Přejít k hlavnímu obsahu
Pokud při každé výměně strun zkontrolujete oktávy a popřípadě je doladíte, za nějaký čas s tím nebudete mít žádný problém a vše půjde rychle a přesně.
Pokud při každé výměně strun zkontrolujete oktávy a popřípadě je doladíte, za nějaký čas s tím nebudete mít žádný problém a vše půjde rychle a přesně.
Zdeněk Lev - Čt, 18.03.2021 - 08:00

Péče o kytaru #29: seřízení oktáv

Mezi věci, které je dobré mít na kytaře vždy pořádně nastavené, jsou oktávy. Nejeden kytarista si nad tím ovšem vylámal zuby. Oktávy se na každé kytaře ladí stejným principem, jen kobylky mívají odlišnou konstrukci. Jakmile zjistíte jak a hlavně kdy na to, už s tím nikdy nebudete mít problém.

Ladění oktáv je důležité proto, aby všechny polohy na hmatníku dobře a přesně ladily. To celé závisí jak na samotném nastavení kytary, tedy hlavně na průhybu krku a dohmatu, na nultém pražci, tak právě na nastavení oktáv. Opět je to tedy komplexní proces, kdy na kytaře jedno bez druhého nemůže být. U seřízení kytary je důležité, aby kytara fungovala jako celek, je proto důležité věnovat pozornost každému detailu, protože vše souvisí se vším. Pokud nebude správně seřízený krk, struny budou buď drnčet nebo se na něj bude špatně hrát. Pokud nebude správě nastavený dohmat, hraní nebude pohodlné. Pokud nebude správně nastavený nultý pražec, kytara v prvních polohách nebude ladit a struny se budou rozlaďovat. A pokud nebudou nastavené oktávy, kytara nebude dobře vyladěná celkově. Toto všechno se při servisu kytary řeší, nastavuje a vylaďuje do nejmenších detailů. Stručně řečeno, když nebude kytara dobře seřízená, oktávy sice naladíte, ale i tak tomu bude k dokonalosti hodně chybět.

Zaměřme se ale na samotné oktávy. Když to zobecním, tak každá struna má svou délku a pokud je kytara vyrobena tak jak má, díky drobnému nastavení oktáv docílíte toho, že když zmáčknete strunu na dvanáctém pražci, dělíte strunu přesně v půlce, tedy v oktávě. Na naladěné struně by měl být tón naprosto přesný – jak při hraní na prázdno, tak při zmáčknutí dvanáctého pražce. Pokud tomu tak není a na dvanáctém pražci vám ladička hlásí menší či větší odchylku, je nutné oktávy doladit. Kdyby k doladění nedošlo, tak by se stalo například to, že při zahrání kvint akordu na dvanáctém pražci budou všechny tóny rozladěné, a to i přesto, že máte struny přesně naladěné přes mechaniky.

Důvod, proč oktávy nezanedbávat, je tedy naprosto zřejmý. Teď ale pojďme dál na další důležitou věc, kterou je otázka, kdy oktávy ladit a kdy to nemá smysl. Nejdříve popíšu situace, kdy oktávy nemá smysl ladit a vysvětlím proč.

Oktávy se ladí pomocí posouvání kamenů

Kdy oktávy nemá smysl ladit

Ještě jedna věc je pro oktávy zásadní – struny. V minulých článcích jsem popsal, jak poznáte struny, které je již třeba vyměnit. Pokud máte na kytaře staré struny, poznáte to tak, že přestávají mít čistý jasný zvuk, ztrácejí se výšky, zkracuje se dozvuk, mají na povrchu fleky a hrbolky a hlavně přestávají ladit ve všech polohách a zejména v oktávách.

Takže zásadní pravidlo, kdy nemá smysl ladit oktávy, je na starých a opotřebovaných strunách. Struny kvůli opotřebení ztrácí svou pružnost, narušuje se struktura jejich vinutí a tím nejsou schopné odolávat velkému tahu a jeho změnám při hraní. Stručně řečeno, neudrží ladění. U opotřebených strun je přesné vyladění oktáv téměř nemožné, je tedy dobré struny vyměnit za nové.

každá kobylka má nepatrně odlišnou konstrukci, ale princip ladění oktáv zůstává vždy stejný

Kdy má smysl ladit oktávy

Ideální doba na vyladění oktáv je při výměně strun. Nové struny mají všechny nezbytné předpoklady pro to, aby po seřízení kytary perfektně ladily. Mají velkou míru odolnosti, ničím nenarušené vinutí, jsou pružné a skvěle zní.

Při naladění oktáv by struny měly přesně ladit nejen na dvanáctém pražci, ale i na ostatních polohách. Při každé výměně strun tedy zkontrolujte oktávy. Po doladění oktáv si každou strunu přehrajte tón po tónu, aby se odhalily případné odchylky a nedostatky. Pokud struny ani tak neladí přesně, bude nutné kytaru nechat odborně seřídit. Jak jsem již uvedl, přesné vyladění celého hmatníku je nejen díky oktávám, ale i díky detailnímu nastavení celé kytary.

Takže moje doporučení je takové, abyste při každé výměně strun věnovali čas oktávám. Ona totiž každá značka strun má odlišné parametry a také se liší v konstrukci. Dochází běžně k situacím, že kytara je nastavená správně a oktávy také. Kytarista tedy hraje a časem, až se opotřebí struny, je vymění. Zvolí stejnou tloušťku strun, ale jinou značku. Po naladění zjistí, že neladí oktávy tak přesně. To je dáno přesně volbou jiné značky strun. Charakteristické tím dříve byly struny DR, u kterých se, oproti jiným značkám, oktávy musely u některých strun posunout celkem značně.

Pokud dáváte kytaru do servisu na seřízení, je dobré si u toho nechat vyměnit i struny. Ty dají kytaře nejen vyniknout jejím zvukovým přednostem, ale technik může díky tomu vše perfektně vyladit.

Rozladěné oktávy mohou indikovat chaoticky uspořádané kobylkové kameny

Co ovlivňuje správné naladění oktáv

Zde uvedu tři aspekty, které mohou způsobovat drobné problémy při ladění oktáv – nultý pražec, průhyb krku a dohmat strun nad hmatníkem. Aby byly všechny polohy na hmatníku přesně vyladěné, je nutné tyto aspekty vnímat společně a dobře seřídit.

Nultý pražec ovlivňuje ladění prvních několika poloh na hmatníku. Správně seřízený vypadá tak, že jsou všechny struny v drážkách vzájemně rovnoměrně vysoko a také správně vysoko nad prvním pražcem. Pokud je drážka pro strunu příliš vysoko, struna je nepatrně výše nad prvním pražcem a při jejím mačkání v prvních polohách se tak musí zákonitě více propnout, než jí domáčkneme na pražec. A tím dochází k drobnému nadladění. Tím, že strunu musíme mačkat silněji, ztrácíme tím cit a čím silněji mačkáme, tím více může být nadladěná. Proto je nutné mít nultý pražec optimálně nastaven. Pokud jsou všechny struny na nultém pražci příliš vysoko, budou v prvních polohách všechny nadladěné. Pokud je vysoko například jen jedna nebo dvě, budou jen ony nadladěné a ostatní budou ladit dobře. To také vytváří značný dojem rozladěnosti, zejména při hraní běžných akordů na prvních třech pražcích.

Průhyb krku ovlivňuje ladění v principu stejně jako výška strun na nultém pražci. Pokud bude na kytaře krk hodně povolený, bude dohmat kolem desátého pražce příliš vysoký a při mačkání strun v těchto polohách dojde opět k většímu napnutí struny a tím k drobnému nadladění. Nejen, že se hraní stává nepohodlným, ale ladění také nefunguje optimálně. Proto je dobré mít krk vždy dobře nastavený, od toho se odvíjí vše.

Dohmat strun nad hmatníkem ovlivňuje ladění stejným způsobem jako dva předchozí příklady. Jen s tím rozdílem, že pokud je příliš vysoký dohmat po celé délce hmatníku, ladění je nepřesné na většině poloh. Hraní je opět nepohodlné a ladění nepřesné.

Tyto tři aspekty spolu úzce souvisí a pokud je jen jeden z nich neseřízený, ovlivní to celkový pocit ze hry, hratelnost kytary i ladění. I z tohoto důvodu se v servisu vždy snažím kytaru seřídit kompletně celou, aby mělo seřízení smysl. Pokud bych na kytaře seřídil pouze jednu její část, výsledek nebude dobrý, protože druhá část seřízená nebude. Vzhledem k tomu, že kytara je jeden velký propojený celek, ve kterém na sebe všechny části postupně navazují a ovlivňují se, musí být servis proveden kompletně, aby byl výsledek očekávaný a kvalitní.

Na tremolech Floyd Rose je ladění oktáv náročnější

Jak se ladí oktávy

Samotný proces ladění oktáv je jednoduchý a zapeklitý zároveň. Jednoduchý je v tom, že v podstatě hýbete kobylkovým kamenem na jednu nebo druhou stranu, tedy strunu (menzuru) zkracujete nebo prodlužujete. Zapeklitý je v tom, že musíte vědět na jakou stranu a o kolik kámen posunout, tedy jestli menzuru zkrátit nebo prodloužit.

Postup je jednoduchý. Nalaďte strunu mechanikou přesně na výchozí tón, například E. Poté zmáčkněte strunu na dvanáctém pražci a sledujte ladičku, ideálně pedálovou (je přesnější). Pokud je oktávový tón přesný, tedy E, máte naladěno.

Pokud je tón nadladěný, posuňte kámen dále od krku kytary, tedy prodlužte strunu (menzuru), stačí o 1 mm. Dolaďte strunu mechanikou a zkuste znovu dvanáctý pražec. Pokud je tón stále nadladěný, pokračujte dále. Pokud jste kámen posunuli příliš a tón je podladěný, posuňte o kousek zpět. Pokračujte až do doby, než bude tón na dvanáctém pražci přesný.

Pokud je tón podladěný, posuňte kámen blíže ke krku kytary, tedy strunu (menzuru) zkraťte. Princip postupu je stejný jako v předchozím odstavci.

Nevýhodou je, že celý proces může trvat poměrně dlouho, ale to chce cvik. Složitější je ladění oktáv zejména na tremolech typu Floyd Rose. U těch musíte strunu nejprve povolit, poté imbusem povolit kámen, ten poté posunout požadovaným směrem, opět zafixovat, naladit strunu a doufat, že jste se trefili. Pokud je třeba dále dolaďovat, proces se musí opakovat, což bohužel zabírá mnoho času a zatěžuje strunu neustálým povolováním a laděním. Holt kytaristé si s Floyd Rose vytrpí opravdu mnohé, ale mají na druhou stranu skutečně široké spektrum možností, co s kytarou lze zahrát.

Pozor si dávejte zejména na intenzitu mačkání strun. Jakmile strunu na dvanáctém pražci nebo na kterékoli poloze na hmatníku zmáčknete větší silou, tón se nadladí. To mnohdy vede k mylnému závěru, že oktávy neladí nebo že kytaru nejde optimálně vyladit. Tóny mačkejte s citem. Pro porovnání si sami zkuste v libovolné poloze strunu zmáčknout jemně, pozorovat přitom ladičku a následně strunu zmáčkněte silněji a následně ještě silněji. Uvidíte, jak pouhá intenzita mačkání strun ovlivňuje ladění. U začátečníků, kteří ještě nemají vše pevně v ruce, je toto častým problémem, kdy při hraní akordů mačkají struny křečovitě a některé až příliš silně. Chce to hrát a trénovat, výsledek se časem dostaví. Všichni jsme si tím na začátku prošli. Získat cit pro hru je důležité nejen z hlediska samotného hraní, ale také kvůli správnému ladění na všech polohách hmatníku.

Oktávy se ladí pomocí posouvání kamenů

Závěrem

Pro ladění oktáv doporučuji mít kvalitní a přesnou ladičku, která odhalí i jemné rozdíly. Díky tomu můžete při troše trpělivosti velmi precizně kytaru vyladit. Jemné odchylky ovšem berte s rezervou, nemá smysl se hodinu ladit s opravdu titěrnými detaily, v tom případě je lepší dát kytaru odborníkovi na servis, a nebo prostě začít hrát a tyto mnohdy nepostřehnutelné detaily z hlavy vypustit.

Budu doufat, že vám článek obecně objasnil problematiku ladění oktáv i jednotlivých poloh. Ladění oktáv můžete zkoušet sami doma. Pokud se něco nepovede, tak nezoufejte, je to zcela vratný a opravitelný proces. Pokud při každé výměně strun zkontrolujete oktávy a popřípadě je doladíte, za nějaký čas s tím nebudete mít žádný problém a vše půjde rychle a přesně.

Tagy Péče o kytaru seřízení kytary seřízení oktáv
Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY