Přejít k hlavnímu obsahu
Příběhy odložených hudebních nástrojů mnohdy sahají desítky let zpět do historie
Příběhy odložených hudebních nástrojů mnohdy sahají desítky let zpět do historie
Zdeněk Lev - Čt, 10.12.2020 - 08:00

Péče o kytaru #16: renovace starých a odložených kytar

V kytarovém servisu se technici nezabývají pouze novými či používanými nástroji, ale z velké části všemi strunnými nástroji, na které po dlouhá léta nikdo nehrál. Takové opravy bývají výzvou a zabírají obvykle mnohem více času než oprava novějšího nástroje v dobré kondici. Pokud se rozhodnete nechat si takovou kytaru či jiný strunný nástroj opravit, je třeba se připravit na delší čekání a pár konzultací přímo s kytarářem. Pojďme si ukázat, jaká jsou specifika těchto oprav a jaký bývá nejčastější výsledek.

Příběhy odložených hudebních nástrojů mnohdy sahají desítky let zpět do historie, kdy se na ně hrálo v různých podmínkách – například u táboráků, na vandrech, na koncertech. Často jsou tyto příběhy spojené s konkrétními jmény známých i neznámých muzikantů. Velká část se ovšem týká nástrojů, ke kterým mají majitelé citové vazby. Pokud na kytaru hrával dědeček, rodiče či přátelé, snadno si tyto chvíle vybavíte. Jsou i případy, kdy majitel kytaru podědí po někom, koho ani nezažil. Toto všechno jsou případy, kdy se na povrch dere pocit, že přece už kvůli své minulosti si tyto nástroje zaslouží renovaci. Nostalgie, dojemné chvíle či vybavení starých vzpomínek majitelů po vydařených opravách stojí za to.

Důvodů, proč nástroj na delší dobu putuje kamsi do kouta nebo na půdu je celá řada. Co se ale s nástroji v takových případech po ta dlouhá léta děje? Záleží na způsobu uskladnění a na kvalitě a odolnosti dané kytary. Na půdách domů, ve skříních, pod postelí, všude panují jiné mikroklimatické podmínky, na které se kytara přizpůsobuje.

Léta odložený nástroj před renovací

Obvyklý stav starých a odložených nástrojů

U akustických kytar ve většině případů dochází k praskání předních desek, k odlepování kobylky nebo krku od těla, k praskání a odlepování žebrování nebo k odpadávání výložky okolo přední a zadní desky. Samozřejmě dochází i k praskání laku a k dalším mnoha defektům, jako například k pokroucení geometrie krku.

U elektrických kytar dochází k deformacím krku a zejména k zastarávání hardwaru a elektroniky, do které se dostává prach a vlhkost. Dráhy potenciometrů bývají zanesené a poškozené, samice jack mnohdy zcela nepoužitelné.

Mandolíny mívají popraskané přední a zadní desky nebo odlepený krk od těla. Mnohdy jim za ta léta chybí kobylka a struník.

U všech zmíněných nástrojů trpí také ladící mechaniky, které je těžké opravit tak, aby fungovaly spolehlivě.

Mezi nejčastěji odložené a po čase renovované nástroje patří značky Cremona a Jolana. Ty bývaly v minulých desetiletích velmi oblíbené a také hlavně – jako jedny z mála – u nás dostupné. Stejně tak, jako v USA lidé objevují na půdách domů staré Fendery, Martiny nebo Gibsony, protože byly nejpoužívanější, tak u nás ze stejného důvodu objevujeme naše používané a dostupné kytary Jolana a Cremona. Ovšem zde se sluší s humorem říci, že zatímco za na půdě nalezeného Fendera z padesátých let si koupíte minimálně nové auto, za naší stařičkou Cremonu si můžete zajít na pivo.

Jak už ale bylo řečeno, renovace starých nástrojů se z velké většiny nedělá pro jejich cenu, ale spíše pro jejich nostalgickou a autentickou hodnotu či pro citovou vazbu.

Odlepující se kobylka na kytaře Cremona

Konzultace v servisu a druhy oprav

Pokud se rozhodnete, že si svou starou kytaru necháte opravit a renovovat, je nasnadě vyhledat odborný kytarový servis, kde mají s těmito opravami zkušenosti a mají do nich i chuť. Ne každý má tyto opravy v oblibě, zvláště když se nejedná o příliš kvalitní kousky.

Při návštěvě servisu je dobré celou opravu konzultovat přímo s odborníkem, který jí bude provádět. Vždy je nutné celý nástroj pečlivě diagnostikovat a určit zásadní a nezbytné opravy. Od nich se pak odvozují následné další opravy, díky kterým se nástroj stane plně nebo alespoň z velké části hratelný. Po diagnostice obvykle přichází na řadu odhadovaná cena opravy, která mnohdy značně převyšuje hodnotu nástroje jako takového. V této chvíli je tedy nutné si ujasnit, zda je oprava pro majitele rentabilní či ne. Dobré je se zeptat na předpokládaný výsledek opravy, aby bylo zaručeno, že když do opravy investujete peníze, budete moci na kytaru hrát.

Po schválení začátku opravy je dobré se nechat informovat o přibližné době dokončení či o průběžné zpětné vazbě o průběhu renovace.

U takovýchto oprav nestačí pouze opravit jednu část, ale je nutné dát do pořádku celou kytaru jako celek, aby oprava dávala smysl. Jaké bývají nejčastější opravy?

Lepení kobylky

U drtivé většiny akustických a klasických kytar dochází k odlepení kobylky. Jakmile dojde k sebemenšímu náznaku odlepování kobylky, je jen otázkou času, kdy se odlepí celá. To může trvat pár týdnů, ale i několik let. Zcela určitě k tomu ale jednou dojde. U kytar odložených desítky let k tomu tedy většinou došlo již z velké části nebo zcela. Je tedy nutné kobylku z kytary sundat a opětovně precizně nalepit zpět.

Prasklá přední deska

Lepení prasklých desek

Vzhledem k tomu, že kytara má jako celek všechny součásti mezi sebou navzájem propojené, platí zde určitá návaznost jednoho defektu na druhý. Tedy, když se na kytaře dlouhou dobu odlepuje kobylka, kterou napnuté struny stále odtahují, má to své následky. Kobylka se většinou neodlepí hned, ale postupně. Tím, jak jí tah strun při odlepování zvedá, kobylka s sebou táhne i přední desku. Ta se tak nepřirozeně deformuje. Po čase kvůli deformaci a nepřirozenému pnutí přední deska praská.

Tento problém se řeší lepením desek a retuší laku, aby se praskliny zacelily a zneviditelnily. Mnohdy přední deska praská na více místech, je proto nutné všechny prasklinky odhalit.

Lepení žeber

Odlepování kobylky, následná deformace a praskání přední desky způsobuje praskání a odlepování žeber ze spodní strany přední desky. Žeber je pod přední deskou větší množství a je vždy otázkou, kolik jich je skutečně odlepených. Aby se tělo kytary uvedlo do správného stavu, žebra se musí pečlivě přilepit, aby mohla dále přední desku vyztužovat. Lepení žeber není příliš komplikovanou opravou. Záludnost tkví v náročnějším hledání všech odlepených částí.

Odlepený spoj krku

Lepení krku

Dlouhodobým tahem napnutých strun a nevhodným uskladněním se u akustických kytar mnohdy odlepuje patka krku od těla kytary. Při dlouhodobém neřešení tohoto defektu dochází k deformaci krku i přední desky. Při renovaci se krk přilepí zpět k tělu, ideálně se obě lepené plochy upraví, aby byl lepený spoj spolehlivý.

Broušení pražců či hmatníku

Po desetiletích hraní či odložení kytary vznikají mnohé deformace na krku a na hmatníku. Ty se poté mohou řešit broušením pražců nebo celého hmatníku, tedy přepražcováním, kdy se hmatník zabrousí do požadované geometrie a napražcuje novými pražci.

Sundaný hmatník z krku při renovaci Cremony

Seřízení krku

U starých elektrických kytar je možné krk nastavit pomocí výztuhy. Důležitá součást renovace je kontrola výztuhy a její funkčnosti. Pokud by nefungovala, krk by se nedal vhodně nastavit a celou opravu by to značně zkomplikovalo, občas i znemožnilo. Pokud táhlo krku funguje správě, lze krk nastavit tak, aby byl plnohodnotně hratelný. Případné defekty na hmatníku se poté dají opravit, viz odstavec výše. Pokud s výztuhou nejde hnout, v určitých případech ji lze opětovně rozchodit či vyměnit.

Oprava elektroniky

Dlouhá desetiletí nepoužívání mají obvykle na elektroniku negativní vliv. Dráhy potenciometrů se zanášejí prachem a nečistotami a tím může dojít k poškození dráhy jezdce. Mnohdy potenciometry nelze otočit. Pokud při otáčení praskají, lze je v určitých případech pročistit, ale většinou je nutná jejich výměna.

Oprava starší zanedbané elektroniky

Samice jack bývá obvykle měněna také, a to z hlediska budoucí spolehlivosti kytary. Staré samice obvykle nefungují správně a jsou nespolehlivé.

Nefunkčnost snímačů a elektroniky bývá častá, ve většině případů vše lze opravit. Kytaře tedy zůstává její původní, autentický zvuk. Novější snímače mají jiný charakter než snímače staré několik desetiletí, proto je kladen důraz na zachování původních snímačů.

Ladící mechaniky

Dlouhodobým nepoužíváním se stávají ladící mechaniky nespolehlivými či s nimi nelze manipulovat. Mechaniky lze snadno vyměnit za nové a kvalitní. Drobně se tím naruší původní vzhled nástroje, ale na úkor spolehlivosti a kvality.

Oprava výložky

Na starých kytarách obvykle praská výložka vedená kolem těla. Podle rozsahu poškození je možné nahradit její část nebo nahradit výložku po celé délce. Kytara tím dostane svěží vzhled a její hrany poté nejsou ostré a nedrolí se.

Popraskaná výložka se musí nahradit novou

Oprava laku

Během času zastarává i lak, který reaguje na popsané deformace dřeva nebo na okolní vlivy, kterým je kytara vystavena (teplota, vlhkost). Lak podle možností lze opravit. Retuše po lepení jsou samozřejmé.

Náhradní díly

Dostupnost náhradních dílů na staré nástroje je omezená, mnohdy je třeba přistoupit na různé alternativy. U elektronik kytar Jolana lze od sběratelů získat originální a funkční náhradní díly nebo přesné odlitky hardwaru či pickguardů. Část elektroniky je možné nahradit současnými díly, ale množství oprav je nutné dát dohromady pomocí zkušeností získaných praxí podobných specifických oprav. Díky mnoha nadšencům existují databáze schémat zapojení starých nástrojů, zejména u Jolan je tato pomoc velmi užitečná.

Chybějící výložka na hlavici a chybějící ladící mechanika

Seřízení

Nástroj je po opravách nutné kompletně seřídit, popřípadě dodat drobné náhradní díly, například nultý nebo sedlový pražec, úchyt na popruh apod.

Stojí renovace opravdu za to?

To, zda se pro renovaci kytary rozhodnete nebo ne, je jen na vás. Určitě je dobré celou opravu konzultovat s odborníkem a zvážit rentabilitu případné opravy. Výsledek takovýchto oprav je většinou velmi dobrý, mnohdy až překvapující.

Nostalgická hodnota a citová vazba k nástroji mnohdy zapříčiní opravdovou reinkarnaci nástroje, který pak může posloužit další řadu let a připomínat příběhy dávno minulé. Servis těchto nástrojů není zbytečný, jen je třeba se připravit na to, že oprava může stát určitou sumu peněz a také čas. Ovšem z mojí zkušenosti mohu potvrdit, že většinou výsledek stojí za to.

Pokud přemýšlíte o renovaci vaší staré nebo léta nepoužívané kytary, můžete se případně obrátit také na náš odborný kytarový servis. Máme bohaté a dlouhodobé zkušenosti s opravami starých kytar typu Cremona či Jolana. Vše s vámi prokonzultujeme a pak už je jen na vás, zda se do toho opravdu pustíme.

Tagy Péče o kytaru renovace kytary oprava kytary
Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY