Přejít k hlavnímu obsahu
Petr Průcha -

Začínáme s mikrofony

Který je ten pravý? Následující řádky jsou věnované základní problematice mikrofonů, jejich druhů, přenosových charakteristik a parametrů. Vysvětlení pojmů a několik tipů na kvalitní mikrofony nižších cenových relací nechť vám je nápomocno při výběru správného mikrofonu pro vaše použití.

Nejpoužívanější druhy mikrofonů, jak pracují, k čemu se používají

Dynamické mikrofony

Používají se pro snímání silnějších zdrojů signálu a snímání z těsné blízkosti. Jsou velmi odolné, ale mají slabý výstupní signál, tedy vyžadují větší zisk vstupního předzesilovače. To má negativní dopad na množství šumu v signálu. Kmitočtová charakteristika dynamických mikrofonů končí na hranici 15kHz. Uplatňují se především při ozvučování koncertů. Konstrukce a funkčnost: kruhová plastová membrána je mechanicky spojená s cívkou z tenkého drátu, která se pohybuje ve štěrbině permanentního magnetu. Membrána s cívkou kmitá podle změn vnějšího akustického tlaku. Pohybem cívky v magnetickém poli vzniká na jejích závitech elektrický proud.

Kondenzátorové (elektretové, kapacitní) mikrofony

Používají se především pro nahrávání ve studiu, mají nejvyšší citlivost ze všech systémů, a nízký šum. Kmitočtová charakteristika přesahuje hranice lidského sluchu. Díky dvěma po¬užitým membránám se často konstruují modely s možností přepínání směrové charakteristiky. Pracují na principu kondenzátoru, dvě kovové destičky oddělené izolantem uchovávají elektrický náboj. Změnou vzdálenosti destiček mezi sebou se mění i napětí mezi nimi. Systém funguje za před-pokladu náboje na destičkách, proto je nutné fantomové napájení, obvykle 48V. Součástí systému je vysokoimpedanční polovodičový (FET tranzistory) nebo elektronkový předzesilovač. Nedají se používat ve vlhku, tam klesá jejich citlivost, v extrému až k nule – díky kondenzaci vody a vodivosti se vybíjí náboj na destičkách.

Páskové „Ribbon“ mikrofony

Mají velmi vyrovnaný frekvenční rozsah a nejpřirozenější zvuk pro snímání symfonické hudby. Kmitočtová charakteristika ribbonů přesahuje 20kHz. Pracují na podobném principu, jako dynamické mikrofony. Místo membrány a cívky se ve štěrbině permanentního magnetu pohybuje tenký vodivý pásek. Ten se v podstatě chová jako jednozávitová cívka. U novějších konstrukcí je pásek nahrazen pokovenou plastovou membránou. Protože je napětí na koncích pásku velmi nízké, používá se pro dosažení standardní hodnoty výstupní¬ho napětí převodní transformátor, který je součástí konstrukce mikrofonu.

Přenosové charakteristiky mikrofonů a jejich využití

„Koule“ – kulová, všesměrová charakteristika

Neuplatňuje se u ní proximity efekt – efekt narůstání basů se snižující se vzdáleností od snímaného zdroje. Má věrnější zvuk, přirozenější výsledek snímání. Použití: snímání větší skupiny lidí, konference, snímání klasické hudby.

„Osmička“ – osmičková charakteristika

Zde se uplatňuje proximity efekt, protože tento systém funguje na principu rozdílu tlaků. Čím menší vzdálenost mezi zdrojem zvuku a mikrofonem, tím větší zesílení „basů“. Tohoto neduhu se občas využívá ve prospěch zmohutnění hlasu. Zřídka používaná charakteristika, především v rozhlasovém vysílání v situaci dva hovořící proti sobě.

Hudební nástroje potřebují důkladnou péči, obchod Kytary.cz se jí rozhodl nabízet zdarma jako samozřejmost v rámci tříleté záruky. Ve všech našich prodejnách máme každou středu servisní den, kde některé jednoduché opravy provádíme i na počkání. Samozřejmě také záleží na objemu práce. Kytarová dílna ale nezajišťuje pouze opravy. Nejste si jistí, že byste správně vyměnili struny? Přijďte k nám a my vám je rádi zdarma vyměníme. Stejně tak vám rádi naladíme oktávy, vyčistíme hmatník či přiděláme kolík na popruh. Složitější úpravy přenecháváme našemu technikovi, který je každý den k dispozici ve velkoskladu v Modřanech.

„Ledvina“ – kardioidní charakteristika

Principiálně podobná jako osmičková, ale díky speciální konstrukci zvukovodu je signál snímán převážně přední částí membrány a částečně jejími bočními částmi, zvuk zezadu je potlačený. Všeobecně nejvíce používaná charakteristika jak na pódiu, tak ve studiu. Jejími variantami jsou „superkardioida“ a „hyperkardioida“, kdy je signál z boků potlačen na úkor částečného snímání zadního signálu. Proximity efekt má i tato charakteristika a všechny její klony, protože také zde je systém založen na principu rozdílu tlaků.

Technické parametry mikrofonů a proč vás mají zajímat

Citlivost mikrofonu (sensitivity)

Udává se v jednotkách mV/Pa. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší je i odstup výsledného užitečného signálu od šumu, proto¬že není nutné tolik zesilovat mikrofonní signál ve vstupních obvodech mixpultů, procesorů nebo zvukových karet. Také se můžete setkat s údajem o citlivosti v jednotkách dB - jde o poměrnou hodnotu vztaženou k referenční úrovni 1 V/Pa. Citlivost mikrofonu je frekvenčně závislá, proto se její udaná hodnota vztahuje k určité frekvenci.

Šum mikrofonu (equivalent noise level)

Vyjadřuje se odstupem šumového napětí v jednotkách dB. Vlastní šum mikrofonu je způsoben elektrickými obvody - cívka nebo zesilovač - a tepelným pohybem molekul vzduchu, které naráží na membránu. Čím je tato hodnota nižší, tím lépe.

Maximální SPL (max. sound pressure).

Je hodnota maximálního akustického tlaku, kterou je mikrofon schopný zpracovat. Této hodnoty si všímejte, pokud chcete snímat velmi intenzivní zdroje, například bicí nástroje.

Kmitočtová charakteristika (frequency range, frequency response)

Udává závislost výstupního napětí na kmitočtu. Hodnoty, které byly naměřeny v ose mikrofonu, uvádí výrobci formou přehledné tabulky.

Impedance (impedance, nominal impedance)

Udává se v jednotkách Ω (Ohm). Stejně jako citlivost mikro¬fonu je i impedance frekvenčně závislá. Proto je její hodnota vztažena k určitému kmitočtu - obvykle 1kHz. Velikost impedance je důležitá pro správné připojení do vstupního obvodu - předzesilovače. Vstupní impedance předzesilovače by měla být minimálně pětkrát větší, než je výstupní impedance mikrofonu. Doporučenou minimální zatěžovací impedanci udávají výrobci mikrofonů jako parametr „minimal terminating impedance“. Při nesplnění této podmínky se dočkáte zkreslení frekvenční charakteristiky a zvýšení šumu v signálu.

Fantomové napájení (phantom power)

Doporučená hodnota napájecího napětí kondenzátoro¬vých mikrofonů. Kondenzátorové mikrofony obsahují aktivní předzesilovač, který pro svůj provoz toto napájení vyžaduje. Nepřipojujte ani neodpojujte kondenzátorový mikrofon ze vstupního obvodu, kde je zapnuté fantomové napájení. Hrozí poškození mikrofonu!

Tagy mikrofon

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám prosím vědět na e-mail redakce@frontman.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY