadla a klaunerie.
4. Společensko-politická satira: Projekty reagující divadelními prostředky na současné společensko-politické dění u nás i ve světě. Dramaturgická linie inspirovaná slavnými forbínami V+W.
5. Další obyvatelé vily: Inspirace dalšími osobnostmi, které byly s Werichovou vilou spjaty.
6. Divadlo pro děti: Tvorba Jana Wericha věnovaná dětem je nepominutelná. Proto i ve Werichově vile počítáme s dramaturgickou linií směřovanou k nejmladšímu publiku.
B) Komorní projekty bez přímých tematických souvislostí s Werichovou vilou, které budou vhodné pro uvádění v podkrovním multifunkčním sále.
C) Projekty již realizované s možností přenesení dalších repríz do prostor Werichovy vily.


HUDBA
Tematické okruhy – jako v oddíle DIVADLO:
A) 1, 2, 5
B) C)
Výzva pro hudební subjekty není omezena pouze na formát koncertů, ale je platná i pro komponované večery, vzdělávací cykly, poslechově-debatní pořady, zvukové instalace, multimediální projekty, další progresivní útvary apod. Z prostorových důvodů jde o projekty vhodné pro menší skupiny (do 10 účinkujících osob).

3.3 Obsah přihlášky
Povinné přílohy číselně označené:
1. profesní životopis – spolu se jménem a kontaktem – předkládající osoby (nepovinně ostatních spolupracujících umělců)
2. podrobný popis projektu na 1–3 NS včetně stručné anotace (max. 600 znaků)
3. přehled dosud realizovaných aktivit
4. odhadovaný rozpočet na produkci projektu
5. předpokládané zdroje krytí projektu (granty, sponzoři, vlastní vklad žadatele a očekávaný finanční vklad Musea Kampa)

Nepovinné přílohy: vizualizace, obrazová dokumentace, video či audioukázky nebo odkazy na internetové stránky s prezentacemi předchozích děl autora, reference.

Další podrobnosti naleznete ZDE.

Tagy Werichova vila

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

anna
Hudební publicistka, manažerka a historička umění. Je zástupkyní šéfredaktora kulturního magazínu Uni, její články naleznete také v Harmonii, Full Moon Magazinu, Lidových novinách, na Frontman.cz aj. Vede vlastní agenturu AMPromotions, která zastupuje Beatu Hlavenkovou, teepee…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY