Přejít k hlavnímu obsahu
Hra s použitím tremola není nikterak jednoduchá a zahrát něco smysluplného je opravdový kumšt
Hra s použitím tremola není nikterak jednoduchá a zahrát něco smysluplného je opravdový kumšt
Zdeněk Lev - Čt, 15.10.2020 - 12:00

Péče o kytaru #8: jak funguje tremolo na elektrických kytarách

Mnoho profesionálních kytaristů si jen stěží dovede představit hru na elektrickou kytaru bez tremola. David Gilmour kdysi v rozhovoru uvedl, že bez tremola by mu hra na kytaru nedávala smysl. Eddie Van Halen chtěl tento efekt co nejvíce zdokonalit, poskládal jednoduchou kytaru z dílů, které ležely ladem a zrodil se jeho charakteristický styl hry. Joe Satriani nebo Steve Vai by bez tremola možná nebyli tak výraznými ikonami světové kytary. Všichni tito a mnoho dalších kytaristů otevřeli prostor pro nové a netušené kombinace zvuků a zároveň inspirovali tisíce dalších muzikantů po celém světě. Hra s použitím tremola ovšem není nikterak jednoduchá a zahrát něco smysluplného je opravdový kumšt.

Oblíbené je tremolo proto, že oproti pevné kobylce poskytuje mnoho možností, jak tóny v rychlosti podlaďovat či nadlaďovat. Dalo vzniknout i novým hudebním stylům, například Surf Rocku, jeho využití ale přesahuje mnoho žánrů.

Tremolo na kytarách Fender

Při zrodu elektrické kytary a prvních Fender Telecasterů mohli kytaristé začít využívat dosud netušených možností. K jednomu snímači se přidal druhý a rychle přicházely další vylepšení. Když později přišel na trh Fender Stratocaster se třemi snímači a s tremolem, byla to skutečná revoluce. Možnost použití tremola posunula samotnou hru do nových rozměrů.

Fender tremolo seřízené na dvojzvrat

Tremolo kobylky jsou od padesátých a šedesátých let stálým doplňkem modelů Stratocaster, Jaguar či Jazzmaster. Všechny mají nepatrně odlišnou konstrukci.

U Stratocasterů lze pomocí vibra páky zvednout kobylku od těla kytary a při puštění páky se kobylka rychlým tahem vrací zpět k tělu, o které se zpět opře. Samotný pohyb tremola zpět do základní polohy ovlivňují pružiny, které jsou ukotveny na zadní straně těla a neustále vyvíjí na kobylku tlak směrem k tělu. Z opačné strany působí struny, které při naladění vyvíjí značný tah na kobylku, jež přitahují směrem ke krku kytary. Samotná kobylka má dva druhy ukotvení k tělu, a to šesti šrouby nebo dvěma pivoty.

Tento typ tremola lze nastavit na jednozvrat či dvojzvrat. To znamená, že ho lze používat pouze na podlaďování nebo zároveň i pro nadlaďování. Nastavení jednozvratu je stabilnější na ladění, ale neposkytuje tolik možností změn zvuku. U dvojzvratu musí být konec kobylky několik mm nad úrovní těla (Fender doporučuje 3,2 mm), aby bylo možno kobylku pákou posouvat i směrem dozadu a tóny nadlaďovat.

Tremolo na modelu Fender jaguar má odlišnou konstrukci, páka je umístěna ve struníku a je delší než u modelu Stratocaster

Na modelech Jaguar a Jazzmaster je vibra páka ukotvená ve struníku, takže je mnohem delší než u Stratocasterů. Díky její délce se struny povolují či přepínají velice snadno.

Floyd Rose tremolo

Floyd D. Rose přišel s inovativním řešením tremola. Vedl ho k tomu fakt, že při používání vibra páky neustále dochází k jemnému rozlaďování kytary. Vymyslel tedy systém, kdy jsou struny uzamčeny na kobylce i na nultém pražci, aby bylo ladění stabilnější.

Při použití tremola dochází k nestabilitě ladění z velké části na nultém pražci. U tohoto systému je problém na nultém pražci eliminován zámky, takže struny nemohou drážkami prokluzovat. Díky tomuto patentu dosáhl skutečného věhlasu a veliké oblíbenosti jeho produktu. V současné době existuje několik variant kobylek, princip zůstává stejný.

Tremolo Floyd Rose

Jak funguje Floyd Rose

Kobylka je u kobylkového snímače ukotvená na dvou pivotech a ze spodní strany pružinami, které fungují stejným způsobem jako u Stratocasterů. Rozdíl oproti nim je ten, že tremolo blok není opřen o tělo kytary, tzv. plave a páku lze výrazně používat oběma směry. Foyd Rose je dvojzvratné tremolo.

Aby byla zajištěna větší stabilita ladění, je použit zámek na nultém pražci. Proč? Při zatažení páky do maximální polohy podladění tónů se struny zcela povolí a začnou v tu chvíli na hmatníku plavat. Při puštění páky se tremolo díky tahu pružin okamžitě vrátí do původní polohy. Struny se vrátí do stejného a přesného ladění a lze pokračovat nerušeně ve hraní. Díky uzamčení strun na obou jejich koncích se délka strun od kobylky po nultý pražec nemění (neprokluzuje)m a proto je zaručena stabilita ladění. Důkaz inovativnosti tohoto systému si lze v praxi ověřit tím, že se zámky povolí a tremolo páka se dá do polohy maximálního podladění strun a poté se pustí, aby se kobylka vrátila zpět do původní polohy. Dojde k rozladění kytary a nelze dále pokračovat v hraní.

Zámky na nultém pražci zaručují větší stabilitu ladění při používání tremolo páky

Výměna strun a ladění oktáv u Floyd Rose

Při výměně strun lze pod kobylku vložit dřevěný klínek, čímž se kobylka zafixuje a nemůže tak dojít při povolení strun ke změně její polohy. Druhý efektivní způsob je měnit struny vždy po jedné. Lze povolit jednu strunu, sundat ji z kobylky a na její místo dát novou a ihned jí naladit. Takto se vymění postupně všechny struny. Díky povolení jen jedné struny a následnému naladění struny nové dojde pouze k mírné změně tahu a tremolo zůstává ve stabilní poloze.

Ladění oktáv je poměrně náročné. U většiny kobylek tohoto typu je nutné strunu povolit a až poté posunout celý kámen držící strunu na kobylce do správné polohy. Tato poloha se většinou pouze odhaduje, takže se mnohdy stane, že po naladění struny je po kontrole ladičkou opět nutné celý proces opakovat, protože oktáva stále neladí. Proces zabírá více času než na jiných kobylkách.

Nevýhoda Foyd Rose tkví v tom, že nelze v rychlosti kytaru naladit do jiného ladění (například drop ladění). Tím, že je tato kobylka konstruovaná na dvojzvrat a je zcela závislá na nastavení poměru pružin vůči tahu naladěných strun, je velice náchylná na jakoukoli změnu ladění. Při podladění klesá tah strun a tím se poměr tahu mezi pružinami a strunami značně mění.

Při výměně strun na kobylce typu Floyd Rose si lze kobylku zablokovat dřevěným klínkem aby se nehýbalo

Bigsby tremolo

S tímto systémem se lze setkat především na kytarách Gretsch. Svou konstrukcí dodává kytarám nevšední vzhled. Struny jsou provlečeny kolem konstrukce struníku tak, aby vytvářely požadovaný tlak na kobylku a zároveň aby jejich tah vytvářel předpoklad pro používání páky. Ta se opírá o jednu velice pevnou a silnou pružinu. Systém Bigsby umožňuje tahat pákou na obě strany, ovšem nemá tak veliký rozsah. Použití tohoto systému část kytaristů považuje za méně komfortní.

Z hlediska rozlaďování je Bigsby občas považováno za méně stabilní systém. To je dáno především množstvím ploch, o které se struna opírá (struník, kobylka). Čím více opěrných bodů, tím více případných nežádoucích tření. V bodech, kde struny prochází struníkem, kobylkou a nultým pražcem, mají tendenci se zařezávat hlouběji do materiálu a také se zde od strun usazují nečistoty. Při použití tremolo páky struny těmito body projíždějí tam a zpět a vinou opotřebení třecích ploch může docházet k rozlaďování. V rámci zachování optimální funkčnosti je dobré třecí plochy pravidelně začisťovat.

Tremolo páka na kobylce Bigsby

Vhodné řešení rozlaďování u Bigsby systému je tzv. roller bridge, kdy jsou místo kamenů na kobylce použity válečky, které se otáčí společně se strunami a ladění je mnohem stabilnější.

Seřízení tremola

Nastavení tremola závisí na tahu a počtu pružin a také na tloušťce a ladění strun a je také individuální podle toho, jaký typ na kytaře je. Každé ladění a každá tloušťka strun má odlišný tah a při jejich výměně či při změně ladění je nutné tremolo přenastavit. Při výměně strun s menším tahem se pružiny tremola povolí, aby se poměr tahu optimalizoval. Při výměně strun s větším tahem je postup opačný. Důležité je najít rovnováhu tohoto poměru. Ideální řešení je dát kytaru do servisu na seřízení.

Seřízení Floyd Rose vyžaduje kvůli jeho složitosti mnoho zkušeností. Aby byla zaručená správná funkčnost, tremolo by mělo být v rovině s hmatníkem. Polohu kobylky je nutné nastavit pomocí pružin na zadní části těla kytary. Po každém přitažení či povolení pružin se změní tlak na kobylku a tím i její náklon. Nastavení tremola do stabilní a vodorovné polohy zabere mnohdy desítky minut. Floyd Rose je složitý mechanismus a aby bylo tremolo stabilní, je třeba jeho dobré kvality a hlavně precizní seřízení. Pokud se tremolo stále hýbe či jsou struny vždy po použití páky rozladěné, je nutné dále hledat vhodné nastavení pružin a pokračovat v seřizování. Správné nastavení se pozná tak, že po použití páky tremolo zůstává ve vodorovné poloze a drží přesné ladění.

Tremolo se citlivě nastavuje pružinami na zadní straně těla kytary

Odborné seřízení kytary je pro kytaru s tremolem zásadní věc. Dochází při něm ke kontrole a nastavení všech částí kytary a tremola. Seřízení je v těchto případech více o drobných detailech, které jsou ale pro správný chod tremola zásadní. Se seřízením je vhodné vyměnit struny. Stárnutí strun se projevuje nestabilitou ladění a při používání tremola se tento efekt ještě dále umocňuje.

Blokace tremola

Po rozhodnutí tremolo nepoužívat lze přistoupit k jeho blokaci. U stratocasterů stačí instalovat všech 5 pružin a kotvící vruty, na které jsou pružiny zaháknuté, přitáhnout zcela do těla kytary. Tím dojde k maximálnímu tahu pružin na kobylku a ta se stává pevnou a stabilní, podobně jako u kobylky typu Hard Tail.

U Floyd Rose lze instalovat různé blokační systémy a nebo lze tremolo zablokovat pomocí přesně lícovaných dřevěných špalíků, které se vloží mezi blok tremola a tělo kytary. Kobylka se tím fixuje v jednom bodě a zůstává stabilní. Blokaci lze případně snadno a rychle odstranit aby mohlo být tremolo znovu využíváno.

Správná funkčnost tremola

Aby tremolo fungovalo správně, je nutné mít na kytaře kvalitní hardware, mít kytaru vždy perfektně seřízenou a pravidelně měnit struny.

Zleva tremolo typu Floyd Rose, uprostřed Fender stratocaster tremolo a vpravo tremolo systém pro modely Jaguar a Jazzmaster

Například kvalitní tremolo Floyd Rose stojí mnohdy více peněz než levná kytara s levným tremolem tohoto typu. Levnější kytary s tremolem mívají i více problémů se stabilitou ladění. Co se dále týče hardwaru, je především důležité mít kvalitní nultý pražec, ideálně z kosti, protože je přirozeně mastná a struny v drážkách lépe prokluzují. Další možností nultého pražce je roller nut, který má místo drážek pro každou strunu malý váleček, který se pod strunou při používání páky protáčí. Ladění je tak stabilnější. U kobylek funguje na stejném principu roller bridge.

Při koupi kytary s tremolem je dobré se poradit s odborníkem a vybrat variantu šitou na míru. Kytary s pevnou kobylkou mají více stabilní ladění, ale nenabízí tolik možností využití jako kytary s tremolem.

Tagy Péče o kytaru Tremolo
Jsem kytarový technik v Kytary.cz a mám dlouholeté zkušenosti s kompletním kytarovým servisem. Specializuji se na servis a ověřování originality vintage, sběratelských a bazarových kytar a rád předávám získané zkušenosti dál. Rukama mi prošlo tisíce nástrojů a těší mě, že m...
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY