Přejít k hlavnímu obsahu
Existuje mnoho příčin proč při hře dochází k drnčení strun, většina z nich je snadno napravitelná
Existuje mnoho příčin proč při hře dochází k drnčení strun, většina z nich je snadno napravitelná
Zdeněk Lev - Čt, 17.12.2020 - 08:00

Péče o kytaru #17: nejčastější příčiny drnčení strun na kytaře

Při hře na kytaru každému z nás záleží na tom, aby zvuk byl brilantní a čistý bez rušivých rezonancí a aby bylo samotné hraní co nejpohodlnější. Toho snadno docílíte správným seřízením kytary. Existuje mnoho příčin, proč při hře dochází k drnčení strun, k nepohodlí nebo k brzké bolesti prstů a šlach na rukou. Většina těchto příčin je snadno napravitelná.

V minulých dílech tohoto seriálu jsem vysvětlil, proč dochází k samovolným změnám v nastavení kytary a proč je vhodné, abyste s kytarou pravidelně navštěvovali servis, kde se vše zkontroluje a popřípadě seřídí a opraví. Vzhledem k tomu, že kytara nevydrží seřízená navěky, je občas nutné nastavení změnit a přizpůsobit jejímu aktuálnímu stavu. To, že při hraní začne kytara v některých polohách na hmatníku drnčet, neznamená katastrofu. V naprosté většině je potřeba pouze kompletní seřízení.

Některé příčiny drnčení mohou být dané již výrobou, konkrétně křivý krk, špatně napražcovaný hmatník nebo zanedbání mnoha detailů způsobené mnohdy rychlým výrobním procesem. Pokud kytara drnčí již při nákupu, je nutné nechat vše předem odborně prověřit a seřídit. Pokud se drnčení objeví až časem, pravděpodobně došlo k samovolnému přenastavení nástroje kvůli okolním vlivům nebo kvůli výměně strun odlišné tloušťky.

Uveďme si nejčastější příčiny drnčení strun, které jdou snadno odstranit a také ty, které jsou závažnějšího charakteru a vyžadují větší servisní zásah. Začněme postupně od těch nejméně závažných.

Průhyb krku se může kontrolovat pomocí rovného měřítka

Přepnutý krk

Aby se mohl krk kytary nastavit do optimální geometrie, je v něm u většiny kytar umístěna nastavitelná výztuha, kterou lze snadno upravit jeho průhyb.

Pokud je krk přepnutý, tvoří mírnou bouli a struny drnčí v prvních polohách hmatníku. Jednou z častých příčin bývá výměna strun za tenčí sadu. Takové struny mají po naladění menší tah. Výztuha krku byla nastavená na tah předchozích (silnějších) strun. Vzhledem k menšímu tahu nových strun se krk v tu chvíli přepne a vyboulí.

Druhá možnost je samovolné přenastavení kytary kvůli působení okolních vlivů jako je sucho či vlhko. Dřevo v tu chvíli mění svůj objem a díky tomu dochází k nepatrným změnám nastavení.

Řešení je nastavení výztuhy krku. Příslušným klíčem se krk povolí tak, aby kytara při hraní nedrnčela. Tento úkon se musí vždy dělat s citem a kvalitním seřizovacím klíčem aby nedošlo ke stržení závitu výztuhy.

Povolený krk

Také povolený krk má častou příčinu ve výměně strun s odlišnou tloušťkou. Pokud na kytaru dáte nové a silnější struny, může dojít k zvětšení průhybu krku. Silnější struny mají větší tah, který vyvíjí na výztuhu krku.

Pokud se krk povolí, je více do luku a zhruba veprostřed hmatníku vzniká vyšší dohmat a hra je nepohodlná. Ke konci hmatníku se může tvořit boule a dochází k drnčení v polohách okolo oktávy. Řešením je opět seřízení krku pomocí seřizovacího klíče. Po správném seřízení drnčení odezní.

Průhyb krku lze pozorovat pouhým okem, krk je zde značně do luku

Příliš nízký dohmat

Častá příčina drnčení strun při hraní je příliš nízký dohmat. Struny se při brnkání rozkmitají a pokud jsou příliš blízko pražcům, tak do nich narážejí. Tím vzniká drnčení a také se značně zkracuje sustain.

Dohmat strun se vždy nastavuje pro konkrétního kytaristu individuálně, takže neexistuje nic jako správný univerzální dohmat atd. Každý hraje specificky a proto potřebuje dohmat podle svých potřeb. Při jemném hraní mohou být struny níže, protože nedochází k velkému kmitání strun. Při agresivnějším stylu hraní je třeba dohmat nastavit výše.

Dohmat si můžete snadno nastavit sami pomocí speciální měrky. Při hledání ideálního dohmatu není kam spěchat, chvíli trvá než si každý najde to co potřebuje.

Špatně nastavený nultý pražec

Drnčení strun má častou příčinu v nultém pražci. Struny jsou vedeny drážkami, které jsou vždy v určité výšce nad prvním pražcem. Nastavení této výšky musí být naprosto přesné, aby byla zaručena pohodlnost při hraní na prvních polohách, přesnost ladění a také aby nedocházelo k nepříjemnému drnčení a rezonanci.

Výška strun na nultém pražci je závislá na prohnutí a nastavení krku. Pokud se prohnutí změní, změní se zákonitě i výška nultého pražce. Při přepnutém krku se výška snižuje a naopak.

Nastavení krku pomocí výztuhy

Struny se časem mají tendenci drážkami prořezávat, což je znatelné zvláště u nekvalitních plastových pražců. U kvalitních kostěných pražců je životnost mnohonásobně delší a vše je tudíž mnohem spolehlivější.

V případě probroušení drážek nultého pražce je třeba pražec vyměnit za nový. V určitých případech se dají stávající drážky upravit a dohmat zvýšit, řešení je ovšem pouze dočasné a u kvalitních nástrojů je takový zásah nevhodný.

Struny na nultém pražci musí být všechny ve stejné výšce. Pokud by tomu tak nebylo, mohly by drnčet jen některé struny. Nebo by některé struny optimálně ladily a jiné ne. Nultý pražec je významná součást nastavení kytary a je dobré mu věnovat vždy velkou péči. Ovlivňuje stabilitu i přesnost ladění a v neposlední řadě i pohodlnost hry, čistotu zvuku a sustain.

Staré či poškozené struny

Staré struny můžete snadno poznat podle několika kritérií. Stárnoucí struna přestává přesně ladit v oktávě a poté i v ostatních polohách na hmatníku. Dále se mění její vzhled, který je na začátku jasný, čirý, struna má lesk a je bez viditelného poškození. Opotřebená struna časem tmavne, její vinutí je plné nečistot a fleků, struna nemá žádný odlesk. Na omak se hraná struna stává hrubší, méně kluzkou a povrch může být mírně hrbolatý.

Pro měření roviny pražců se používají přesná a rovná měřítka, která odhalí každou nerovnost

Podle zvukových vlastností opotřebená struna ztrácí sustain, výšky a brilanci. Zvuk je tupý a vytrácí se jemné detaily. A to hlavní, přestává přirozeně a pravidelně kmitat. Takže při hraní dochází k drnčení ve chvíli, kdy se opírá o pražce.

Pokud se objeví byť jen jediný z uvedených příznaků, struny vyměňte za nové. Brzy by došlo k ještě výraznějšímu úbytku kvality zvuku a tím ztrácí na kvalitě i výsledný dojem ze samotné kytary.

Špatně napražcovaný hmatník

U levnějších kytar bývá běžným problémem špatně napražcovaný hmatník. Aby při hraní nedocházelo k drnčení a nepříjemným rezonancím, je nutné, aby byly všechny pražce spolu navzájem v přesné rovině. Jakmile je jeden pražec vyšší či nižší než ostatní, vzniká nerovnost, která se při hraní téměř vždy projeví.

Menší nerovnost pražců se může vykompenzovat silnějšími strunami, které nemají takový rozkmit a drobné drnčení se ve zvuku ztratí. Čím slabší struny, tím jsou k drnčení na nerovném hmatníku náchylnější.

Nerovnosti mezi pražci se řeší jejich zabroušením, v některých případech doklepnutím. Pražce se zabrousí do roviny a poté se speciálními pilníky upraví jejich zaoblení. Na závěr se vše precizně vyleští, aby nezůstaly žádné stopy po broušení. Náročnost takové opravy stoupá s počtem špatných pražců.

Pokud jsou nerovnosti příliš veliké, efektivnější řešení je přepražcování hmatníku, kterým se všechny problémy vyřeší a hmatník je poté jako nový.

Měření roviny pražců

Promačkané pražce od hraní

Samotným hraním a jeho intenzitou vznikají na pražcích jemné promáčkliny od strun. Ty se časem stále zvětšují a prohlubují. Tím vznikají dva problémy. Jeden je již zmíněná nerovnost pražců, protože promačkáním se některé pražce vůči ostatním snižují. Druhým problémem je zvětšující se plocha na pražci, o kterou se struna při zmáčknutí opírá. Aby byl zvuk optimální, struna se musí opírat jen o vrchní hranu pražce. Všimněte si jak vypadají vrcholky pražců u nových kvalitních kytar. Vrcholky jsou tenké, aby byla plocha dotyku co nejmenší. U promačkaných pražců se struna opírá o širší plochu a má pak při rozkmitu tendenci po ploše klouzat a tím pádem drnčet a rezonovat.

Řešení problému je zabroušení pražců a jejich následné leštění nebo jejich výměna. Vyměnit se dají pouze ohrané pražce, v některých případech je vhodnější přepražcování celého hmatníku, aby byly všechny pražce ve stejně dobré kondici.

Křivý krk

Nejzávažnější příčina drnčení strun je křivý krk. Tento problém většinou vzniká již ve výrobě, a to v nekvalitních materiálech nebo v nekvalitních výrobních procesech. Další příčina může být dlouhodobé zanedbání péče o kytaru (princip je stejný jako se zubařem – problém se neřeší a později může být z drobnosti velký průšvih).

Křivý krk může mít nerovnosti na různých místech. Většinou se na jednom nebo více místech vytvoří boule, která způsobí nerovnost i na hmatníku a pražcích. Čím výraznější boule, tím výraznější drnčení.

Řešení se nabízí více. Optimální řešení bývá přepražcování a přebroušení hmatníku do optimální geometrie. Tato oprava je velice náročná a nákladná, ale kytaru může efektivně zachránit. Při menších nerovnostech je možné pražce zabrousit.

Zabroušení pražců vyžaduje mnoho nástrojů, přesnost a trpělivost

Při výrazné deformaci se volí jako řešení výměna krku za nový, což je nákladná oprava, ale skrývá také největší jistotu, že bude vše v pořádku. Problémem bývá horší nedostupnost náhradních krků. Důležité je, aby krk přesně pasoval do těla kytary.

Závěrem o kytarovém servisu

Důležitá součást života kytary je její pravidelný servis. Díky tomu můžete značně prodloužit bezproblémovou životnost nástroje a vyvarovat se větších problémů. Budete mít i jistotu, že je nástroj spolehlivý, což je důležité zejména při nahrávání ve studiu a při koncertování.

Zajít s kytarou do servisu můžete vždy při výměně strun nebo například jednou za půl roku. Je dobré si utvořit rutinu, aby bylo o kytaru dobře postaráno a aby byla vždy perfektně připravená pro jakoukoli příležitost.

Nezapomeňte, že ideální servis je servis na míru. Seřízení je dobré předem konzultovat s technikem, aby mohlo být nastavení co nejvíce přizpůsobeno vašim potřebám a požadavkům. S kytarou seřízenou na míru je hraní a cvičení snadnější, jednodušší a hlavně efektivnější.

Tagy Péče o kytaru

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY