Přejít k hlavnímu obsahu
U klasických a po staru udělaných zapojení, tedy u Telecasterů, Stratocasterů nebo Les Paulů se díky jejich jednoduchosti problém hledá celkem snadno
U klasických a po staru udělaných zapojení, tedy u Telecasterů, Stratocasterů nebo Les Paulů se díky jejich jednoduchosti problém hledá celkem snadno
Zdeněk Lev -

Péče o kytaru #36: běžné problémy s elektronikou a jak je řešit

Problémů s elektronikou se u kytar vyskytuje mnoho. Některé se vyskytují přirozeně, a to opotřebením, některé jsou důsledkem nízké kvality užitých komponentů a v neposlední řadě jsou to problémy, které vznikají zanedbanou údržbou. Pečovat o elektroniku není nijak zvlášť složité, jde v podstatě jen o detailní kontrolu, která by měla být pravidelná. Jak a co kontrolovat, aby bylo vše v pořádku, se pokusím přehledně vysvětlit.

Elektrické kytary jsou konstruovány různými způsoby. Funkce a zapojení elektroniky se liší svým provedením i složitostí. Čím složitější elektronika, tím více problémů může nastat.

Pokud je s elektronikou problém, většinou se projeví tím, že přestane fungovat jedna její část, například snímač nebo potenciometr nebo přestane kytara hrát jako celek. V té chvíli je důležitá diagnostika problému a zjištění, která část je vadná.

Čím složitější elektronika, tím více problémů může nastat

Co kytara, to jiná elektronika

Říká se, že nejjednodušší kytara je Telecaster. Co se týče elektroniky, tak určitě ano. Jeden nebo dva snímače, přepínač snímačů, dva potenciometry a samice jack. Pokud se na této kytaře něco pokazí, je snadné jít po cestičkách elektroniky a problém najít. O dva potenciometry více mívají Les Pauly, takže tam už je kombinace problémů o něco složitější. Stratocaster má klasicky tři snímače, přepínač snímačů, tři potenciometry a samici jack. Zde je kombinace možných problémů také o něco složitější. Všechny tyto kytary ale patří ke klasikám a jejich elektronika je vesměs principiálně stále stejná, tudíž se ty samé problémy opakují.

U kytar s aktivní elektronikou a plošnými spoji se problémy řeší složitěji a je třeba značných zkušeností, aby se daly všechny součástky otestovat. Tyto elekroniky jsou velmi rozdílné a trvá se v nich zorientovat. Aktivní elektroniky se vizuálně podobají těm počítačovým. Je na nich velké množství malých součástek, přičemž má každá svůj úkol a svou cestičku, kterou je při hledání problému třeba otestovat. K aktivní elektronice se navíc ještě přidává baterie, obvykle 9V, to aby součástek nebylo málo.

U klasických a po staru udělaných zapojení, tedy u Telecasterů, Stratocasterů nebo Les Paulů, se díky jejich jednoduchosti problém hledá celkem snadno. A v případě problému se součástky jednoduše vymění. U aktivních elektronik je tomu naopak. Chvíli zabere otestování celého systému a v případě, že se odhalí závada například na preampu, je možnost buď vyměnit celý preamp, a nebo, pokud to situace dovolí, vyměnit pouze vadnou drobnou součást preampu. Celý preamp stojí obvykle dost peněz a není snadné ho sehnat. Výměna jen jeho malé části vyžaduje zručnost a zkušenost, protože pájené spoje a součástky jsou velmi malé. Musí se navíc sehnat stejná nová součástka, což občas také bývá oříšek.

Kombinace pájených a konektorových spojů

Příčiny běžných problémů s elektronikou

Problémů, které mohou nastat, je mnoho. V nejhorším případě kytara přestane hrát. Součásti elektroniky stárnou jejich používáním a občas je třeba je nahradit. Nekvalitní součástky se opotřebují velice rychle. To jsou tedy příčiny, které jsou dané výrobou. Ovšem jsou zde i příčiny, které může každý kytarista sám ovlivnit.

Běžné závady elektronik jsou utržené drátky od potenciometrů, od samice jack nebo od snímačů. Proč k tomu dochází? Příčiny jsou obvykle dvě.

Kvalita pájených spojů

První je nekvalitní pájený spoj. Pokud se při instalaci do kytary zanedbá pájení, do budoucna to může znamenat, že kytara například přestane hrát v nejméně vhodnou dobu. Kvalita pájení je žádoucí proto, aby drátky držely ve spoji při jakékoli zátěži, tedy při manipulaci s kytarou, při otřesech způsobenými přepravou nebo aby vydržely bez úhony zimní období. Chlad a mráz mohou způsobit, že spoj přestane fungovat a signál se drátkem dále nepřenese. Po určitém čase se závada sama odstraní tím, že se kytara dostane do tepla, domů. To pak u kytaristy znamená nejistotu, protože se na kytaru nemůže spolehnout.

Kvalitní pájený spoj musí tedy vydržet jak chlad, tak i samotnou manipulaci s elektronikou nebo případné otřesy celé kytary. Při opravách pájení vždy spoj vyzkouším i tím, že za drátek jemně zatahám. Dobrý spoj by měl vydržet zcela bez problému. Závisí ovšem i na tloušťce drátku. Pokud je příliš tenký, jako například u snímačů RM, je na místě opatrnost. U levných čínských kytar se běžně stává, že při manipulaci s elektronikou začnou drátky sami upadávat i při letmém dotyku. V takovém případě je vhodné celou elektroniku přepájet kvalitně.

Samici jack můžete snadno dotáhnout po jejím vyjmutí z kytary

Povolené potenciometry a samice jack

Druhá a dle mého názoru nejčastější příčina utrhaných drátků od potenciometrů nebo od samice jack je povolená matka, která tyto součástky fixuje v kytaře. Každý potenciometr a každá samice jack se dotahuje pomocí matky, aby se součástka neprotáčela. Neustálým otáčením potenciometrů nebo zasouváním a vysouváním kabelu se součástky namáhají a matka se může časem povolit. Ze začátku se povolí velmi jemně, takže to nemusí být vůbec znát. U potenciometrů to funguje dále tak, že při otáčení do maximální hlasitosti nebo do nuly se osička na konci dráhy potenciometru prudce zastaví, prakticky narazí. Tím na potenciometr vyvíjíme tlak a on se pak nepatrně otáčí celý, a ne pouze jeho vrchní osička. A čím je matka uvolněnější, tím více musíme vyvinout síly na otočení potenciometru do krajních poloh. A pak se zákonitě stává, že se otočením celého potenciometru utrhnou pájené kontakty. Se samicí jack je to stejné. Zasouváním kabelu se postupně uvolňuje a protáčí se. Kytaristé mají obvykle tendenci matku rychle rukou dotáhnout. Tím se ovšem protočí celá součástka, a to je ta chyba. A vzhledem k tomu, že na samici vede signál a zemnění, po jejich utržení kytara přestává hrát.

Na první pohled možná vypadá vše jako banalita, ale tyto drobné problémy vedou mnohdy k tomu, že kytara přestane fungovat v ten nejhorší možný okamžik. Pokud čas od času zkontrolujete a dotáhnete matky, bude vše v pořádku. Při dotahování je důležité potenciometr nebo samici držet zespodu, abyste je mohli dotáhnout co nejvíce. Pokud byste samici chtěli utáhnout pouze zvenčí, otočíte celou součástkou a drátky utrhnete, stejně tak u potenciometru.

Protáčení povolených potenciometrů může znamenat problém i v tom, že se jeho kontakty mohou při pootočení do nesprávné polohy dotknout dřeva kytary a ta pak přestane hrát. Ti z vás, kteří se někdy koukali pod pickguardy elektrických kytar, si zajisté všimli, že šachty pro potenciometry a samice jack jsou velmi těsné, je proto žádoucí potenciometry umístit tak, aby se jejich kontakty nedotýkaly jiných součástek nebo dřeva kytary.

Drátky u snímače u Jazz Bassu se mohou občas přerušit při jejich manipulaci

Porucha snímače

Drátky elektroniky se mohou poškodit i jiným způsobem. Například u snímačů na Jazz Bassech se občas stane, že při nastavení a přisazení snímače dále od strun, tedy hodně do dřeva, samotný snímač utiskuje drátky, které jsou pod ním a mohou se přerušit. U některých snímačů EMG, které jsou spojeny konektory, se při jejich manipulaci stává, že konektor samovolně vyjede z kontaktu a snímač přestane hrát. To se stává především v případech, kdy je drát od snímače příliš krátký a jakákoli změna polohy snímače může znamenat odpojení konektoru. Trochu nešťastné konstrukční řešení.

Vážnější porucha je přerušené vinutí snímače. Pokud je vinutí přerušené kdesi uprostřed snímače, je dobré se obrátit na specializovaný servis, kde bude provedena oprava či převinutí snímače.

Složité aktivní elektroniky jsou napájeny pomocí baterie, jejíž kondici musíte hlídat

Vybitá baterie v aktivní elektronice

U aktivních elektronik je častá závada vybitá baterie. Při jejím vybití dochází ke ztrátě kvality zvuku nebo kytara přestane hrát úplně. A když kytara nehraje, obvyklá reakce je, že to bude asi velký problém. U aktivních elektronik tedy doporučuji hlídat stav baterie a pokud vám kytara přestane hrát nebo vykazuje náhlou negativní změnu ve zvuku, nejprve baterii vyměňte za novou. Pokud i nadále kytara nehraje, problém bude jinde a je třeba ho odborně řešit.

Baterii do aktivní elektroniky dávejte vždy novou. Zkontrolujte si na baterii, zda již není prošlá. Pokud jste baterii koupili před několika lety, pravděpodobně již bude vybitá. Neskákejte na trik prodejců, kteří mnohdy prodávají baterie ve velkých slevách. Většinou je to z důvodu, že bateriím brzy projde jejich spotřeba. Může se poté stát, že dáte do kytary novou, ale již vybitou baterii, která je již stará a kytara stále nehraje ani po výměně baterie. To může hodně zmást.

Kytara nehraje vůbec

Pokud elektronika nefunguje vůbec a příčina není na první pohled zjevná, doporučuji v první řadě otestovat kytaru s jiným kabelem nebo s jiným aparátem. Závada může být i mimo kytaru. Vždy je důležité postupovat vylučovací metodou.

Dále je vhodná kontrola uvolněných potenciometrů či samice, pokud se protáčí, je možnost poškozených spojů. Výše zmíněná kontrola baterie, pokud jde o aktivní elektroniku.

K některým částem elektroniky je přístup omezený

Tip na diagnostiku problému

Šikovnějším rukám mohu doporučit jednoduché otestování elektroniky, když vám přestane kytara hrát. Můžete snímač zapojit přímo do samice jack a tím zkrátíte cestu signálu na minimum. Pokud snímač začne hrát, závada je někde mezi snímačem a samicí, tedy pravděpodobně na potenciometru nebo přepínači snímačů. Pokud ale po tomto testu kytara stále nehraje, je závada buďto ve snímači nebo v samici. Můžete tedy vyzkoušet novou samici jack. Pokud poté kytara začne hrát, závada byla v samici. Pokud stále nehraje, víte, že je vadný snímač.

Toto je jednoduchý návod, jak vylučovací metodou, bez měřících přístrojů a znalostí o elektronice zjistit, která součástka je vadná. Třeba k tomu pouze vybavení na pájení a zkušenosti, musíte vědět, co děláte. To platí zejména pro jednoduché elektroniky zmíněné na začátku článku. Každý z vás musí vždy umět odhadnout své možnosti.

Pokud si nevíte rady nebo nejste s to poznat, kde je závada skrytá, navštivte kytarový servis, kde bude závada odstraněna a vše napraveno.

Závěrem

Článek slouží jako teoretický úvod do světa elektroniky v elektrických kytarách, aby bylo jasné, se kterými běžnými problémy se řada kytaristů potýká a proč. Jít více do hloubky by znamenalo překročit rámec článku, proto je úvod pouze základní.

Čím více se budete zajímat o své kytary a o to, jak fungují, tím kvalitnější péči jim budete věnovat. Časem zjistíte, že si možná i základní problémy vyřešíte sami.

V našem servisu běžně nabízíme konzultace o kytarách, aby mohli kytaristé lépe rozumět jejich nástrojům. Díky tomu pak přesně vědí, jak a co na kytaře vylepšit a co je pro ně nejlepším řešením.

Tagy Péče o kytaru problémy s kytarou diagnostika kytary

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY