Přejít k hlavnímu obsahu
Kvalita součástek elektroniky se odráží nejen v dobrém zvuku, ale také v žádoucí spolehlivosti a delší životnosti
Kvalita součástek elektroniky se odráží nejen v dobrém zvuku, ale také v žádoucí spolehlivosti a delší životnosti
Zdeněk Lev -

Péče o kytaru #11: proč je dobré mít v elektrické kytaře kvalitní elektroniku

Nezbytnou součástí elektrické kytary je zejména její elektronika, která se skládá z mnoha vzájemně propojených součástek a na každé kytaře vytváří její jedinečný zvuk. Každá část elektroniky má svůj specifický úkol a je důležité, aby vše fungovalo správně. Součásti elektroniky potřebují občas opravit, vyměnit či vylepšit. Pojďme si ukázat nejběžnější a nejpoužívanější součásti elektroniky, které si díky své vytíženosti zasluhují neustálou pozornost z hlediska optimální funkčnosti a spolehlivosti.

Po brnknutí na struny projde signál při své cestě do aparátu několika součástkami, které ho různě upravují, aby byl výsledný zvuk přesně podle kytaristových představ. To, jaký zvuk to bude, ovlivňuje nejen to, jaké druhy součástek jsou v elektronice použité, ale také jejich kvalita. Ta se odráží také ve spolehlivosti a životnosti elektroniky. Mnoho kytaristů po koupi levné kytary ihned míří do servisu, aby si nechali vyměnit potenciometry či samice jack za kvalitnější. Vylepšení či opravy elektroniky se však týkají i drahých a kvalitních nástrojů, tento proces může pokračovat prakticky neustále.

Proto je dobré vědět, které součástky se dají snadno vylepšit za kvalitnější a spolehlivé. U kytary typu stratocaster jsou téměř všechny součásti elektroniky ukryty pod pickguardem. Když ho z kytary sundáte a otočíte, můžete jasně vidět potenciometry, snímače, přepínač snímačů a mnoho kabílků, které vše propojují. U Les Paulů stačí odšroubovat krytky elektroniky na zadní straně kytary. Jednoduše řešený je v tomto ohledu také telecaster, který má hlavní část elektroniky ukrytou pod platem potenciometrů.

Cesta signálu

Signál od strun jde zjednodušeně řečeno přes snímače dále přímo do potenciometrů či přepínače snímačů, aby pak pokračoval dále přes samici jack kabelem do aparátu. Pro tento článek toto vysvětlení plně dostačuje. Zvuk lze upravovat druhem a nastavením snímačů, typem potenciometrů, při jejichž otáčení se signál různými způsoby mění, kondenzátory atd. Zaměřme se teď na ty hlavní a nejčastěji používané komponenty, tedy na potenciometry, přepínače snímačů, samice jack a na samotné pájení.

Elektronika, kterou používá Jimmy Page.

Potenciometry

Nejvíce zatěžovaným potenciometrem na elektrických kytarách bývá volume. Obvykle má kytarista nastavenou určitou hlasitost na aparátu a potenciometrem volume na kytaře vše koriguje. Základní typy potenciometrů jsou logaritmické a lineární. Lineární jsou značeny písmenem B a umožňují přesnější nastavení při vyšší hlasitosti. Logaritmické se značí písmenem A a jejich průběh je víceméně opačný, tedy umožňuje jemnější nastavení při nižší hlasitosti. Většinou se pro volume používá B, pro tónové clony A. Pravidlo to ale zdaleka není, zvolit si můžete jakoukoli možnost, každá má svá specifika.

Kvalita potenciometrů se projevuje v několika aspektech. Žádoucí je, aby byl jejich chod plynulý, ideálně aby se dal potenciometr otáčet jedním prstem. Mnoho kytaristů manipuluje s potenciometry při hraní každých pár vteřin.

Nekvalitní potenciometry jdou obvykle otáčet velmi ztuha, což při rychlé manipulaci způsobuje potíže s přesným nastavením. Kvalitní potenciometry mají plynulý a hladký chod, jsou z odolnějších materiálů.

Originální potenciometry z roku1964 na kytaře Fender Duo Sonic.

Dalším aspektem je, aby potenciometr při otáčení nepraskal či nešuměl. Pokud se tak děje, jsou dvě nejčastější příčiny. Zanesení dráhy jezdce drobnými nečistotami a prachem nebo poškození dráhy. Při zanesení nečistotami potenciometr lze v určitých případech vyčistit, ale účinek je většinou pouze dočasný. Tato závada se projevuje například při delším nepoužívání kytary či určitých potenciometrů, mnohdy u tónové clony, kterou mnoho kytaristů téměř nepoužívá. Pokud je dráha poškozená, je nasnadě výměna potenciometru. U levných potenciometrů nemá dráha dlouhou životnost a rychle dochází k opotřebení celé součástky.

Pokud chcete vylepšit drobné zvukové vlastnosti a prodloužit životnost a hlavně zvýšit spolehlivost, je dobré potenciometry vyměnit za kvalitní. Samotná výměna není komplikovaný zásah, je to pro kytarového technika zcela běžná, rutinní záležitost.

Mezi základní značky patří potenciometry Alpha, které můžete objevit na většině levnějších kytar. Životnost je kratší, ale pro začátek a naučení se na kytaru postačí. Mezi střední kvalitu patří japonské potenciometry Gotoh, které jsou velice oblíbené a spolehlivé a jejich cena je velice příznivá. Vysoce kvalitní potenciometry jsou CTS. Jedná se o velmi oblíbené potenciometry s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Mají přesné a jemné ovládání a jsou kvalitní konstrukce.

Existují kytary z průhledných materiálů, u kterých je elektronika viditelná a je proto žádoucí, aby byla kvalitně zpracovaná.

Jako příznačné porovnání kvality poslouží následují příklad životnosti potenciometrů. Levnější potenciometry mají většinou životnost a bezvadný stav nanejvýš pár let, obvykle ale méně. Potenciometry CTS můžete ovšem běžně vidět na starých kytarách Fender v původním a bezvadném stavu i po několika desetiletích.

Výměnu potenciometrů vnímejte tedy nejen jako změnu zvukových aspektů, ale také po otázce spolehlivosti a životnosti. Ta je důležitá zejména při koncertování a nahrávání ve studiu. Samotná výměna zkušenému technikovi nezabere mnoho času a vám naopak ušetří mnoho případných peripetií.

Přepínač snímačů

Důležitou součástí elektrické kytary je přepínač snímačů. Díky němu můžete měnit zvuk přepínáním jednotlivých snímačů nebo je kombinovat dle libosti mezi sebou. Přepínače fungují tak, že přepnutím páčky do jiné polohy se stávající snímač deaktivuje a jiný snímač aktivuje, popřípadě se aktivuje více snímačů najednou.

U této součástky je důležité, stejně jako u potenciometrů, aby správně a spolehlivě fungovala. Na přepínačích se objevují dvě časté závady. Výrazné praskání a šum či úplné vypadávání zvuku při přepínání poloh. Útroby přepínače se zanáší drobnými smítky a prachem, který se usazuje přesně v místech kontaktů. Praskání můžete mnohdy eliminovat vyčištěním, ale vzhledem k fyzikálním zákonům ho nikdy nelze úplně odstranit. Ovšem při správném fungování není praskání téměř slyšet. Při závadě, kdy dochází k vypadávání zvuku při přepínání (například jedna poloha vůbec nefunguje), je doporučená výměna za nový přepínač. Kontakty se mohou používáním opotřebit, a tím se výrazně naruší spolehlivost.

Kvalitně zpracovaná elektronika kromě své spolehlivosti také dobře vypadá.

Zpravidla to bývá tak, že na levnějších kytarách jsou i levnější a méně kvalitní komponenty, tedy i přepínače snímačů. Samotná výměna za kvalitní přepínač nepatří mezi náročné opravy, pouze může být v některých případech zdlouhavá, protože existuje více druhů přepínačů a některé jsou složitější na zapojení. Příkladem takového přepínače je tzv. superswitch, který umožňuje více kombinací zapojení.

Instalací kvalitního přepínače (např. Switchcraft) docílíte spolehlivosti a delší životnosti. Spolehlivost je žádoucí především při koncertování a nahrávání ve studiu. Lepší přepínače vydrží i nešetrné zacházení, ke kterému dochází především při živém hraní, kdy se obvykle během jedné skladby s přepínačem intenzivně a opakovaně manipuluje.

Samice jack

Důležitá součást elektroniky v kytaře je samice jack. Díky ní putuje signál z kytary dále do aparátu. Tato malá, ale významná součástka může při poškození velice nepříjemně potrápit. Při hře na elektrickou kytaru patří samice jack k nejvíce zatěžovaným součástkám. Opotřebení vzniká nejen neustálým zasouváním kabelu, ale i při manipulaci s kytarou, v níž je kabel zastrčen. Pokud kabel volně visí k zemi, má tendenci se svojí vlastní vahou ze samice vylamovat.

Vadná a nekvalitní samice jack se projevuje tím, že v ní kabel nedrží optimálně a pevně a při manipulaci s kabelem zastrčeným v kytaře dochází k vypadávání signálu, k šumu a praskání. Během chvíle můžete jednoduše otestovat, jestli je vše v pořádku nebo ne. Se zastrčeným kabelem můžete zakroutit či lehce zamávat. Pokud se projeví praskání, šum či výpadky signálu, je nasnadě samici vyměnit. Důležité je neplést si vadnou samici s vadným kabelem. Pro kontrolu je dobré vyzkoušet v kytaře dva různé kabely. Pokud se závada na signálu projevuje i s druhým kabelem, je vadná samice. Pokud se při použití druhého kabelu závada neprojeví, na vině je kabel.

Kvalitní samice jack Switchcraft zaručuje spolehlivost při hraní.

Oproti levným samicím, které nemají dlouhou životnost a po krátkém čase se povolují, vyviklají či rozpadají, jsou kvalitní samice jack mnohonásobně spolehlivější. Například samice Switchcraft jsou špičkové, spolehlivé a objevují se na většině kvalitních kytar. Při intenzivním používání kytary je výměna samice jednou za čas běžná záležitost. Servisní zásah je to jednoduchý, kytaře časté výměny nevadí.

Při častém koncertování, kdy je větší manipulace s kytarou běžná, je žádoucí mít v kytaře kvalitní samici jack. Zajistí vyšší spolehlivost a životnost. Při péči o konektor je dobré pravidelně kontrolovat, zda je matka fixující samici stále pevně dotažená. Při častém zasouvání a vysouvání kabelu může docházet k povolení matky a tím k poškození celého mechanismu.

Kvalitní kabely a spolehlivé pájení

Součásti elektroniky jsou vzájemně propojeny pomocí kabelů. Pro správnou a spolehlivou funkci elektroniky je žádoucí mít v kytaře kvalitní pájené spoje. U levných kytar, které jsou mnohdy vyráběné v krátkém čase, se obvykle na kvalitu pájení nehledí. Kombinace nekvalitních součástek a ledabylého pájení může znamenat poměrně vážný problém.

Nekvalitní a ledabylé pájení potenciometrů. Takovýto způsob je extrémně nespolehlivý.

Při manipulaci s kytarou či jejím přenášením vznikají otřesy, které mohou nekvalitní pájené spoje poškodit. V některých případech může drátek úplně odpadnout. To znamená, že kytara v tu chvíli přestává hrát nebo správně fungovat. Ledabylý, tzv. studený spoj, může způsobovat přerušování kontaktu při otřesech nebo při rychlých teplotních změnách. To se děje běžně při cestování s kytarou v zimním období, kdy kytara putuje z tepla do chladu a zpět. Studený spoj se projeví tak, že kontakt na určitou chvíli nepřevádí signál a elektronika přestává správně fungovat.

Při výměně potenciometrů či jiných součástí kytary je dobré nechat si zkontrolovat kvalitu pájení celé elektroniky a případně nechat vše opravit. Kvalitní kabely a pečlivé pájení je nejen spolehlivé a dlouhodobé řešení pro správný chod celé elektroniky, samotná elektronika poté i dobře vypadá.

Tagy Péče o kytaru elektronika

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY