Přejít k hlavnímu obsahu
S dobře seřízenou kytarou se muzikantské ideály dosahují snáz | Foto: Zdeněk Lev
S dobře seřízenou kytarou se muzikantské ideály dosahují snáz | Foto: Zdeněk Lev
Zdeněk Lev - Čt, 27.08.2020 - 08:00

Péče o kytaru #1: kytarový servis

Nespočet kytaristů nejednou přemýšlelo nad tím, jak by šel jejich nástroj vylepšit, aby hrál co nejlépe a aby jejich hra byla kvalitnější. V novém seriálu budeme na tyto otázky hledat odpovědi. Podíváme se pod pokličku kytarového servisu, kde si kytaroví technici hrají s nejmenšími detaily při seřizování kytar, aby z nich jejich kytaristé mohli dostat skutečné maximum.

Každý muzikant je jedinečný: má své vlastní zkušenosti, schopnosti či preference, na základě kterých si vybírá vlastní nástroj, se kterým si často buduje blízký vztah. Určitě jste se někdy setkali s člověkem, který o své kytaře říká, že má duši, že k ní má vztah jako k ženě nebo že by ji nikdy nikomu nepůjčil. Možná jste i vy někdy přemýšleli nad svou kytarou a co pro vás znamená.

Co má vztah ke kytaře společného se servisem kytar? Překvapivě mnoho. Dobrý kytarový technik se nezajímá jen o kytaru, ale také o jejího majitele, o to, jak na ní hraje, jak se o ní stará a nebo co od ní očekává. Díky těmto informacím technik přesně pochopí potřeby muzikanta a nástroj pak dokáže perfektně „poštelovat“. Muzikanti se o svou kytaru starají, pečují o ní, nechávají si ji seřizovat nebo vylepšovat. Požadavků na servis a takzvané vytunění kytary je nepřeberné množství a jde toho udělat skutečně mnoho. Jak to ale vypadá, když se o kytaru nepečuje?

Kytarová dílna

Co vše se dá servisem vylepšit

Každá kytara by měla po nějaké době zamířit do kytarového servisu, ať už na běžnou kontrolu a jemné seřízení nebo na celkový servis. Ovšem není to jen o výměně strun a seřízení nástroje. Na kytaře se dá opravit, upravit a nebo vylepšit spousta věcí. Těmito úpravami se dá vylepšit nejen zvuk nástroje, ale i jeho spolehlivost, funkčnost ale také zejména pohodlnost hraní.

Nástroj lze vylepšit například výměnou strun, seřízením krku, dohmatu, nultého pražce nebo snímačů. Dále lze nástroje vylepšovat kvalitnější elektronikou a jejími částmi (potenciometry, přepínače), kvalitnějším hardwarem (kobylka, mechaniky) nebo broušením či výměnou opotřebovaných pražců.

Kytaristé neustále hledají ideální zvuk svého nástroje. Proto také často laborují se snímači, mění je za jiné typy a pozorují změny v charakteru kytary. Toto hledání se málokomu podaří dotáhnout do konce: Na druhou stranu hledání lepšího zvuku, je stále lepší než jeho nehledání.

I k hledání lepšího zvuku je zde kytarový servis. S dobře seřízenou kytarou se totiž muzikantské ideály dosahují snáz.

Kytarová dílna

Seřízení na míru

Začněme ale popořadě, pojďme si popsat, jak kytarový servis funguje a proč vlastně s kytarou do servisu chodit. Dobrý kytarový technik je totiž schopen splnit téměř jakékoli přání. Stačí mu k tomu dvě věci: poznat potřeby kytaristy a pak už jen „drobnost“: umět dostat z každé kytary, i z té nejhorší na světě, maximum. Pak bude kytara nastavená přesně na míru daného muzikanta.

Pokud při návštěvě servisu narazíte na kvalitního technika, jistě se vás před samotným seřízením zeptá na styl a techniku vašeho hraní, jaké máte požadavky na dohmat, na tloušťku strun, zda hrajete trsátkem nebo prsty... Říkáte si, k čemu tyto informace potřebujete, vždyť ta kytara je super. Kytara opravdu může být skvělá, ale po tom, co si technik vyslechne vaše požadavky, lze kytaru vylepšit ještě mnohem více. Na míru lze přizpůsobit dohmat po celém hmatníku, lze přizpůsobit také zvuk snímačů konkrétním požadavkům hráče, dodat sadu strun, která bude perfektně vyhovovat vaší technice a stylu hry, nebo i jen třeba doporučit jaké trsátko při hře používat.

Kytara seřízená na míru je tedy důležitá v tom, že přesně reflektuje požadavky konkrétního kytaristy. A co kytarista, to jiné preference. Bluesman bude mít zcela jiné požadavky na nastavení kytary než kytarista, jenž hraje metal. A přitom mohou oba hrát na stejný typ nástroje, například na Gibson Les Paul. Pro začátečníka se seřízení přizpůsobuje jeho schopnostem. Vhodnou volbou strun a seřízením lze začátečníka více motivovat, hra by ho měla především bavit. Naopak profesionální kytarista má už své specifické požadavky na dohmat, na prohnutí krku nebo na přesné nastavení a zvuk snímačů. Proto má většina profesionálních muzikantů svého vlastního kytarového technika. Ten mu všechny kytary nastavuje pro konkrétní skladby podle daných požadavků.

Je třeba si uvědomit, že kytarový servis je o detailech. I malá změna v nastavení může znamenat obrovský upgrade.

Kytarová dílna

Hra na neseřízenou kytaru

Mnoho kytaristů má tu zkušenost, kdy vzali do ruky kytaru, začali hrát, ale nástroj je neoslovil, neměli z hraní dobrý pocit. Důvod ale nemusí být ten, že je kytara špatná. Příčina může být v tom, že není seřízená.

U neseřízených kytar se objevuje problém se špatně prohnutým krkem. Od toho se odvíjí většina dalšího nastavení nástroje. Pokud není krk nastaven optimálně, nemůže být ani vhodný dohmat strun nad hmatníkem, výška strun na nultém pražci nebo ladění v oktávách. Tyto věci jsou pro dobré fungování kytary zásadní. Pocit ze hry na kytaru s příliš vysokým nebo naopak s příliš nízkým dohmatem není pro většinu hráčů optimální. Při vysokém dohmatu se obtížně mačkají struny nebo barré akordy a po chvíli z hraní bolí ruce. Při nízkém dohmatu mohou struny drnčet o pražce nebo mít výrazně kratší sustain.

Přednosti kytary se při absenci servisu vytrácí. Jak již bylo řečeno, při seřízení lze dostat z kytary skutečně maximum a mnohdy je výsledek opravdu velkolepý. Dobře seřízená i hrající může být i levná kytara. Na druhou stranu, drahá kytara při zanedbání servisu ztrácí svou kvalitu.

Kytarová dílna

Proč kytara potřebuje pravidelný servis

Aby bylo jasné proč je důležité s kytarou vůbec do servisu chodit, je nutné pochopit, proč nevydrží kytara seřízená napořád. Nastavení většiny kytar se časem samovolně mění a je dobré tyto změny sledovat. Zajít do servisu je dobré tehdy, kdy kytarista na svém nástroji pozoruje změny v hratelnosti nebo opotřebení hardwaru. Proč se toto děje?

U kytar je třeba si uvědomit, že jsou vyrobené ze dřeva, a proto neustále reagují na vlivy okolního prostředí jako je sucho, vlhko, zima nebo teplo. Když je kytara uložená v suchém prostředí, dřevo začne postupně ztrácet vodu a bude se zmenšovat jeho objem. U akustické kytary to znamená, že se změní prohnutí přední desky a tím celé nastavení kytary. Po několika týdnech tedy mohou drnčet struny o pražce nebo může být zcela odlišně nastavený dohmat a hra na takovou kytaru se stává problematickou. Sucho působí i na hmatník. Dřevo zmenšuje svůj objem, ale pražce zůstávají stále neměnné. Důsledek je ten, že jsou vystouplé konce pražců na hraně hmatníku. Na druhou stranu ve vlhkém prostředí kytara reaguje přesně opačně. Dřevo bobtná a u akustických kytar se přední deska vyboulí směrem nahoru. Tím se zákonitě zvýší dohmat a kytara se opět stává obtížně hratelnou.

Optimální vlhkost prostředí pro kytaru je stejná jako pro lidské zdraví, a to 45-55 %. Pro správné skladování kytary a sledování vlhkosti je dobré si pořídit vlhkoměr.

Také struny podléhají působení okolních vlivů, stárnou, i když se na ně nehraje, korodují a při hraní pak nemají ten správný, svěží a čistý zvuk. Při hraní se struny zanáší mikroskopickými nečistotami a úlomky kůže. To pak narušuje vinutí strun a jejich zvuk. Po čase je tedy nutná jejich výměna, aby kytara opět hrála dobře.

Vlivu času podléhají i části elektroniky jako jsou potenciometry, přepínače nebo vstupní jack. Proto je dobré je při prvních problémech vyměnit. Je dobré používat kvalitnější komponenty, které mají lepší vlastnosti a také mnohem větší spolehlivost, která je žádoucí zejména při koncertech.

Pravidelný servis je vhodný pro včasné diagnostikování závad. Princip je stejný jako se zubařem. Když se péče zanedbá, může pak řešení problému stát hodně peněz a úsilí. Pokud se při kontrole v servisu přijde na počínající problém, lze ho většinou snadno odstranit. Jako příklad slouží častá závada u akustických kytar, kterou je odlepující se kobylka. Struny na kobylku působí tahem několika desítek kg a při nedostatečně přilepené kobylce pak dochází k jejímu odlepování. Pokud se na to přijde včas, kobylka se opraví. Kdyby se kobylka neopravovala, tah strun by jí stále přitahoval směrem ke krku kytary. Tím, že je kobylka přilepená na přední desce, tah strun by ovlivňoval i desku, která by se začala deformovat.

Dále je dobré chodit do servisu, když chcete na své kytaře cokoli změnit, vylepšit nebo když chcete prostě jen konzultovat vaše pocity ze hry s odborníkem. Kytarový technik vždy umí dobře poradit s úpravami nebo s výběrem kvalitnějších dílů. Dobrý technik se o vás a vaše potřeby zajímá, protože díky nim může z kytary dostat přesně to maximum, které vy jako kytarista požadujete. Jak již bylo řečeno, každý muzikant má odlišné preference, zkušenosti či schopnosti, každý je na jiné úrovni hraní a každý tudíž očekává od sebe a od své kytary něco jiného.

Nejenže se tedy dá návštěvou servisu předejít vážnějším závadám, ale také je díky tomu nástroj stále v plně funkčním stavu a nastavený tak jak má. V neposlední řadě dobře seřízený a kosmetikou ošetřený nástroj vypadá velmi dobře.

Kytarová dílna

Závěrem

Zkuste se tedy, až budete na kytaru hrát, zamyslet nad tím, jestli byste na nastavení kytary nechtěli něco změnit, něco konzultovat nebo něco upravit – například ve zvuku. Mnohdy je velice výrazná i jen změna tloušťky strun a nastavení dohmatu, pocit ze hry se značně změní a třeba se vám podaří díky této změně povznést vaší úroveň hry zase o level výš. Kytarový servis je nejen o tom, že se kytara udržuje v dobré kondici, ale i o tom, že se kytara dá opravdu výrazně „vytunit“  a to podle i těch nejbláznivějších požadavků.

V tomto úvodním článku jsme pojednávali o smyslu kytarového servisu a některých jeho možnostech. V dalším díle už ale půjdeme mnohem více do hloubky jednotlivých úprav a vylepšení.

Tagy Péče o kytaru Zdeněk Lev kytarový servis Kytarová kosmetika
Zdeněk Lev
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že můžu…
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY