Přejít k hlavnímu obsahu
Jiřin - Čt, 27.10.2016 - 12:00

Legální frekvence pro bezdrátové mikrofony

Chystáte se pořídit bezdrátové mikrofony nebo s nimi už pracujete? Zajímá vás, proč nový mikrofon u vás vůbec nemusí fungovat? Tak právě pro vás je následující článek.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je státní instituce, která v Čechách spravuje kmitočtové spektrum, tedy přiděluje vysílací frekvence. Následující tabulka je výtahem ze současných platných norem (Všeobecné oprávnění VO-R/10/05.2014-3). Obsahuje všechna frekvenční pásma, která se mohou používat na bezdrátový přenos analogového*) zvuku.

Frekvence pro přenos zvuku
Tabulka z VO-R/10/05.2014-3, článek 9

  • • Pásmo c je přednostně určeno pro FM radia, takže velmi pravděpodobně bude rušeno rozhlasovým vysíláním. Mikrofony pracující v tomto pásmu se prakticky nevyrábí.
  • • Pásmo f (bývalé třetí TV pásmo) přechází na vysílání digitálního rozhlasu, a proto může být rušeno vysílači T- DAB.
  • • Pásma g, h jsou přednostně určena pro televizní vysílání, a proto můžou být rušena vysílači DVB-T.
  • • Pásmo h je neperspektivní. Garantováno je do konce roku 2016 a poté bude pravděpodobně přiděleno mobilním operátorům. Nekupujte mikráky pracující v tomto pásmu. Kolem roku 2021 se zde předpokládá úplný zákaz provozu zařízení na přenos zvuku.
  • • Pásma j1, j2 jsou výhradně pro mikrofony, ale jsou na ostrůvku mezi uplinkem a downlinkem širokopásmových sítí LTE a proto na okrajích se může vyskytovat rušení.
  • • Pásmo k hraničí s pásmem 865-868 MHz využívaných RFID (klíčenkami pro odemykání auta apod.), takže může krátkodobě vypadávat při komunikaci těchto prvků.
  • • Pásmo l je výhradně určeno pro mikrofony. Bylo údajně zavedeno na nátlak firmy Sennheiser, ale tato firma na něj nemá výhradní právo. Jedná se v současnosti asi o nejlepší pásmo, ale výrobků jej využívajících je zatím málo.Pokud mikrofon vysílá v jiném pásmu, než je uvedeno v tabulce, nemusí se jednat o nelegální provoz, protože může používat např. digitální přenos dat. Pro tento přenos platí jiné normy. Některé výrobky například mohou pracovat v pásmu DECT (1880-1900 MHz), ale zvuk se musí přenášet digitálně podle normy DECT, která nebyla navržena pro profesionální audio, ale primárně pro domácí bezdrátové telefony. Tyto mikrofony tedy budou spíše vhodné pro nějaké konference apod. Bezdráty Line 6 zase nepřenáší zvuk analogově, ale digitálně a pracují na frekvenci WiFi 2,4 GHz. Do této tabulky vůbec nespadají.

Toto všeobecné oprávnění z roku 2014 bude brzo nahrazeno novým (zřejmě před koncem roku 2016), ale údajně se nebude příliš lišit, pouze dojde k rozšíření konce pásma l z 1800 na 1804,8 MHz.

Situace okolo budoucího využití rádiového spektra není pro bezdrátové mikrofony moc růžová. V podstatě neexistuje ideální pásmo, všechna pásma mohou být rušena buď s DVB-T, T-DAB, nebo mobily. Výjimku tvoří pouze pásmo l, kde ale nabídka mikrofonů není tak velká. Plány o budoucím využití rádiového spektra se nachází zde. Stručně se dá říci, že s rozvojem TV vysílání a mobilních sítí ještě celkově přibude rušení.

Jak vyplývá z textu, je dobré koupit mikrofon, u kterého se nechá přeladit frekvence na jiný kanál. Pokud si koupíte mikrofon s pevnou frekvencí a zrovna ve vašem městě na ní vysílá lokání operátor, tak máte smůlu. Ještě vtipnější situace je, když si jako zvukař vše u vás doma naladíte a po zapnutí na festivalu v jiném městě zjistíte, že kvůli místní televizi ani jeden mikrofon nefunguje. Reklamace takového zařízení nemusí být uznána a výměna záleží na obchodníkovi. Čím větší možnost přeladění máte, tím lépe.

Píši zde o bezdrátových mikrofonech, ale samozřejmě se to týká i odposlechů in-ears apod.

ČTÚ provozuje webovou aplikaci, kde lze snadno prohledat kmitočtové spektrum. Aplikace má adresu spektrum.ctu.cz. Zkuste hledat třeba "mikrofon".*) Přenosem analogového zvuku je míněno to, že se zvukem přímo moduluje vysílací frekvence. Něco jako je třeba FM rádio.

Vystudoval obor Mechanik Elektronik v Liberci, pracoval 10 let v IT. Od roku 1993 se zabývá zvučením a vším kolem toho. V roce 1999 založil nahrávací studio Althan. Kolem 2004 zvučil v klubu Casta. Od roku 2005 pracoval v Liverpoolu u firmy Adlib, kde se zabýval zvučením a údržbo...
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY