Přejít k hlavnímu obsahu
Roland TR-8
Roland TR-8
Roman Jež -

Roland TR-8: zpátky do budoucnosti

Když si poslechnete tohoto elegantního mazlíka z dílny japonské firmy Roland, okamžitě se dostanete o 30 let zpátky. Hlavou vám běží slavné songy největších veličin tehdejšího hudebního nebe.

Každá věhlasná firma vyrábějící už mnohá desetiletí elektronické nástroje se vrhá do reinkarnací svých slavných výrobků. Ne jinak je tomu u Rolandů. Řada Aira si vzala za úkol nabídnout kreativním muzikantům výrobky, které jim pomůžou vytvořit kompletní produkční stanici. Jedním z nabízených produktů řady Aira je „analogový“ bicí modul TR-8 se zvuky slavných modelů TR-808 a TR-909, které definovaly zvuk rockové, popové a elektronické hudby 80. let minulého století. Modul jde pomocí rozšiřujícího balíčku 7X7-TR8 obohatit o zvuky dalších populárních modelů TR-707 a TR-727.


Mechanická konstrukce

Vzhledem k malým rozměrům a nízké váze je plastové šasi dostatečně bytelné. Gumová i pevná tlačítka působí odolně a potenciometry i otočné enkodéry budí u uživatele pocit jistoty. Pro používání na live produkcích lze dokoupit plexisklový kryt, který váš krásný přístroj ochrání před případnou invazí rajčat rozvášněného publika. Konektory zadního panelu jsou pouze zapájené v plošném spoji, ale nejsou mechanicky spojeny se zadním panelem. Při používání tlustých těžkých kabelů s hmotnými jacky je dobré chovat se ohleduplně.

Zadní panel nabízí konektor adaptéru, síťový vypínač, USB(b), duo Midi In/Out a slot Kensington klíče. Pozastavení si zaslouží dvě dvojice audio výstupů Mix Out a Assignable Out. Každý nástroj jde nasměrovat do jedné z dvojic výstupů; tak lze nezávisle zpracovávat signál např. Velkého bubnu, Malého bubínku a zbytku nástrojů. Zajímavé je také vylepšení o dvojici vstupů, do nichž se dá přivést externí signál (podrobněji dále). Sluchátkový výstup stejně jako ostatní výstupy a externí vstupy jsou provedeny jako 6,3mm jacky.

Za povšimnutí stojí fakt, že TR-8 je při zapnutí i vypnutí naprosto tichý a ve výstupech se neobjeví sebemenší náznak prasknutí. Během určité doby nečinnosti se aktivuje Screen Saver spočívající v blikajících barevných vlnách přelévajících se po celém přístroji. Otázku smysluplnosti šetření životnosti ledky formou jejího blikání nechme stranou. Čas aktivace šetřiče jde nastavit a celé zbytné divadlo je možno i vypnout.

TR-808 měl dvojici hlavních výstupů a individuální výstupy jednotlivých nástrojů. Zapojením konektoru do individuálního výstupu se odpovídající nástroj odpojil z hlavních výstupů a jeho signál se nacházel pouze v individuálním výstupu.

Přední panel: Celkový vzhled ctí elegantní design řady Aira, rozmístění ovládacích prvků vychází z modelů TR-707 i TR-808. Bývalí uživatelé těchto nástrojů se v TR-8 snadno a rychle vyznají. Spodní řada barevně podsvícených padů slouží k výběru Patternu, stanovení jeho délky, nastavení partů jednotlivých nástrojů, akcentů, efektů i Ducking efektu aplikovaném na externí signál. Současně se na Padech zobrazuje aktuální pozice v právě běžícím Patternu. Popisem ovládacích prvků jednotlivých nástrojů se zabývá další odstavec, tudíž jen stručně zbytek.
Na levé straně nahoře je nastavení celkové hlasitosti. Pod ním se nacházejí tlačítka módů pro volbu Patternu, jeho nastavení nebo vymazání, nahrávání v reálném čase, nebo změnu instrumentů. Úplně dole je velké tlačítko Start/Stop.

Na rozdíl od staré dobré mašinky je u TR-8 ovládání tempa otočným encoderem na pravé straně přístroje. Hodnotu tempa zobrazuje sedmi segmentový displej. K dispozici je i ovládání Shuffle (swingování) a tlačítko Tap pro intuitivní stanovení tempa. Nahoře se nachází sekce Scatter, jíž bude věnován samostatný odstavec.


Zvukový modul

Geneze zvuku a jeho ovládání

Inženýři Rolandu precizně analyzovali a nasimulovali analogové obvody, které na původních modelech TR-808 a TR-909 produkovaly populární zvuky bicích nástrojů. Technologie Analog Circuit Behavior (ACB) umožňuje analýzu dílčích částí a věrnou rekonstrukci barvy a chování, včetně hladkých změn znění, ke kterým dochází při práci s ovládacími prvky – tak praví stránky výrobce. Faktem je, že zvuk nástroje je velice věrný svým předobrazům a i při ovládání v reálném čase se chová analogově.

Nástroje jsou rozděleny do jedenácti skupin podle charakteru. Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, Closed HiHat apod. Každá skupina má svůj „slot“, který je vybaven potenciometrem hlasitosti, ladění a délky. Velký buben a malý bubínek nabízejí navíc dva další parametry.

Level: Tahovým potenciometrem se dá nastavit hlasitost jednotlivých nástrojů. Označení Level sice nikde neuvidíte, ale funkce ovladače je zřejmá.
Tune: slouží k přeladění nástroje, přičemž základní ladění je uprostřed. Škoda, že na potenciometru chybí aretace.
Decay: určuje délku znění nástroje.
Comp: (pouze u Bass Drum a Snare Drum) má funkci klasického kompresoru, který sice omezí hlasitost nástroje, současně však zvuk „napumpuje“ energií. Hodil by se autogain, který by udržel stálou hlasitost při různých hloubkách komprese.
Attack: (pouze u Bass Drum) zvýrazňuje nebo potlačuje ostrý přechodový jev na začátku znění, který vytváří úder beateru.
Snappy: (pouze u Snare Drum) určuje hlasitost šumové složky Malého bubínku, která má za úkol simulovat struník.
Pomocí tlačítka s nápisem nástroje (BD, SD, LT, OH,...) ve spodní části každé sekce se vybírá nástroj k jakýmkoli operacím. Tvorba jeho linky v Patternu, editace, výběr instrimentu, nastavení dalších jeho parametrů apod.

Tune a Decay fungují stejně jako na dřevních předobrazech. Např. při přelaďování Malého bubínku se mění pouze výška těla; šumová složka zůstává nezměněna. U činelů je tomu přesně naopak. Úder zůstává zachován a přeladění se týká pouze doznívající části.

Krokový sequencer

Prakticky všechny funkce v Patternu se nastavují pomocí krokového sequenceru. Celý Pattern je rozdělen maximálně do 32 kroků. V každém kroku lze definovat, který nástroj zazní, jestli je v něm uplatněn akcent, hall, echo nebo ducking externího signálu. To je v kostce vše.

Vytváření Patternu funguje následovně: Pomocí tlačítka u příslušného nástroje se tento aktivuje a na řadě šestnácti tlačítek lze pro aktivní nástroj určit, ve kterých krocích zazní a ve kterých ne. Aktivní kroky jsou znázorněny červeně. To vše se děje v reálném čase během přehrávání Patternu. Tak je každá vaše změna okamžitě slyšet a navíc jste o aktuální pozici v Patternu informováni pomocí barevně zvýrazněného kroku. Vše je jednoduché, názorné, intuitivní a přehledné.

Inst Rec: Tato funkce umožňuje vymanit se ze svěrací kazajky krokového sequenceru a nahrávat celý Pattern nebo jednotlivé instrumenty v reálném čase se všemi nuancemi vašeho feelingu.

Accent, efekty a externí vstup

Accent: Stejně jako u původních modelů máme k dispozici akcenty – dynamické zdůraznění některých kroků. Jejich zadávání se děje identicky jako u instrumentů. Pomocí tlačítka Step se aktivuje zadávání akcentů a na šestnácti tlačítkách lze určit, ve kterém kroku se akcent uplatní. Míru akcentu můžeme ovládat pomocí potenciometru Level. Akcenty pracují s celým zvukem, nikoli s jednotlivými nástroji. Toto na první pohled omezení odpovídá funkci akcentů na někdejších nástrojích řady TR, a tím pádem si výsledek zachovává autentičnost.

Efekty: pro okrášlení zvuku nabízí TR-8 hned dva nezávislé efekty, které jsou obohacením oproti původním modelům.
Reverb: simuluje prostor. Jeho úroveň se nastavuje ovladačem Level, potenciometr Time reguluje jeho délku a pomocí Gate lze určit „useknutí“ konce dozvuku (tzv. GateVerb pro zvýšení průraznosti – většinou se používá na Malý bubínek nebo Tomy).
Delay: vyrábí ozvěny/echo. Hlasitost echa se opět nastavuje pomocí Level, parametr Time určuje vzdálenost ozvěn, jejichž počet se reguluje pomocí Feedback.

Aktivita obou efektů se určuje, jak jinak, než také pomocí krokového sequenceru, a to pro každý efekt nezávisle. Opět se tlačítkem Step u příslušného efektu tento aktivuje a pak už nezbývá, než určit kroky, kdy se efekt bude uplatňovat.

Sečteno a podtrženo, pro oživení Patternu máme k dispozici tři nezávislé nástroje fungující pro každý krok zvlášť. Accent, Reverb a Delay. Zkuste si s nimi chvilku hrát a hodina uběhne jako nic. Skvělé!

External In: Signál, který přivedeme do externích vstupů, se objeví na výstupech Mix Out. Jeho úroveň lze nastavit pomocí potenciometru Level. K čemu tohle může být užitečné? Pokud nepoužijeme Side Chain, nic se neděje a externí signál prochází v nezměněné podobě. Leč pomocí nastavení úrovně Side Chain můžeme dosáhnout skvělých a zajímavých efektů, kterým se obecně říká Ducking. Úžasné je, že i aktivita tohoto efektu se dá krokově programovat – lze určit, ve kterých krocích Patternu se uplatňuje. Nastavení aktivních kroků je stejné jako u efektů.

Ducking je řízení úrovně nějakého signálu signálem jiným. Například v rádiu je podkladová hudba utlumována hlasem moderátora. V elektronických žánrech většinou nějaký Pad „uhýbá“ nekompromisnímu beatu Velkého bubnu. Jako Side Chain bývá označován pomocný vstup dynamického procesoru (kompresor, limiter, gate,...), do nějž se přivádí řídící signál.

Scatter

Scatter je zajímavý nástroj, který se k Patternu nebo k externímu signálu chová obdobně jako DJ ke gramofonové desce. Uživatel má k dispozici 10 různých módů, jako je reverse, opakování určitého úseku, rytmické variace celku nebo jeho částí apod. Po vybrání módu už stačí otočným enkodérem pracovat s intenzitou efektu. Všechny prováděné změny i zapínání Scatteru lze uplatňovat za chodu bez jakýchkoli náznaků přerušení nebo potrhání zvuku. Tady si inženýři od Rolanda zaslouží velikou pochvalu.

Otočný enkodér: slouží k výběru módu Scatteru nebo k nastavení intenzity efektu.
Depth: přepíná mezi volbou módu a ovládáním intenzity.
On: aktivuje nebo deaktivuje Scatter. I zapínání a vypínání probíhá synchronně bez jakýchkoli nežádoucích artefaktů v signálu.

Ostatní parametry

Pokud při zapínání TR-8 držíme nějaké výrobcem definované tlačítko, dostáváme se do různých módů, kde lze nastavit další vnořené parametry nebo aktivovat jiné funkce. Několik příkladů za všechny:

System settings: Pokud při zapínání držíme tlačítko PTN SELECT, dostáváme se do módu, v němž se dají nastavit základní parametry, jako je Midi kanál, zdroj synchronizace/hodin, nastavení hlasitosti výstupů, přiřazení nástrojů do jednotlivých výstupů a další globální nastavení. Tyto parametry mají vliv na celý nástroj.

Factory reset: Pokud je třeba vrátit se k původnímu továrnímu nastavení, pak je třeba při zapínání přístroje držet tlačítko Clear a svou volbu následně potvrdit tlačítkem Start/Stop.

Další skryté funkce bohužel v manuálu popsány nejsou, ač evidentně existují. Proto přikládám kratší video, kde jsou některé užitečné funkce a utility popsány. Výrobce nabízí update OS, kde slibuje nové funkce, utility a některá další vylepšení.


Komunikace a konektivita

K propojení s jinými nástroji slouží klasické duo Midi In/Out, pomocí nichž lze sdílet standardní i exkluzivní midi data, nebo je možno TR-8 synchronizovat s jinými přístroji nebo DAW. USB rozhraní umožňuje propojení s počítačem; napřed je nutno nainstalovat do počítače USB driver, který je volně ke stažení na stránkách výrobce. Pomocí USB je možná standardní Midi komunikace, zálohování a obnovení dat, update OS, rozšířeni modulu o vzorky 7X7 a další obslužné funkce.

Pro zpestření horkých letních dnů přikládám ukázku použití TR-808, předobrazu dnešního recenzenta. Genesis – Man On The Corner z alba Abacab, které vyšlo v roce 1981. Phil Collins s oblibou používal TR-808 i na svých sólových projektech.


Závěr

Rolandu se podařilo znovuzrodit legendu definující zvuk nesčetných nahrávek 80. let minulého století a doplnit ji o některé další užitečné a praktické funkce. V digitální éře mikroprocesorů a obrovských pamětí jsem očekával, že bude TR-8 nabízet větší množství vzorků bicích nástrojů, nebo alespoň bude možno vzorky doplňovat ze stránek výrobce. TR-8 je skutečně „pouze“ reinkarnace populárních modelů TR-808, 909 (případně 707, 727) do jednoho přístroje s mnoha vylepšenými funkcemi a některými užitečnými přidanými utilitami. V muzice různých žánrů se zvuk TR-8 chová stejně jako jeho předobrazy. Lze tedy právem předpokládat, že si najde své místo v arzenálu nejednoho muzikanta nebo studia.

klady
– výborný analogový zvuk legendárních nástrojů
– okamžitě přístupné ovládací prvky
– krokové efekty a scatter fungující i s externím audiosignálem
– naprosto tiché zapnutí a vypnutí

nedostatky
– nepříliš pevné konektory na zadním panelu
– málo vzorků/nástrojů
– skoupý manuál

Zadní a přední panel Inspirace Legendy
Tagy Roland Roland TR-8

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Roman Jež
Zvukový a hudební režisér, hudebník a aranžér, programování syntetizérů romanjez64@gmail.com
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY