Přejít k hlavnímu obsahu
Stratocaster je ideální kytarou, na které se dají zkoušet různé alternativní způsoby zapojení elektroniky.
Stratocaster je ideální kytarou, na které se dají zkoušet různé alternativní způsoby zapojení elektroniky.
Zdeněk Lev - Čt, 09.12.2021 - 12:00

Pod kapotou #9: vývoj zapojení elektroniky u Stratocasteru

Fender Stratocaster patří k nejoblíbenějším kytarám vůbec. Od roku 1954, kdy si podmanil svět, ho dodnes používá nespočet kytaristů po celém světě. Jeho koncepce se za dlouhá desetiletí příliš nezměnila, ale vzhledem k tomu, že se skládá z desítek různých součástí, může si ho každý přetvořit k obrazu svému. V dnešním díle našeho seriálu bych vám rád představil, jak Fender na Stratocasterech skrze modifikace zapojení elektroniky měnil zvuk kytarového světa.

Kytary Fender obecně platí za dobře modifikovatelné nástroje. To je dáno způsobem konstrukce, kdy je kytara poskládána z mnoha součástí, které se dají snadno odmontovat a vyměnit. Už to samo vybízí k hledání nových a neobvyklých řešení. jakými jsou kombinace různých druhů dřeva, nové způsoby zapojení elektroniky, ideální nastavení tremola a hledání způsobů, jak zabránit rozlaďování.

Přepínač snímačů a jeho zapojení.

Třípolohový přepínač snímačů

Začněme ale tentokrát u zvuku. Ten je stěžejní částí každé elektrické kytary. Stratocaster je od začátku výroby kytara se třemi snímači typu single coil. Tři snímače nabízí mnoho kombinací zvuků. Zkušenější kytaristé ovšem pořád hledají zvuky nové.

Zvuk kobylkového snímače nabízí hodně dravý a vysoký zvuk, který je velmi oblíbený. Na druhou stranu krkový snímač poskytuje teplý hutný tón, hodící se pro doprovodnou hru nebo blues.

Původní Stratocaster měl třípolohový přepínač snímačů, což u tří snímačů na kytaře znamenalo, že bylo možné zapojit vždy pouze jeden snímač. Krajní poloha přepínače u kobylky aktivovala kobylkový snímač, prostřední poloha přepínače aktivovala středový snímač a krajní poloha u krku aktivovala krkový snímač.

Mnoho kytaristů si ovšem kombinace zapojení upravovala. Příkladem může posloužit současný model Fender Ritchie Blackmore Stratocaster. Je vyráběn s třípolohovým přepínačem snímačů, ovšem středový snímač na kytaře chybí a v prostřední poloze přepínače snímačů jsou současně zapojeny kobylkový s krkovým snímačem. Zapojení je totožné s Telecasterem.  

Tonové clony byly většinou zapojeny tak, že ta přímo pod volume potenciometrem byla určená pro krkový snímač a spodní clona fungovala pro středový snímač. Na kobylkový snímač se tónová clona běžně nezapojovala, což se postupem času měnilo, protože tento snímač produkoval hodně výšek a někdy bylo třeba je ubrat. To se dalo udělat samozřejmě i otočením volume potenciometru, ale tím došlo i k ubrání hlasitosti.

Tato kombinace zapojení byla pro většinu hráčů uspokojivá, ale řada kytaristů zkoumala možnosti, jak zvuk vylepšit. Postupem let kytaristé objevili, že pokud jemně nastaví přepínač snímačů do mezipolohy, začnou hrát dva snímače najednou. Toto nastavení ale bylo velmi citlivé a při větším otřesu nebo pohybu se zvuk přerušil.

Zapojení na starém japonském Fenderu

Pětipolohový přepínač snímačů

Na konci sedmdesátých let se tedy namísto třípolohového začal používat pětipolohový přepínač snímačů. Ten umožnil, aby mohlo být zapojeno více snímačů najednou. Nové mezipolohy potlačily typický brum single snímačů, protože nyní byly zapojené dvě cívky snímačů zároveň. Zvuk v mezipolohách byl jiný a okamžitě si získal svou oblibu, která trvá dodnes.

První krajní poloha přepínače snímačů u kobylky zůstala nezměněná, byl zapojen pouze kobylkový snímač. Ve druhé poloze, nyní mezipoloze, se aktivoval kobylkový snímač společně se středovým a zvuk tak dostal nový rozměr. Současně byly zapojeny dvě cívky, zvuk byl tedy bez brumu, neměl tolik výšek, ale i tak si zachoval hodně z kobylkového snímače. V prostřední, třetí poloze, hrál samotný středový snímač. Ve čtvrté poloze se aktivoval středový snímač současně s krkovým. Zvuk byl hutnější, ale ne tolik basový jako samotný krkový snímač. Byl o něco jemnější. V páté poloze, tedy v krajní směrem ke krku, se aktivoval samotný krkový snímač.

Fender tímto přepínačem přidal dvě nové kombinace zvuku. K tomu se daly různě upravovat tónové clony, které charakter zvuku také pozměnily. Hra na Stratocaster začala být tímto zajímavější. Pětipolohový přepínač se používá jako hlavní volba dodnes. Na reissue modely se používají obě varianty.

Superswitch poskytuje netušené množství kombinací zapojení.

Superswitch

Dalším levelem pětipolohového přepínače je superswitch. Ten se používá u složitějších kombinací zapojení. Výhodný je například u kytar, kde je jedním ze snímačů rozepínací humbucker. Pokud je na Stratocasteru kombinace snímačů Humbucker – single – single (HSS) nebo humbucker – single – humbucker (HSH), poslouží superswitch k tomu, že se v mezipolohách snadno zapojí středový snímač společně s pouze jednou cívkou humbuckeru. Pokud by došlo k tomu, že by byl v mezipoloze aktivován středový snímač a současně obě cívky humbuckeru najednou, zvuk by nebyl příliš lahodný a snímače by se zbytečně překrývaly.

Superswitch umožňuje násobně více možností zapojení, možné je prakticky cokoli. Realizaci zapojení je tedy možné udělat na míru. Pochopit a vymyslet vlastní zapojení už tak snadné není a vyžaduje to zkušenosti. Dnes je možné najít na webu mnoho kombinací zapojení, ale není jednoduché se v nich orientovat. Doporučuji zapojení na míru konzultovat s kytarovým technikem, který vždy řekne, co je reálné.

To, jak je elektronika zapojená, zásadně ovlivňuje zvuk celé kytary.

S1 switch

V současné době Fender nabízí kytary s S1 volume potenciometrem, který slouží nejen jako volume, ale i jako přepínač zapojení. S1 switch vypadá na pohled stejně jako běžný volume potenciometr s jediným rozdílem – jeho vrchní část můžete zmáčknout. Má dvě polohy, které se mění vždy po zmáčknutí. Kombinace zapojení snímačů se tímto násobí a je možné jich vymyslet značné množství.

Fender tedy přidal mnoho zvuků navíc, aniž by změnil vzhled svých kytar. Což je pozitivní, protože většina kytaristů stále upřednostňuje nezměněný a klasický vzhled Stratocasterů i Telecasterů.

Způsobů zapojení S1 přepínače je mnoho a liší se s každou sérií kytar. Není možné vypisovat všechny kombinace, uvedu zde v současných letech ty běžněji používané pro Stratocastery.

Současný model Fender American Ultra se vyrábí ve dvou variantách, a to se třemi single coil snímači (SSS) nebo v kombinaci HSS, tedy s humbuckerem u krku. Oba modely mají S1 přepínač a Fender u nich uvádí následující specifikace zapojení.

Model SSS má standardní zapojení, ale po aktivaci S1 přepínače se přidá krkový snímač do polohy přepínače 1 a 2. To znamená, že v první poloze přepínače směrem ke kobylce je zapojen kobylkový a krkový snímač. V poloze 2 je v mezipoloze zapojen kobylkový snímač se středovým a k tomu ještě přidán krkový snímač. Tato druhá poloha přepínače snímačů tedy aktivuje všechny snímače na kytaře najednou, což je zajímavá zvuková volba.

Model HSS má také klasické zapojení s pětipolohovým přepínačem. Po aktivaci módu S1 se kobylkový humbucker rozepne a hraje jako single coil. U tohoto modelu je použit humbucker Ultra Double Tap, který je perfektně kalibrovaný se středovým a krkovým single coil snímačem.

Fender ve článku, ve kterém popisuje funkci S1 přepínače, uvádí i příklady zapojení elektroniky s tímto přepínačem. Například u pár let staršího modelu Fender American Elite Stratocasteru se S1 přepínač použil k velmi zajímavé kombinaci zvuků. Při deaktivovaném módu S1 bylo zapojení standardní, v mezipolohách přepínače byly snímače zapojené paralelně. Při aktivaci S1 módu byly na přepínači snímačů v poloze 1 aktivované všechny tři snímače a zapojené do série. Poloha 2 aktivovala kobylkový a středový snímač v sérii. Prostřední třetí poloha byl středový a krkový snímač v sérii. Poloha 4 byl kobylkový a krkový snímač v módu out of phase. Poloha 5 aktivovala kobylkový a středový snímač zapojený vzájemně do série v módu out of phase a k tomu byl současně paralelně zapojen krkový snímač.

Jak je vidět, s přepínačem S1 lze vymyslet nespočet variant, jak Stratocaster (nejen Stratocaster) zapojit. Vzhledem k tomu, že Fender v současné době běžně přichází každým rokem s novou sérií kytar, je docela možné, že se budeme neustále setkávat s novými způsoby zapojení jejich elektroniky.

Čím přehledněji je elektronika zapojená, tím snadněji se v ní orientuje.

Push/pull a push/push potenciometry

Push/pull a push/push potenciometry fungují na stejném principu jako potenciometry S1. Nedávají ovšem tolik možností zapojení. Běžně se na kytarách používají pro rozepínání humbuckerů na single coily. Lze je použít i pro sériové či paralelní zapojení nebo pro aktivaci aktivní elektroniky.

V současné produkci Fenderu je několik modelů, které tyto potenciometry k úpravě zvuku používají. Většina z nich push/push potenciometry používá právě na rozepínání humbuckeru.

Například model Fender American Professional 2 s push/push potenciometrem se vyrábí v konfiguraci SSS nebo HSS.

Model SSS nabízí standardní zapojení, ale při aktivaci push/push potenciometru, který je umístěn na spodní tonové cloně, se do pozice 1 a 2 přidá krkový snímač.

U modelu HSS se aktivací push/push potenciometru rozepne kobylkový humbucker na single coil. Zapojení je tedy stejné jako u výše popsaného modelu American Ultra. Jediný rozdíl je, že Ultra používá S1 přepínač a Professional používá k úpravě zvuku push/push potenciometr.

U Stratocasterů z vlastní zkušenosti doporučuji používat potenciometry typu push/push. Ty se vždy aktivují pouhým mačkáním. Na druhou stranu potenciometry push/pull se aktivují jejich vytažením do horní polohy. Vzhledem k tomu, jaké knoby potenciometrů používá Fender na Stratocasterech, je použití push/pull potenciometrů velmi nepraktické, protože je není při vytahování za co chytit. Jednoduše prokluzují mezi prsty.

Přepínač snímačů a jeho zapojení.

Závěrem

Vnejší podobu Stratocasteru Fender v průběhu historie výrazně nezměnil. Vše se měnilo spíše v útrobách nástroje. V tomto článku jsem chtěl ilustrovat, jak se měnily konfigurace zapojení snímačů, aniž by tyto změny byly vizuálně vidět.

Stratocastery a Fender kytary obecně jsou ideální pro vymýšlení různých alternativních způsobů zapojení elektroniky. Pokud přemýšlíte o novém zvuku, doporučuji využít konzultace s odborníky z kytarového servisu. Je to rychlejší cesta, než zdlouhavě hledat mnohdy i nereálná řešení.

Pokud nechcete složitě vymýšlet zapojení elektroniky na míru, stačí si vybrat z nabídky Fenderu, který nabízí mnoho atraktivních modelů s různými variantami zapojení snímačů.

Tagy Pod kapotou Fender Stratocaster třípolohový přepínač snímačů pětipolohový přepínač snímačů superswitch S1 switch push/pull a push/push potenciometry

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY