Přejít k hlavnímu obsahu
Při hře na kytaru pražce ovlivňují pocity ze samotné hry či umožňují efektivně používat různé techniky hraní
Při hře na kytaru pražce ovlivňují pocity ze samotné hry či umožňují efektivně používat různé techniky hraní
Zdeněk Lev - Pá, 02.10.2020 - 08:00

Péče o kytaru #6: broušení a výměna pražců

Každý, kdo hraje na kytaru, si na ní časem povšimne mnoha různých opotřebení, například starých strun, odřeného laku nebo patiny na hardwaru či snímačích. Existují ale části, na kterých není opotřebení na první pohled patrné. Bývají jimi součástky elektroniky nebo pražce na hmatníku. U těchto komponentů je pak dobré pečlivě zvážit, zda je nechat opravit nebo vyměnit. Promačkané pražce mohou značně znepříjemnit samotný pocit ze hry, ale zejména negativně ovlivňují hratelnost a funkčnost kytary. Je tedy dobré vědět, jak tento problém řešit a kdy nechat pražce zabrousit nebo vyměnit za nové.

Pražce mají z výroby dané určité rozměry, které se mohou poměrně značně lišit. Hlavní rozdíly jsou v jejich výšce, šířce, tvaru a materiálu. Na klasických a akustických kytarách se většinou používají pražce nižší a tenčí než na elektrických kytarách a baskytarách. Na různé styly hraní jsou vhodné odlišné typy pražců.

Rozdíly mezi pražci

Preference určitých druhů pražců si každý kytarista časem utváří sám. Rozměry pražců určují pohodlnost při hraní. Každé jsou jinak vhodné pro jednotlivé hudební styly. Určující je, co kytaristovi nejlépe padne do ruky či zda hraje techniku bendingu nebo zda chce mít při hraní kontakt prstů se samotným hmatníkem.

U materiálu většiny pražcového drátu je uveden název nickel silver (niklové stříbro), což je slitina mědi, niklu a zinku (stříbro je uvedeno pouze v názvu, v samotné slitině obsaženo není). Poměr mezi těmito materiály je variabilní, výrobci ho zpravidla uvádí, takže pražce mezi sebou lze detailně porovnat.

Mezi nejznámější výrobce pražcových drátů patří firma Dunlop, která uvádí i detailní tabulku všech vyráběných pražcových drátů. Na příkladu některých pražců této značky si můžeme ukázat, jak moc se mezi sebou liší. Každý z nich nese vlastní kódové označení. Rozměry jsou uvedeny v palcích i v milimetrech.

  • 6230 - pražcový drát s tímto označením se obvykle používá na akustických kytarách, ale objevuje se i na starších kytarách Fender. Pražec je poměrně tenký a nízký. Rozměr činí v palcích na šířku .078 a na výšku .043 (2 x 1.09 mm),
  • 6100 - jumbo pražce jsou již větších rozměrů .110 x .055 inch (2.8 x 1.4 mm),
  • 6130 - medium jumbo je pražcový drát o rozměrech .106 x .036 inch (2.7 x 0.9 mm), který je poměrně široký, ale velice nízký,
  • 6150 - vintage jumbo pražce o rozměrech .102 x .042 inch (2.6 x 1.06 mm),
  • 6000 - je největší pražcový drát, který má rozměry .118 x .058 inch (2.99 x 1.47 mm),
  • 6105 - modern narrow and tall jsou v dnešní době pro své rozměry .090 x .055 inch (2.28 x 1.4 mm) velice oblíbené pražce díky úzkému a vysokému tvarování.

Vymačkané pražce lze zabrousit

Jak a proč dochází k opotřebení pražců

Hmatník by měl být v ideálním případě napražcován tak, aby byly pražce vůči sobě v rovině a aby při hře nedocházelo k nepříjemnému drnčení. Tvar nových pražců je pravidelný, nemají žádné deformace a nerovnosti. Jejich vrcholek je co možná nejtenčí, aby se struna při hraní akordů opírala o co nejmenší plochu pražce. To zaručuje přesnou intonaci. Hraním na kytaru ovšem dochází k přirozenému opotřebovávání pražců. V první řadě se deformují zmíněné vrcholky pražců, následně se promáčkliny zvětšují a prohlubují. Proč a jak k tomu dochází?

Struny se při hře opírají či přímo narážejí do pražců, a tím na nich pomalu vytváří drobné promáčkliny a deformace. Čím intenzivnější hraní, tím výraznější opotřebení. Ovšem nezáleží jen na četnosti hraní, ale také na technice a pokročilosti hry, na tvrdosti strun a na materiálu samotných pražců.

Začátečníci mají obvykle tendenci mačkat struny větší silou, než by bylo nutné (důležité je získat pro hru cit, čehož lze ale docílit právě cvičením a častým hraním), a tím se životnost pražců zkracuje. Velký vliv na dobu, po kterou zůstanou pražce v dobré kondici, má jejich materiál. Pokud jsou pražce měkké, vymačkají se poměrně brzy. To bývá častý případ levnějších nástrojů. Ovšem i u velmi drahých nástrojů výrobci občas použijí měkčí materiál. To může být například z důvodu dosažení požadovaných, konkrétních vlastností nástroje. Na druhou stranu, velmi tvrdé a odolné pražce vydrží dlouho, ale obtížně se s nimi následně pracuje z hlediska servisu (broušení) a při zanedbané údržbě a skladování nástroje v negativních klimatických podmínkách může docházet i k jejich samovolnému uvolňování z hmatníku.

Broušení pražců

Doba, za kterou se pražce opotřebují, je individuální. K jejich promačkání může dojít i během několika týdnů až měsíců, ale také až po několika letech hraní. Je mnoho faktorů, který tento proces ovlivňují. Před koupí nové kytary je dobré zapátrat nebo se zeptat z jakého materiálu pražce jsou. Zkušenější kytarista si tak může rámcově udělat představu jak často bude muset s vymačkanými pražci do servisu na opravu.

U nových kytar by měl být hmatník co nejkvalitnější a pražce v rovině. To je faktor, který určuje správnou funkčnost kytary a také pohodlnost hraní. Opotřebením pražců ovšem dochází k výrazným změnám. Při hraní struny neustále vyvíjí na pražce tlak a pomalu je deformují, dochází k tomu, že se na hmatníku začínají tvořit nerovnosti. Výška pražce se jeho promačkáváním snižuje přesně v místě, kde se o něj struna při hraní opírá. Při střídání akordů se mění i místa, kde musí kytarista struny přimáčknout k pražcům, a tím jsou některé pražce deformované více a jiné méně. To znamená, že je narušena rovina všech pražců vůči sobě a to nepravidelně. Důsledek bývá takový, že hmatník v některých polohách drnčí více, v některých méně a nebo vůbec. Zde tedy přichází role kytarového servisu, kde se posuzuje míra poškození a podle toho se volí mezi broušením nebo přepražcováním.

Pražce po broušení vypadají jako nové

Hranice mezi tím, kdy je ještě vhodné pražce brousit a kdy je měnit, je velice tenká a vyžaduje řadu zkušeností.

Klady broušení pražců

Při malém poškození pražců bývá broušení vhodným řešením. Zabrušování jejich vrcholků je mnohem menší zásah než přepražcování. Nemusí se nijak zasahovat do hmatníku.

Na vymačkaném pražci se struna již neopírá o jeho vrcholek, ale o větší plochu, čímž dochází k horší intonaci na jednotlivých pražcích. Při kvalitní úpravě se dbá na to, aby byl vrcholek pražce opět pravidelný, tenký a hladký. Po broušení se pražce vyleští a vypadají jako nové. Tento servisní zásah stojí podstatně méně peněz než výměna pražců.

Zápory broušení

Zabrušováním pražců dochází ke snižování jejich výšky. Snižování se upravuje podle míry promačkání, aby mohl být jeho povrch opět pravidelný a bez hrbolků. Ovšem snížení výšky pražce zásadně ovlivňuje hratelnost kytary. Klesá komfort při hraní, obtížně se hrají rychlé vyhrávky nebo bending, špičky prstů se při hraní více třou o hmatník a hra se zpomaluje.

Broušení hmatníku brusným blokem aby zmizely všechny nerovnosti

U výrazně promačkaných pražců je obtížné tvarování jejich vrcholků, čímž se následně snižuje i výsledný efekt opravy. Je tedy vhodnější pražce vyměnit.

Pokud se brousí pražce na kytaře, která má křivý krk, je nutné posoudit, zda s broušením pražců lze tuto nerovnost odstranit nebo ne. To vše závisí na tom, jak velký defekt na hmatníku je. Drobnou nerovnost lze odstranit i pouhým broušením pražců, ovšem na úkor jejich výšky. Výraznější nerovnost odstranit nelze. Může se tedy stát, že po úpravě pražců jsou sice jejich vrcholky opět ve skvělém stavu, ale při hraní struny drnčí o ostatní pražce.

Kdy je vhodné přepražcování

Pokud se po zvážení všech pro a proti kytarista rozhodne pro výměnu pražců, je dobré se o tomto procesu detailněji informovat. Jedná se o naprosto běžný servisní zákrok, ovšem zásah do nástroje už je to celkem výrazný. Určitě se není čeho obávat, pro zkušeného kytarového technika či kytaráře není výměna pražců nic neznámého.

Kompletní přepražcování má kromě řady výhod i jeden zásadní klad. Tím je docílení velice kvalitního hmatníku bez nerovností. Po vyndání starých pražců se hmatník přebrousí do vhodné geometrie. Zmizí z něj tedy případné nerovnosti. Po napražcování by se měl hmatník blížit ideálu, kdy se při hraní neozývá v žádných polohách nepříjemné drnčení strun. Takže i na desítky let staré kytaře lze mít po výměně pražců skvěle hratelný krk.

Lisování nových pražců

Výsledek výměny pražců ovlivňuje i kvalita dřeva použitého na hmatník. Čím kvalitnější dřevo, tím lépe se pražce mění. U levných nástrojů nebývají použité materiály na hmatník příliš kvalitní a o to náročnější s nimi veškeré práce bývají. Při lisování pražců do hmatníku a po čase jejich vysunutí znamenají pro dřevo značnou zátěž. Pražce jsou v hmatníku umístěny v tenkých drážkách, které se manipulací s pražci deformují. U kvalitní kytary se při výrobě kalkuluje s předpokladem, že se na ní může hrát dlouhé roky a tím může dojít k několika přepražcováním. Je tedy žádoucí používat na hmatníky kvalitní materiály.

Na kytaristovo přání lze výměnou pražců změnit radius hmatníku. Vzhledem k tomu, že jsou v jednu chvíli všechny pražce vyndané, lze brusným blokem zaoblení hmatníku upravit. Tato situace může nastat tehdy, chce-li kytarista nadále využívat daný nástroj, ale je mu příjemnější hrát na odlišný typ radiusu a zároveň nechce měnit kytaru za jinou.

V neposlední řadě si lze při přepražcování zvolit konkrétní rozměr nových pražců. Na hmatník se nemusí vždy dávat stejný typ, který byl instalován při výrobě. Jejich rozměry jsou variabilní a je z čeho vybírat.

Nové pražce

Lze měnit i jen určitý počet pražců, ne vždy je nutná výměna všech. Mnoho kytaristů se při hraní pohybuje jen v určité části hmatníku, například na prvních několika pražcích. To znamená, že hraním opotřebuje pouze část pražců a pro nápravu stačí vyměnit jen těch několik opotřebených.

Závěrem

Volba vhodných pražců je tak trochu alchymie a vyžaduje určité zkušenosti. Při hře na kytaru pražce ovlivňují pocity ze samotné hry či umožňují efektivně používat různé techniky hraní. Bohužel jejich opotřebení zabránit nelze, ale v životě kytary se jedná o běžnou věc. Při pozorování opotřebení pražců není nic jednoduššího, než zajít s kytarou do servisu, kde dojde k adekvátní opravě, ideálně co nejvíce na míru každého kytaristy.

Tagy Péče o kytaru broušení a výměna pražců
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že m...
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY