Přejít k hlavnímu obsahu
Nepodceňujte vlhkost, hlídejte si prostředí, ve kterém kytaru máte
Nepodceňujte vlhkost, hlídejte si prostředí, ve kterém kytaru máte
Zdeněk Lev - Čt, 18.02.2021 - 08:00

Péče o kytaru #25: sesychání kytary, důsledky a jak je řešit

Protože velmi častým problémem pro majitele kytar, obzvláště pro ty s akustickými kytarami, je sesychání dřeva, považuji za důležité osvěžit si problematiku a negativní důsledky tohoto jevu. Důsledkem sesychání jsou změny v nastavení kytary, ale také deformace či praskání přední a zadní desky nebo krku. Většina těchto změn se dá napravit, ovšem může to trvat klidně několik týdnů, než se vše vrátí do normálu. Vysychání nástroje má svá rizika – kytara po zvlhčení již nemusí být v bezvadné kondici jako dřív. Pojďme probrat, proč a jak k sesychání dochází, co vše se může stát a jak vzniklý problém řešit.

Kytara je vyrobená ze dřeva, které neustále reaguje na okolní vlivy, tedy změny teplot, zimu, teplo či vlhkost vzduchu. Působením těchto vlivů je kytara neustále vystavená změnám, které tyto vlivu způsobují. Dřevo na tyto vlivy reaguje změnou svého objemu. A to může u kytary znamenat skutečně veliký problém.

Ideální vzdušná vlhkost pro kytaru i pro lidské zdraví je stejná, tedy 45 až 55 %. V tomto rozmezí kytara prosperuje, dřevo je v optimální kondici a při správném nastavení a seřízení je kytara plně hratelná. Pokud kytaru vystavíme suchu, kdy vlhkost klesne pod 45 %, ze dřeva se vytrácí voda a jeho objem se zmenšuje. Vysoká vlhkost působí přesně opačně, tedy dřevo absorbuje vodu a nabývá na objemu. Věnujme se ale suchému prostředí, které je pro naše domácnosti, ve kterých jsou většinou kytary uložené, typičtější.

Po nastavení požadované vlhkosti se vlhkost v místnosti postupně dostává na optimální hodnoty

Co způsobuje vysychání kytary

To, že kytara sesychá, má více příčin. Například v zimních měsících je příčinou topení. V letních měsících to bývá vystavení kytary přímému slunečnímu světlu. V neposlední řadě je to absence obalu nebo kufru, kde by kytara měla být uložena. Častá chyba je opírání kytary o topení nebo v jeho blízkosti, či v blízkosti okna, kde na kytaru přímo svítí slunce. Na první pohled si možná říkáte – a co je na tom? A o tom to právě je.

Většina majitelů kytar si z mé zkušenosti vzdušnou vlhkost bohužel nehlídá, načež se diví, že je kytara nehratelná, má praskliny na přední desce, má bouli na krku, drnčí nebo jsou ostré a vyčnívající hrany pražců po stranách hmatníku.

Za jak dlouho může kytara seschnout a opět se zvlhčit do optimálního stavu

Doba, za kterou se na kytaře projeví změny, pokud vystavena suchému prostředí, se liší kytara od kytary. Například kytary Martin, které nemají tolik klenuté přední desky, jsou na sucho obzvláště náchylné a dokážou seschnout během několika málo dní. Některé kytary mohou mít tuto dobu podstatně delší, i několik týdnů. Vždy záleží na druhu a kvalitě dřeva, na způsobu konstrukce kytary nebo zda je dřevo masivní či překližkové. Masiv reaguje na změny vlhkosti velmi citlivě.

Pokud kytaru zvlhčujete, proces může trvat několik dní až několik týdnů. Opět záleží na tom jak je kytara citlivá a jak dlouho byla vystavená suchému prostředí. Takže kytary Martin se zvlhčují poměrně rychle, obvykle v řádu dnů nebo týdne. Ostatní kytary o něco déle.

Záleží i na způsobu zvlhčování, jak je intenzivní a jakou vlhkost dokážete v nejbližším prostředí kytary vytvořit a zachovat. Pokud se udrží vlhkost dlouhodobě kolem 60 %, zvlhčování jde poměrně rychle. Vždy je to ovšem individuální a je důležité každý den kontrolovat stav kytary.

Při použití účinného zvlhčovače můžete v uzavřené a neprůchodné místnosti zvlhčovat libovolné množství kytar najednou

Jak diagnostikovat seschlou kytaru

Nejběžnější a snadno laicky rozpoznatelné projevy sesychající kytary jsou propadlá přední deska u akustických kytar a ostré a vylézající hrany pražců po stranách hmatníku u všech druhů kytar. Tyto dva jevy jsou velmi obvyklé.

Pokud u kytary pociťujete, že pražce po stranách hmatníku začínají řezat a vyčnívat, je to indikace toho, že je kytara v suchu a již začala reagovat. Dřevo zmenšuje svůj objem a smršťuje se. Ovšem pražce na hmatníku jsou z materiálu, který svůj objem nemění, takže i když byly předtím perfektně zabroušeny na hranu hmatníku, nyní vyčnívají. Řešení je kromě zvlhčení také v možnosti zabroušení hran pražců, což není nijak komplikovaná oprava. Po kvalitní práci není pak ani památka.

Co se týče propadání a deformace přední desky, zde jde o velmi důležitou věc, protože stav přední desky z velké části určuje hratelnost kytary na hmatníku. Abyste rozuměli lépe, pokud se přední deska mírně propadne (i pouze o 1 mm), společně s deskou se propadá i na ní přilepená kobylka. A s kobylkou se propadají i struny, které jsou v ní uchycené. A výsledek je, že se citelně snížil dohmat, struny i při malém rozkmitání narážejí o pražce a drnčí. Kytara se stává nehratelnou. Dohmat je sice nízký a samozřejmě velmi příjemný, ale to je asi tak jediná pozitivní věc, protože zbytek věcí je špatně.

Společně s propadající se přední deskou se obvykle vytváří boule na krku a hmatníku. Vysvětlení je stejné jako u kobylky, přední deska se propadá obvykle v prostoru mezi kobylkou a krkem. Krk a hmatník je k přední desce přilepený. Pokud se deska propadá, tak se propadá i konec hmatníku, který je na desce. Tím se vytváří boule v místě, kde se krk napojuje na tělo kytary. Vznikly tedy dva zásadní problémy, které mají za následek nehratelnost a deformaci nástroje.

Není to pravidlo, ale obvykle bývá přední deska kytary v místě mezi kobylkou a krkem rovná. V místě za kobylkou bývá mírně vyklenutá. Pokud se jedná o flat top kytary, je deska víceméně rovná celá.

Diagnostikovat můžete vše pomocí pravítka, které ukáže na drobné i značné nerovnosti a deformace. V místě za kobylkou, kde bývá deska mírně klenutá, by se pravítko mělo plynule kývat od vrcholku klenutí až k lubům. Pokud je mezi vrcholem (středem) desky a lubem prohlubeň, deska je seschlá. Pokud je deska propadlá i ve svém středu, je seschlá hodně. Pokud je deska propadlá v prostoru mezi kobylkou a krkem, je také seschlá.

V potaz ovšem musíte vzít druh konstrukce kytary i její cenovou kategorii. U velmi levných kytar se nepředpokládá kvalitní dřevo ani konstrukce, takže po přiložení pravítka mohou deformace znamenat nekvalitní výrobu a ne vyschlé dřevo. Proto je správná diagnostika naprosto klíčová. Je důležité rozpoznat, co je seschlé vlivem sucha a co je vada konstrukce a materiálu.

Vinou seschnutí praskla přední deska kytary

Důsledky seschnutí

Pokud kytara seschne, vznikají deformace. To, jak dlouho a v jakém suchu kytara byla, do značné míry určuje i úroveň deformace. Pokud máte kytaru ve 40% vlhkosti pouze několik dnů či týdnů, deformace nemusí být veliká a zvlhčení bývá snadné a bez následků. Pokud máte kytaru ve stejné vlhkosti po několik let, problém může být větší a mohou po zvlhčení přetrvávat deformace. Pokud máte kytaru ve 20% vlhkosti, deformace bývají veliké, zvlhčování zdlouhavé.

Problém bývá obvykle ten, že jakmile kytara jednou seschne, má tendenci k vysychání, takže je nutné si nadále vlhkost více hlídat. Když kytara seschne výrazněji, určité deformace již zůstávají na kytaře trvale (boule na hmatníku, deformace přední desky). Takže pokud si majitel kytary ničeho pár měsíců nevšimne, i po zvlhčení může mít křivý hmatník, na kterém drnčí struny.

Nejčastější důsledek bývá změna v nastavení kytary, již zmíněný nízký dohmat a nehratelnost. Při této negativní změně vždy zpozorněte. Může se jednat o vyschnutí dřeva kytary. Ale také nemusí. Změny v nastavení kytary se dějí i samotným pohybem dřeva vlivem tahu strun atd., což je naopak jen otázka seřízení.

Nepříjemné důsledky seschnutí kytary jsou prasklé přední a zadní desky, prasklé žebrování v útrobách kytary a odlepování kobylky. Pokud dojde k těmto defektům, je důležité vše včas odhalit a začít rychle s nápravou v servisu. Pokud by k opravě nedošlo, vlivem prasklin či odlepujících se žeber a kobylky by došlo k nevratným deformacím na těle kytary.

Zvlhčovač nejlépe působí uvnitř kytary

Zvlhčování

Zvlhčování kytary je ideální v kufru. Do kytary a okolo kytary se přiloží zvlhčovače, které působí na dřevo nástroje, který díky nim absorbuje potřebnou vodu. Zvlhčovač je dobré dát do těla kytary (u akustické kytary) a utěsnit rezonanční otvor tlumítkem. Zvlhčovač poté působí velice efektivně přímo v útrobách kytary.

Dobré řešení jsou zvlhčovací skříně, do kterých je kytara uložena a vy jen korigujete vlhkost. Kytara je uzavřená a vlhkost na ni působí intenzivně.

Při zvlhčování více kytar najednou je vhodné řešení najít místnost, která může být stabilně zavřená (aby se často neotvíraly dveře), uložit kytary do stojanů a zapnout zvlhčovač, který dodává místnosti potřebnou vlhkost. Jakmile se vodou trochu nasáknou zdi, vlhkost se pak snadno udrží dlouhodobě na vyšších hodnotách.

Důležité je pravidelně zvlhčovač doplňovat vodou. Zvlhčovačů se vyrábí celá řada, ať už malé, které snadno umístíte do útrob kytary nebo do kufru, až po zvlhčovače určené pro velké místnosti.

Doporučuji používat vlhkoměr, abyste měli přehled o aktuální vlhkosti a popřípadě podle potřeby kytary zvlhčovali nebo naopak.

Zvlhčovač zvyšuje svou účinnost díky tlumítku, které zcela uzavírá prostor uvnitř kytary

Závěrem

Důležitá informace tohoto článku je, abyste věděli, že dřevo kytary je velmi citlivé a pružně reaguje na změny okolního prostředí. Doporučuji uchovávat kytary dlouhodobě v pevném obalu, ideálně v kufru. Kytary tak mají možnost být ve stabilním mikroklimatu. Dále je důležité hlídat úroveň vlhkosti, například pomocí vlhkoměru, a v případě, že je kytara v suchu, jí můžete dát preventivně zvlhčovač.

V servisu se vždy pozná příčina deformace, prasklin či změn nastavení. Suchá kytara má své specifické znaky, takže se může ihned začít s efektivní nápravou.

Každý významný výrobce kytar upozorňuje své zákazníky, ať stávající nebo budoucí, že je jen na nich, jak se budou ke kytaře chovat a že ji musí udržovat ve vhodném prostředí, aby nedocházelo ke zbytečným poškozením a drahým opravám. Zároveň se tím výrobci a prodejci chrání před případnými reklamacemi, což je logické, protože za stav, údržbu a uložení kytary odpovídá pouze její majitel.

Nepodceňujte vlhkost, hlídejte si prostředí, ve kterém kytaru máte. Pokud byste si nevěděli rady nebo se chcete dovědět více, kontaktujte náš kytarový servis. Máme v něm dlouholeté a bohaté zkušenosti se zvlhčováním nástrojů a snažíme se této problematice věnovat intenzivně, jelikož víme, jaké problémy může sucho na kytarách napáchat.

Tagy Péče o kytaru jak zvlhčit kytaru sesychání kytary
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že m...
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY